Tag: Ebola

ysgrifennydd tramor y DU ar achosion Ebola yn Affrica

ysgrifennydd tramor y DU ar achosion Ebola yn Affrica

| Mawrth 4, 2015 | 0 Sylwadau

Cyn-ysgrifennydd tramor y DU David Miliband yn dweud "rhaid dysgu gwersi" o'r achosion Ebola yn Affrica. Dywedodd y byddai'n fod yn "drasiedi" os y gymuned ryngwladol yn ôl i "busnes fel arfer". Miliband, gweinidog tramor o 2007 i 2010, yw llywydd y Pwyllgor Achub Rhyngwladol (IRC) a oedd yn siarad mewn cynhadledd ar [...]

Parhau Darllen

Ymateb yr UE i'r achosion Ebola yng Ngorllewin Affrica

Ymateb yr UE i'r achosion Ebola yng Ngorllewin Affrica

| Mawrth 2, 2015 | 0 Sylwadau

Gorllewin Affrica yn wynebu epidemig Ebola mwyaf a mwyaf cymhleth ar gofnod. Gini, Liberia a Sierra Leone yw'r gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf. Dros bobl 22 900 wedi cael eu heintio, yn fwy na 9 200 ohonynt wedi marw. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn weithgar yn yr ymateb i'r argyfwng Ebola o'r dechrau. Mae'n [...]

Parhau Darllen

Ymdrechion ymchwil yr UE yn rheng flaen y frwydr yn erbyn Ebola

Ymdrechion ymchwil yr UE yn rheng flaen y frwydr yn erbyn Ebola

| Ionawr 16, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r UE wedi gweithredu'n bendant ers camau cynnar argyfwng presennol Ebola ac mae heddiw'n cyhoeddi ei gamau diweddaraf ym maes ymchwil. Mae cefnogaeth i ymchwil yn rhan o ymateb yr UE, ynghyd â chymorth dyngarol, arbenigedd, cydgysylltu rhyngwladol a chymorth datblygu tymor hwy. Heddiw mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi wyth prosiect ymchwil […]

Parhau Darllen

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r UE ac Affrica heddiw (2 Rhagfyr) ddyblu'r ymdrechion ymchwil i ddatblygu meddyginiaethau newydd a gwell ar gyfer clefydau sy'n gysylltiedig ag thlodi sy'n effeithio Sahara is-Affrica megis AIDS, twbercwlosis, malaria, hookworms a Ebola. Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen gyntaf, bydd y rhaglen Partneriaeth Treialon Clinigol ail Gwledydd Ewrop a Datblygu (EDCTP2) yn gweithio gyda [...]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop heddiw (5 Tachwedd)

Senedd Ewrop heddiw (5 Tachwedd)

| Tachwedd 5, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd Ebola Zsuzsanna Jakab, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), briffio'r Pwyllgor yr Amgylchedd ar effaith yr achosion Ebola a'i oblygiadau ar gyfer Ewrop a thrydydd gwledydd. Cysylltwch â: Baptiste Chatain + 32 498 98 13 37 Twitter: @EP_Environment #Ebola @WHO_Europe Amser: 10h30; Lleoliad: adeiladu József Antall, ystafell newid yn yr hinsawdd 4Q2 [...]

Parhau Darllen

camau cadarn ar gyfer yr UE-ACP cydweithrediad ar noson cyn y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu 2015

| Tachwedd 3, 2014 | 0 Sylwadau

Cynhaliodd Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ei gyfarfod 27X gyda grwpiau diddordeb economaidd a chymdeithasol y ACP a'r gwledydd UE ym Mrwsel o 29-31 Hydref. Croesawodd Llywydd EESC, Henri Malosse, bron i gyfranogwyr 200, yn cynnwys Ysgrifennydd Cyffredinol yr Ysgrifennydd ACP, AU Alhaji Muhammad Mumuni a Chydweithrediad Datblygu Cyffredinol Cyfarwyddwr Cyffredinol [...]

Parhau Darllen

Gorllewin Affrica achosion Ebola 'yn fater diogelwch byd-eang' meddai Senedd

Gorllewin Affrica achosion Ebola 'yn fater diogelwch byd-eang' meddai Senedd

| Medi 18, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r achosion firws Ebola yng Ngorllewin Affrica wedi cael ei graddio'n rhy isel gan y gymuned ryngwladol ac meddyginiaeth bellach yn her i ddiogelwch byd-eang, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop mewn Datrys pleidleisio ar ddydd Iau (18 Medi). Gan fod y gwledydd yr effeithir arnynt yn wynebu cwymp economaidd-gymdeithasol, dylid defnyddio asedau milwrol o dan y faner y Cenhedloedd Unedig yn cael eu hystyried a mynediad at bresennol [...]

Parhau Darllen