Tag: economi

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

| Rhagfyr 8, 2019

Mae cynnydd technolegol yn broses ddi-ddiwedd. Mae'n ymddangos, serch hynny, mai'r flwyddyn nesaf yw'r flwyddyn y mae ein canfyddiad o'r byd fel y gwyddom ei fod ar fin cael newidiadau dwys - unwaith eto. Y tro hwn, fodd bynnag, y cam mawr nesaf yw holograffeg. A thrwy holograffeg, rydym yn golygu'r newyddion diweddaraf am batent Samsung ar gyfer technoleg holograffig […]

Parhau Darllen

Mae gan Ewrop ac America Hawl i Wybod Am #5G Diogelwch Ffôn Cell

Mae gan Ewrop ac America Hawl i Wybod Am #5G Diogelwch Ffôn Cell

| Tachwedd 27, 2019

Cyhoeddodd Google eu bod yn profi ffôn clyfar 5G newydd, symudiad sy'n ceisio ehangu'r cwmni ymhellach i'r farchnad caledwedd wedi'i brandio, yn ysgrifennu Theodora Scarato, cyfarwyddwr gweithredol Ymddiriedolaeth Iechyd yr Amgylchedd. Ar 10 Medi, lansiodd Apple dri iPhones newydd (iPhone 11, iPhone 11 Pro, a 11 Pro Max). Peidio â chael eich cau allan o […]

Parhau Darllen

Uniondeb Ewropeaidd mewn perygl o safonau llac Canada?

Uniondeb Ewropeaidd mewn perygl o safonau llac Canada?

| Tachwedd 23, 2019

Ddwy flynedd i mewn i'r Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA) rhwng Canada a'r UE, nid yw'r trefniant wedi profi i fod yr un mor ffrwythlon i'r naill ochr na'r hyn a ragwelwyd o'r blaen. Er nad yw'r cytundeb wedi dod i rym yn ffurfiol eto, fe'i cymhwyswyd dros dro ers Medi 2017, gan ddileu 98% o'r tariffau rhwng y ddau barti. Canada […]

Parhau Darllen

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

| Hydref 21, 2019

Ar ôl sicrhau’r genedl dro ar ôl tro trwy gydol ymgyrch y refferendwm na fyddai’r DU o dan unrhyw amgylchiadau yn gadael y farchnad sengl, mae Boris Johnson bellach yn ceisio’n daer i wthio drwy’r Brexit caled y dywedwyd wrth bleidleiswyr na fyddai’n digwydd. Er gwaethaf ei fod dan orfodaeth gyfreithiol i gael naill ai bargen neu estyniad, mae Johnson yn mynnu bod […]

Parhau Darllen

Llywodraeth i fynd â #AirMoldova i ffwrdd am ei addo i Topa

Llywodraeth i fynd â #AirMoldova i ffwrdd am ei addo i Topa

| Hydref 17, 2019

Mae'r awdurdodau'n ei chael hi'n anodd tynnu cwmni Air Moldova oddi wrth ei berchennog. Mae'r niwl yn tewhau o amgylch cwmni Air Moldova. Yn eithaf bob dydd, mae archwiliadau'n cael eu cynnal yn swyddfa'r cwmni, mae dogfennau'n cael eu hadalw, mae'r staff yn cael eu holi. Y cyfan sy'n siglo'r cwch i eithafion, gan ei wneud yn anghydnaws â gweithrediad arferol […]

Parhau Darllen

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i gymryd agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, […]

Parhau Darllen

#Taiwan - Mae economi Asia yn mynd i nodi ei Diwrnod Cenedlaethol wedi'i ferwi gan ei rhagolwg economaidd sy'n cryfhau

#Taiwan - Mae economi Asia yn mynd i nodi ei Diwrnod Cenedlaethol wedi'i ferwi gan ei rhagolwg economaidd sy'n cryfhau

| Hydref 9, 2019

Parhau Darllen