Tag: datgarboneiddio

Erbyn y traciau o #COP21 - camau 3 i ddadarbonization

Erbyn y traciau o #COP21 - camau 3 i ddadarbonization

| Medi 6, 2017 | 0 Sylwadau

Siaradodd yr amgylcheddydd ffrengig Bruno Comby, a ymroddodd ei fywyd i ymchwil wyddonol ac addysgu ym maes diogelu'r amgylchedd a byw'n iach i bawb, am COP21 a'r camau 3 i ddadarbonio. Cafodd ei gyfweld ar gyfer EuReporter gan Alexandra Gladysheva. Erbyn hyn mae planhigion ynni niwclear 60 yn cael eu hadeiladu yn y byd. Mwy na […]

Parhau Darllen

Cyngor Cludiant ar 3 Rhagfyr ym Mrwsel

Cyngor Cludiant ar 3 Rhagfyr ym Mrwsel

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd gweinidogion trafnidiaeth yr Undeb Ewropeaidd yn cyfarfod ym Mrwsel ddydd Mercher 3 Rhagfyr o dan Llywyddiaeth yr UE yn yr Eidal. Bydd y Comisiynydd Violeta Bulc, sy'n gyfrifol am drafnidiaeth a symudedd, yn cynrychioli'r Comisiwn Ewropeaidd. Prif eitemau'r agenda ar gyfer Gweinidogion Trafnidiaeth: Sengl Sky II + 4th Pecyn Rheilffordd Cyfarfod Gweinidogol Danube 1. Sky Ewropeaidd Sengl 2 + Beth yw [...]

Parhau Darllen

Comisiwn yn amlinellu cynllun gweithredu i gefnogi datblygiad ynni glas

Comisiwn yn amlinellu cynllun gweithredu i gefnogi datblygiad ynni glas

| Ionawr 21, 2014 | 0 Sylwadau

Comisiynwyr Maria Damanaki a Günther Oettinger cyflwyno cynllun gweithredu newydd ar 20 Ionawr i hwyluso datblygiad pellach y sector ynni adnewyddadwy môr yn Ewrop. Un elfen ganolog yn y cynllun gweithredu fydd sefydlu Fforwm Ynni Ocean, gan ddwyn ynghyd randdeiliaid i feithrin gallu a meithrin cydweithrediad. Dylai'r cynllun gweithredu [...]

Parhau Darllen