Tag: Denmarc

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

#Denmark yn ymrwymo i ymuno â #EuroHPC ar y Cyd

#Denmark yn ymrwymo i ymuno â #EuroHPC ar y Cyd

| Medi 27, 2018

Pynciau cysylltiedig Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Mae Denmarc wedi cyhoeddi y bydd yn dod yn aelod sefydledig o Gydweithrediad EuroHPC. Mae Denmarc wedi cadarnhau ei ymrwymiadau tuag at Ymgymryd ar y Cyd Ewropeaidd ar gyfer Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (EuroHPC JU), gyda'r bwriad cadarn o ymuno â'r endid cyfreithiol hon unwaith y bydd Cyngor yr Ewropeaidd yn mabwysiadu [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Mae clymblaid cadwyn gwerth pecynnu o gymdeithasau diwydiant 68 yn lansio argymhellion ar y cyd cyn trafodaethau ar gynnig #SingleUsePlastics

Mae clymblaid cadwyn gwerth pecynnu o gymdeithasau diwydiant 68 yn lansio argymhellion ar y cyd cyn trafodaethau ar gynnig #SingleUsePlastics

| Awst 23, 2018

Mae EUROPEN a 67, cymdeithasau Ewropeaidd a chenedlaethol eraill 1 sy'n cynrychioli ystod eang o ddeunyddiau a sectorau pecynnu ar draws y gadwyn werth pecynnu, wedi cyhoeddi argymhellion ar y cyd XXXXX ar gynnig y Comisiwn ar gyfer Cyfarwyddeb ar leihau effaith cynhyrchion plastig penodol ar yr amgylchedd, hy y Cyfarwyddeb Plastics Sengl-Defnydd (SUP). Mae'r sefydliadau 2 [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo tair mesur cymorth ar gyfer #RenewableEnergy yn #Denmark

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo tair mesur cymorth ar gyfer #RenewableEnergy yn #Denmark

| Awst 20, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE dri chynllun i gefnogi cynhyrchu trydan o'r gwynt a'r haul yn Nenmarc yn 2018 a 2019: (i) cynllun tendro aml-dechnoleg ar gyfer tyrbinau gwynt ar y tir ac ar y môr a gosodiadau solar, gyda chyllideb o DKK 842 miliwn (€ 112m). Buddiolwyr y cymorth fydd [...]

Parhau Darllen

#Denmark #FishProduction Dim ond dwy ran o dair o'r galw cenedlaethol sy'n gallu bodloni

#Denmark #FishProduction Dim ond dwy ran o dair o'r galw cenedlaethol sy'n gallu bodloni

| Awst 16, 2018

Ar 15 Awst, daeth Denmarc â'i 'Diwrnod Dibyniaeth Pysgod' blynyddol yn ddiwrnod 30 syfrdanol yn gynharach nag yn 2017, a chwe mis yn gynharach nag yn 1990, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan y New Economics Foundation. Diwrnod Dibyniaeth Pysgod yw'r dyddiad y mae gwlad yn dechrau dibynnu ar bysgod o'r tu allan i'w dyfroedd ei hun i [...]

Parhau Darllen

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen