Tag: economi

Llygredd # Wcreineg mewn seilwaith? Pa ganlyniadau ar gyfer arian #EU?

Llygredd # Wcreineg mewn seilwaith? Pa ganlyniadau ar gyfer arian #EU?

| Chwefror 19, 2020

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn darparu adnoddau ariannol i Wcráin ar gyfer diwygio a datblygu economaidd. Mae Wcráin ar groesffordd llawer o goridorau cludo sy'n cysylltu Ewrop â gwledydd eraill. Mae datblygu coridorau cludo ar gyfer gwahanol ddulliau cludo yn dasg bwysig i swyddogion Wcrain. Yn gyffredinol, mae'r UE a'i sefydliadau ariannol yn darparu Wcráin […]

Parhau Darllen

Hone Eich Sgiliau Technegol sydd eu hangen arnoch ar gyfer Arholiad CompTIA CAS-003 gyda #Prepaway

Hone Eich Sgiliau Technegol sydd eu hangen arnoch ar gyfer Arholiad CompTIA CAS-003 gyda #Prepaway

| Chwefror 15, 2020

Mae CASP + CompTIA yn wahanol ar ei ben ei hun. Mae'n nod unigryw sy'n anelu at weithwyr proffesiynol arbenigol sydd eisiau dilyn rôl yr ymarferydd diogelwch. Yn unol â hynny, mae CASP +, neu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA +, yn darparu ar gyfer yr arbenigwyr sydd wedi syfrdanu gyrfa nodedig yn y diwydiant TG. Mae'r ardystiad lefel uwch hwn wedi bod yn gwneud tonnau yn y maes seiberddiogelwch […]

Parhau Darllen

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

| Chwefror 9, 2020

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop, gan ehangu dylanwad economaidd a gwleidyddol Tsieina yn sylweddol - yn ysgrifennu […]

Parhau Darllen

Roedd #Microfinancing yn hawdd

Roedd #Microfinancing yn hawdd

| Ionawr 28, 2020

Cafodd Easy Microfinance, sefydliad microfinance trwyddedig gorau yng Ngweriniaeth Undeb Myanmar, ei greu gan gwmni buddsoddi pencadlys Hong Kong, Meridian Capital Limited, yn 2015. Eisteddodd y Prif Swyddog Gweithredol Frank Snieders i siarad ag Gohebydd yr UE. Pam y crëwyd Easy Microfinance ym Myanmar? Beth sy'n gwneud Myanmar yn arbennig o safbwynt microfinance? […]

Parhau Darllen

Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

| Ionawr 13, 2020

Os yw'r lefelau buddsoddi digynsail a gofnodwyd yn 2019 yn unrhyw arwydd, mae technoleg gyfreithiol yn paratoi ar gyfer aflonyddwch ar raddfa fawr. Roedd cyllid ar gyfer y sector eisoes wedi llithro'n gyffyrddus heibio'r trothwy $ 1 biliwn erbyn diwedd trydydd chwarter y llynedd, gan oddiweddyd cyfanswm y flwyddyn flaenorol rywfaint a chyrraedd nifer […]

Parhau Darllen

Arholiadau ac Ardystiadau #Microsoft gyda defnyddio tomenni arholiad: Canllaw i arbenigwyr TG

Arholiadau ac Ardystiadau #Microsoft gyda defnyddio tomenni arholiad: Canllaw i arbenigwyr TG

| Ionawr 6, 2020

Mae Microsoft yn gwmni technoleg blaenllaw sy'n cynhyrchu sbectrwm eang o gynhyrchion ansoddol a ddefnyddir ym mhob rhan o'n bywyd, heb adael yr amgylchedd gwaith y mae galw amdano. Nid yw'n syndod y gall credential a gynigir gan y cwmni meddalwedd hwn wella gyrfa arbenigwyr rhwydwaith, neu arfogi gweithwyr proffesiynol cronfa ddata ar gyfer swyddi TG yn y dyfodol. I chi […]

Parhau Darllen

Sut cerfiodd #Malta ei gilfach yn y farchnad adloniant

Sut cerfiodd #Malta ei gilfach yn y farchnad adloniant

| Rhagfyr 27, 2019

Dim ond brycheuyn ym Môr y Canoldir yw cenedl ynys Malta, wedi'i difetha gan Sisili gerllaw ac mor fach fel ei bod yn aml yn cael ei hanwybyddu ar fap o Ewrop. Ac eto mae'r 316km2 bach hwn o galchfaen lliw mêl wedi sefydlu ei hun fel canolbwynt byd-eang ar gyfer iGaming, fintech, blockchain a mwy yn ei economi ddigidol hunan-ddisgrifiedig. […]

Parhau Darllen