Tag: addysg

'Rydym yn anobeithiol' - Myfyrwyr ag anableddau ar ôl heb ddatrysiad wrth i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol

'Rydym yn anobeithiol' - Myfyrwyr ag anableddau ar ôl heb ddatrysiad wrth i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol

| Medi 4, 2019

Am gael addysg, ond heb ei derbyn: Dyma'r realiti trist i ddegau o filoedd o blant a phobl ifanc ag anableddau deallusol yn Ewrop, yn ôl Inclusion Europe, sefydliad sy'n eiriol dros hawliau pobl ag anableddau deallusol. Wrth i'r term ddechrau yn y mwyafrif o wledydd Ewrop, mae disgyblion ag anableddau deallusol yn dal i fod […]

Parhau Darllen

Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

Adroddiad newydd - Angen mwy o waith i sicrhau bod pob plentyn yn Ewrop yn gallu cael mynediad at #AnsawddCymdeithasol ac Addysg

| Gorffennaf 8, 2019

Mae rhwydwaith Eurydice y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf ar Ddata Allweddol ar Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yn Ewrop. Daw'r adroddiad i'r casgliad nad yw llawer o wledydd Ewrop yn cynnig mynediad cyffredinol i addysg a gofal plentyndod o ansawdd uchel. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (yn y llun): “Mae'n amlwg bod angen i ni wneud mwy i sicrhau bod […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

Mae'r Comisiwn yn dathlu 30 pen-blwydd gweithgareddau #JeanMonnetAct sy'n hyrwyddo astudiaethau Ewropeaidd ledled y byd

| Mehefin 19, 2019

Ar 18 Mehefin, cynhaliodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics (yn y llun) ddigwyddiad lefel uchel i ddathlu 30 o flynyddoedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil am yr UE. Mae Gweithgareddau Jean Monnet yn rhan o raglen Erasmus +. Maent wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn astudiaethau Ewropeaidd ar lefel addysg uwch ledled y byd, fel […]

Parhau Darllen

Mai yn gofyn am hwb o £ 27 biliwn i # Addysg - Sunday Telegraph

Mai yn gofyn am hwb o £ 27 biliwn i # Addysg - Sunday Telegraph

| Mehefin 17, 2019

Mae'r Prif Weinidog Theresa May yn ystyried gwthio drwy gynnydd o £ 27 biliwn i'r gyllideb addysg yn ei hwythnosau olaf mewn grym yn annog gwrthdaro â'r weinidogaeth gyllid, adroddodd y Sunday Telegraph, yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Mae'r prif weinidog yn mynnu setliad ariannu tair blynedd ar gyfer ysgolion ac athrawon fel rhan o gais i'r lan […]

Parhau Darllen

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

# Erasmus + 2021-2027 - Mwy o bobl i brofi cyfnewidiadau dysgu yn Ewrop

| Mawrth 29, 2019

Cadarnhaodd ASEau ddydd Iau (28 Mawrth) y dylid treblu arian ar gyfer y rhaglen Erasmus + nesaf er mwyn galluogi mwy o bobl i gymryd rhan, gan addasu grantiau yn well i'w hanghenion. Ar gyfer y genhedlaeth nesaf o raglen Erasmus +, un o brif amcanion y Senedd yw bod mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan yn y gwahanol gynlluniau symudedd dysgu. […]

Parhau Darllen

#EuropeanEducationArea - 54 cynghreiriau yn cystadlu i ddod yn brifysgolion Ewropeaidd cyntaf

#EuropeanEducationArea - 54 cynghreiriau yn cystadlu i ddod yn brifysgolion Ewropeaidd cyntaf

| Mawrth 12, 2019

Mae'r alwad beilot gyntaf o dan Fenter y Prifysgolion Ewropeaidd wedi arwain at geisiadau gan gynghreiriau 54, sy'n cynnwys mwy na 300 o sefydliadau addysg uwch o wledydd Ewropeaidd 31 gan gynnwys holl aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'r sefydliadau'n cynnwys prifysgolion cynhwysfawr ac wedi'u seilio ar ymchwil, prifysgolion gwyddorau cymhwysol, prifysgolion technegol, yn ogystal ag ysgolion celf a meddygol. Tua 80% o'r […]

Parhau Darllen

Mae tri rheswm pam fod yn well gan #Students in Europe lety preifat

Mae tri rheswm pam fod yn well gan #Students in Europe lety preifat

| Gorffennaf 12, 2018

Lletyiau a thai myfyrwyr sy'n cael eu rhedeg yn y brifysgol yw'r prif opsiynau ar gyfer myfyrwyr sy'n chwilio am lety wrth astudio dramor neu mewn dinas newydd. Mae llygodiau'n gymharol hawdd i'w gweld hyd yn oed heddiw, yn bennaf oherwydd bod prifysgolion gorau yn parhau i'w darparu ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr presennol. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae mwy o fyfyrwyr bellach yn byw mewn llety preifat [...]

Parhau Darllen