Tag: cyffuriau

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

| Ionawr 24, 2020

Datgymalwyd sefydliad masnachu cyffuriau ar raddfa fawr sy'n gysylltiedig â charteli Colombia a Pheriw yn Sbaen a Colombia mewn ymgyrch gorfodaeth cyfraith ryngwladol. Cefnogodd Europol yr ymchwiliad dwy flynedd o hyd, dan arweiniad Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) mewn cydweithrediad agos â Heddlu Cenedlaethol Colombia a DEA yr UD. Arestiwyd cyfanswm o 11 o ddinasyddion Sbaen […]

Parhau Darllen

#EUThatProtects - Lansio Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE

#EUThatProtects - Lansio Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE

| Tachwedd 26, 2019

Heddiw (26 Tachwedd), bydd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos, ynghyd â Chyfarwyddwyr y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar gyfer Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau (EMCDDA) ac Europol, Alexis Goosdeel a Catherine De Bolle yn cyflwyno Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE. . Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd cynyddol Ewrop fel marchnad a […]

Parhau Darllen

Gellir atal #DrugOverdoses - rhyddhau adnoddau newydd

Gellir atal #DrugOverdoses - rhyddhau adnoddau newydd

| Medi 2, 2019

Dadlwythiadau cysylltiedig Dolenni dan sylw Trosolwg o'r pwnc: Atal marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn Ewrop Trosolwg o raglenni naloxone adref yn Ewrop Cwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin): marwolaethau gorddos cyffuriau yn Ewrop Crynodeb o'r dystiolaeth: Naloxone i ddychwelyd gorddos opioidau synthetig Ystafelloedd bwyta cyffuriau: an trosolwg o ddarpariaeth a thystiolaeth Data'r Alban Fentanils a chanabinoidau synthetig: gan yrru mwy o gymhlethdod i mewn i […]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

| Awst 16, 2019

Mae Prydain yn gofyn i ddarparwyr logisteg gynnig am gontract cludo nwyddau cyflym gwerth £ 25 miliwn i ddosbarthu meddyginiaethau i'r wlad yn ddyddiol ar ôl iddo adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, ysgrifennodd Kate Holton. Dywedodd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y byddai'r contract yn rhan o'i chynlluniau wrth gefn i […]

Parhau Darllen

Lansio #EuropeanDrugReport2019

Lansio #EuropeanDrugReport2019

| Mehefin 4, 2019

Ar 6 June, bydd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos a Chyfarwyddwr y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar Gyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau (EMCDDA) yn lansio Adroddiad Cyffuriau Ewropeaidd 2019, gan gyflwyno'r defnydd diweddaraf o gyffuriau a thueddiadau a datblygiadau yn y farchnad yn Ewrop . Mae Adroddiad Cyffuriau Ewrop yn darparu dadansoddiad cynhwysfawr o […]

Parhau Darllen

#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiad yn gwerthuso gwaith y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar Gyffuriau a Chaethiwed i Gyffuriau (EMCDDA), Asiantaeth yr UE ar gyffuriau. Mae'r adroddiad yn cadarnhau, yn ystod y cyfnod 2013 i 2018, bod yr Asiantaeth wedi parhau i gael ei chydnabod yn eang fel gwir ganolfan o ragoriaeth wyddonol yn Ewrop ac yn rhyngwladol, gan ddarparu ffeithiol, […]

Parhau Darllen

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

| Efallai y 15, 2018

Yn ôl adroddiad newydd, mae Romania wedi dod ddiwethaf mewn safle o wledydd Ewropeaidd yn erbyn eu defnydd o gyffuriau meddygol y pen - ond am yr holl resymau anghywir. Yn bell o'r Rhufeiniaid yn ddigon iach i ysgogi cyffuriau ar bresgripsiwn, mae safle gwaelod y wlad yn adlewyrchu ei ddiffyg mynediad dinasyddion i fferyllfeydd, yn ôl [...]

Parhau Darllen