Tag: economi

Mae cyfrifwyr fforensig yn ymchwilio i mogwl cyfryngau Rwsia Vladimir Gusinsky

Mae cyfrifwyr fforensig yn ymchwilio i mogwl cyfryngau Rwsia Vladimir Gusinsky

| Medi 16, 2019

Mae cyfrifwyr a chyfreithwyr fforensig yn archwilio cyllid barwn gwarthus o wasg yn Rwsia i weld a oedd yn dweud celwydd ar lw yn y llys. Mae tîm o arbenigwyr yn crwydro trwy ddyddiau olaf cwmni cyfryngau Vladimir Gusinsky cyn iddo ddatgan ei fod yn benddelw. Gan weithio'n helaeth yn Ynysoedd y Cayman, maen nhw'n ymchwilio yn union pam mae Mr […]

Parhau Darllen

Gŵyl Tsinandali ffenestr siop fendigedig i Georgia

Gŵyl Tsinandali ffenestr siop fendigedig i Georgia

| Medi 10, 2019

Mae gan Georgia hen wlad bloc Sofiet dreftadaeth unigryw sydd bellach yn cael ei defnyddio i gyfoethogi ei hapêl fodern. Mae gwin Sioraidd yn adnabyddus am ei ragoriaeth ledled y byd, a chredir bod gwinwyddaeth wedi tarddu yn yr hyn sydd bellach yn Georgia yn y cyfnod cyn-Rufeinig. Mae Tsinandali yn ystâd cynhyrchu gwin mân sy'n dyddio'n ôl i […]

Parhau Darllen

Marchnadoedd agored a chae chwarae gwastad yn hanfodol i gyrraedd y #DigitalAge nesaf

Marchnadoedd agored a chae chwarae gwastad yn hanfodol i gyrraedd y #DigitalAge nesaf

| Awst 12, 2019

Hyd yn ddiweddar ychydig o bobl y tu allan i'r busnes o adeiladu a gweithredu rhwydweithiau telathrebu oedd wedi clywed am Huawei. Newidiodd hynny pan lansiwyd llinell o ffonau smart ac yna tabledi a dyfeisiau defnyddwyr sydd wedi mynd â ni i frig y diwydiant electroneg defnyddwyr, yn ysgrifennu Simon Lacey. Ond cyn i ni ddod yn ddefnyddiwr […]

Parhau Darllen

Codi'r bar - Mae tueddiadau cadarnhaol yn siapio diwydiant melysaf Ewrop

Codi'r bar - Mae tueddiadau cadarnhaol yn siapio diwydiant melysaf Ewrop

| Awst 1, 2019

Newyddion da i siocledi Ewrop: mae eu hoff ddiwydiant yn tyfu. Rhagwelir y bydd maint y sector siocled Ewropeaidd yn cyrraedd $ 57 biliwn erbyn canol y degawd nesaf. Mae hyn yn cynrychioli darn mawr o gyfanswm $ 162 biliwn y byd. Mae hyd yn oed yn corrachu marchnad yr UD, y disgwylir iddi ragori ar $ 22 biliwn yn […]

Parhau Darllen

#Huawei - Arhoswch y cwrs: Creu gwerth i gwsmeriaid

#Huawei - Arhoswch y cwrs: Creu gwerth i gwsmeriaid

| Gorffennaf 30, 2019

Araith gan Gadeirydd Huawei Liang Hua yng Nghynhadledd Wasg Canlyniadau Busnes H1 2019 Huawei. “Foneddigion a boneddigesau, prynhawn da a chroeso. “Fel y gwyddoch i gyd, dros y chwe mis diwethaf mae Huawei wedi bod dan bwysau aruthrol gan lywodraeth yr UD. Ers dechrau'r flwyddyn, mae mwy na chynrychiolwyr cyfryngau 2,600 o bob cwr o'r byd […]

Parhau Darllen

#Huawei yn cyhoeddi refeniw H1 2019: 23.2% twf blwyddyn ar ôl blwyddyn

#Huawei yn cyhoeddi refeniw H1 2019: 23.2% twf blwyddyn ar ôl blwyddyn

| Gorffennaf 30, 2019

Cyhoeddodd Huawei ei ganlyniadau busnes ar gyfer hanner cyntaf 2019: CNY401.3 biliwn mewn refeniw, cynnydd o 23.2% dros yr un cyfnod y llynedd. Ymyl elw net y cwmni ar gyfer H1 2019 oedd 8.7%. [1] Yn ôl Cadeirydd Huawei, Liang Hua, mae'r gweithrediadau'n llyfn ac mae'r sefydliad mor gadarn ag erioed. Gyda rheolaeth effeithiol a […]

Parhau Darllen

Rhaid i sefydliadau rhyngwladol gydweithio'n agosach wrth hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

Rhaid i sefydliadau rhyngwladol gydweithio'n agosach wrth hyrwyddo #DigitalEconomy byd-eang

| Gorffennaf 24, 2019

Trefnodd Sefydliad Telathrebu'r Gymanwlad (CTO) heddiw (24 Gorffennaf) fforwm yn Llundain sydd wedi dod ag ugain o wahanol sefydliadau rhyngwladol a rhanbarthol at ei gilydd i drafod arferion gorau i hyrwyddo datblygiad yr economi ddigidol fyd-eang. Sharvada Sharma yw cadeirydd Sefydliad Telathrebu'r Gymanwlad (CTO). Dywedodd: “Mae'r fforwm hwn yn gyfle i […]

Parhau Darllen