Tag: Denmarc

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

#StateAid: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cymorth a roddir i fferm wynt alltraeth Danish

#StateAid: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cymorth a roddir i fferm wynt alltraeth Danish

| Mawrth 28, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod o hyd i gymorth gael ei roi i'r fferm wynt ar y môr 600 MW Kriegers Flak mewn dyfroedd tiriogaethol Daneg i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd yn helpu Denmarc i leihau allyriadau CO2, yn unol â nodau ynni a hinsawdd yr UE, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. Comisiynydd sy'n gyfrifol am [...]

Parhau Darllen

#Jorn #Munch: Skandinaviens GROSSE Künstler wiedervereint

#Jorn #Munch: Skandinaviens GROSSE Künstler wiedervereint

| Chwefror 16, 2017 | 0 Sylwadau

Zwei der bekanntesten skandinavischen Künstler, Edvard Munch (Norwegen) und Asger Madslien (Dänemark), Werden ab Woche dieser einer mit großen Ausstellung yn Aarhus geehrt. Damit startet our weiteres Rhaglen y-Highlight von Aarhus, der Europäischen Kulturhauptstadt 2017. Die Kunstwerke Werden vom 11. Februar bis zum 28. Amgueddfa Mai 2017 im Madslien im nahegelegenen Silkeborg gezeigt. Werden Insgesamt DORT [...]

Parhau Darllen

#Jorn #Munch: Artistiaid mawr Sgandinafia yn reunited yn Nenmarc

#Jorn #Munch: Artistiaid mawr Sgandinafia yn reunited yn Nenmarc

| Chwefror 16, 2017 | 0 Sylwadau

Mae dau o artistiaid mwyaf adnabyddus Sgandinafia, yn Norwy Edvard Munch a Denmarc Asger Madslien, yn cael ei ddathlu mewn arddangosfa fawr yn yr hyn a fydd yn un o uchafbwyntiau'r Aarhus 2017 Prifddinas Diwylliant Ewrop rhaglen. Mae'r arddangosfa yn Amgueddfa Madslien yn Silkeborg gerllaw yn rhedeg o 11 28 Chwefror-Mai. Bydd yn cynnwys 45 gweithio drwy [...]

Parhau Darllen

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

#ProjectDiamond Yn dechrau pan adawodd #PinkPanther off

| Ionawr 19, 2017 | 0 Sylwadau

Yr wythnos hon Europol trefnu, ynghyd â Awstria a'r Swistir, y gynhadledd ryngwladol gyntaf ar ladrad gemwaith a byrgleriaeth dan brosiect ymbarél newydd o'r enw 'Diamond'. Cynhelir ym mhencadlys Europol yn y Hague, y digwyddiad dwyn ynghyd mwy na arbenigwyr 70 o bron bob Aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â thrydydd partïon o Ewrop, Asia, y [...]

Parhau Darllen

#Oceana: Denmarc 'cwymp stoc risgiau drwy wthio am penfras yn mynd ddeg gwaith yn fwy na'r cyngor gwyddonol'

#Oceana: Denmarc 'cwymp stoc risgiau drwy wthio am penfras yn mynd ddeg gwaith yn fwy na'r cyngor gwyddonol'

| Hydref 7, 2016 | 0 Sylwadau

Ar ddydd Llun 10 Hydref bydd yr Undeb Ewropeaidd gweinidogion pysgodfeydd ymgynnull yn Lwcsembwrg yn y Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd i benderfynu ar derfynau pysgota, neu gyfanswm haldiadau a ganiateir (TACs), ar gyfer stociau pysgod masnachol y Môr Baltig. Oherwydd cyflwr eithafol o benfras Baltig gorllewinol yn dilyn degawdau o gorbysgota a chamreoli, Oceana yn galw am [...]

Parhau Darllen

#PostedWorkers: Comisiwn wedi ymrwymo i reolau sy'n glir ac yn deg i bob gweithiwr

#PostedWorkers: Comisiwn wedi ymrwymo i reolau sy'n glir ac yn deg i bob gweithiwr

| Gorffennaf 20, 2016 | 0 Sylwadau

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Gorffennaf) y bydd yn bwrw ymlaen â'i adolygiad o'r Postio Cyfarwyddeb Gweithwyr, gan gynnwys yr adolygiadau newidiadau ar: gydnabyddiaeth gweithwyr postio, rheolau ar weithwyr asiantaeth dros dro, a phostio yn y tymor hir. Mae'r cynnig yn gosod golygu y bydd gweithwyr postio elwa ar yr un rheolau sy'n llywodraethu tâl ac amodau gwaith [...]

Parhau Darllen