Tag: dŵr yfed

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb dros dro i wella ansawdd #DrinkingWater a mynediad iddo

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb dros dro i wella ansawdd #DrinkingWater a mynediad iddo

| Rhagfyr 30, 2019

Mae'r Comisiwn wedi croesawu'r cytundeb dros dro y daeth Senedd Ewrop a'r Cyngor iddo ar y Gyfarwyddeb Dŵr Yfed ail-lunio. Mae'r cytundeb yn seiliedig ar y cynnig a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ym mis Chwefror 2018, fel dilyniant uniongyrchol i Fenter Dinasyddion Ewropeaidd Right2Water. Ei nod yw gwella ansawdd dŵr yfed a […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb dros dro i wella ansawdd #DrinkingWater a mynediad iddo

Mae'r Comisiwn yn croesawu cytundeb dros dro i wella ansawdd #DrinkingWater a mynediad iddo

| Rhagfyr 20, 2019

Mae'r Comisiwn wedi croesawu'r cytundeb dros dro y daeth Senedd Ewrop a'r Cyngor iddo yn Strasbwrg ar y Gyfarwyddeb Dŵr Yfed ail-lunio. Mae'r cytundeb yn seiliedig ar y cynnig a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ym mis Chwefror 2018, fel dilyniant uniongyrchol i Fenter Dinasyddion Ewropeaidd Right2Water. Ei nod yw gwella ansawdd yfed […]

Parhau Darllen

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 y Cenhedloedd Unedig

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 y Cenhedloedd Unedig

| Awst 26, 2019

Mae saith gwlad yn dal i ddarparu mynediad i ddŵr yfed sylfaenol i lai na hanner eu poblogaeth, tra nad oes gan wledydd 40 arall wasanaethau glanweithdra sylfaenol ar gyfer o leiaf 50% o ddinasyddion, dengys ymchwil newydd. Daw i’r amlwg ar ôl i astudiaeth newydd, o’r enw Gwledydd Meddwl Ymlaen, ddatgelu’r cenhedloedd mwyaf a lleiaf blaengar yn seiliedig ar allweddol […]

Parhau Darllen

Gwell mynediad at ddŵr yfed yn # Croatia yn diolch i fuddsoddiadau Polisi Cydlyniant

Gwell mynediad at ddŵr yfed yn # Croatia yn diolch i fuddsoddiadau Polisi Cydlyniant

| Medi 4, 2017 | 0 Sylwadau

Mae bron i € 96 miliwn o'r Gronfa Gydlyniant yn cael ei fuddsoddi i uwchraddio cyflenwadau dŵr a rhwydweithiau dŵr gwastraff yn rhanbarthau Slavonia a Istria Croatia ac ar ynys Krk. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Corina Creţu: "Mae pob ewro mae'r UE yn buddsoddi yn y prosiectau hyn yn cyfrannu at gael gwell mynediad i ddŵr yfed glân a [...]

Parhau Darllen

cefnogaeth yr UE ar gyfer y Gorllewin Balcanau yn 2015 Uwchgynhadledd yn Fienna

cefnogaeth yr UE ar gyfer y Gorllewin Balcanau yn 2015 Uwchgynhadledd yn Fienna

| Awst 26, 2015 | 0 Sylwadau

Bydd yr uwchgynhadledd yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed ers Uwchgynhadledd Berlin ym mis Awst y llynedd, a bydd yn ceisio datblygu ymhellach y cydweithrediad rhwng gwledydd 6 Western Balkans. Uwch Gynrychiolydd Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Federica Mogherini, Is-lywydd yr Undeb Ynni Maroš Šefčovič a Chymdogaeth Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Comisiwn yn annog Eidal i sicrhau dŵr a fwriedir i'w yfed gan bobl yn iach a glân

Comisiwn yn annog Eidal i sicrhau dŵr a fwriedir i'w yfed gan bobl yn iach a glân

| Gorffennaf 10, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn agor achos tresmasu yn erbyn yr Eidal ar gyfer ei methiant i sicrhau bod dŵr a fwriedir i'w yfed gan bobl yn cyfarfod halogiad standards.Water Ewropeaidd o arsenig a fflworid yn broblem hirsefydlog yn yr Eidal, ac ar gyfer y Rhanbarth Latium yn arbennig. O dan y Gyfarwyddeb Dŵr Yfed, rhaid i aelod-wladwriaethau i fonitro a dŵr prawf a ddefnyddir [...]

Parhau Darllen

Yr Amgylchedd: Comisiwn yn gofyn i ddinasyddion am ddŵr yfed Ewrop

Yr Amgylchedd: Comisiwn yn gofyn i ddinasyddion am ddŵr yfed Ewrop

| Mehefin 23, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd Heddiw (23 Mehefin) lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar bolisi dŵr yfed yr UE, i weld lle y gellid gwneud gwelliannau. Mae'r ymgynghoriad yn ymateb concrid i Right2Water, Menter Dinasyddion Ewropeaidd llwyddiannus cyntaf '. Dywedodd y Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik: "Mae'r cyflenwad o, dŵr yfed diogel o ansawdd da ar draws yr UE yn [...]

Parhau Darllen