Tag: Yr Aifft

Cyfarfod rhwng yr Arlywydd Charles Michel a'r Arlywydd Abdel Fattah al-Sisi o'r Aifft

Cyfarfod rhwng yr Arlywydd Charles Michel a'r Arlywydd Abdel Fattah al-Sisi o'r Aifft

| Ionawr 13, 2020

Ar 12 Ionawr, cyfarfu Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ag Abdel Fattah al-Sisi, llywydd yr Aifft, yn Cairo. Roedd yr argyfwng yn Libya wrth wraidd eu trafodaeth. Ailadroddodd yr Arlywydd Michel mai proses wleidyddol yw'r unig ffordd ymlaen ac y dylai'r Libyans fod wrth wraidd diffinio eu dyfodol. Mynegodd y ddau […]

Parhau Darllen

Y Comisiynydd Neven Mimica yn ymweld â #Egypt yn fframwaith cadeiryddiaeth yr Aifft o #AfricanUnion

Y Comisiynydd Neven Mimica yn ymweld â #Egypt yn fframwaith cadeiryddiaeth yr Aifft o #AfricanUnion

| Efallai y 8, 2019

Mae'r Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (yn y llun) ar ymweliad swyddogol â'r Aifft. Rhwng mis Chwefror 2019 tan Ionawr 2020, mae'r Aifft yn cadeirio'r Undeb Affricanaidd. Dywedodd y Comisiynydd Mimica: “Mae gennym obeithion uchel ar gyfer Cadeiryddiaeth yr Undeb Affricanaidd o'r Aifft, yn enwedig o ran gwneud cynnydd ar hybu buddsoddiad, cryfhau'r hinsawdd fusnes a pharhau â'r llwybr […]

Parhau Darllen

Adroddiad ar #EUEgyptRelations - Buddsoddi mewn datblygu economaidd-gymdeithasol a thwf cynhwysol

Adroddiad ar #EUEgyptRelations - Buddsoddi mewn datblygu economaidd-gymdeithasol a thwf cynhwysol

| Rhagfyr 13, 2018

Ymgymerodd yr UE a'r Aifft â chydweithrediad agosach mewn sawl maes, yn enwedig ar ddatblygiad economaidd-gymdeithasol, ymchwil wyddonol, egni, ymfudo, gwrthsefyll terfysgaeth a materion rhanbarthol. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y bartneriaeth rhwng yr UE a'r Aifft am y cyfnod o Fehefin 2017 i Fai 2018 heddiw ac mae'n tynnu sylw at ddatblygiadau allweddol yng nghydweithrediad yr UE a'r Aifft â pherson arbennig [...]

Parhau Darllen

UE a #Egypt cydweithredu: Tuag at bartneriaeth gryfach

UE a #Egypt cydweithredu: Tuag at bartneriaeth gryfach

| Hydref 30, 2017 | 0 Sylwadau

Mabwysiadodd yr UE fframwaith aml-flynyddol sy'n diffinio'r blaenoriaethau ar gyfer cydweithrediad ariannol a thechnegol yr Aifft am y cyfnod 2017-2020, gyda ffocws arbennig ar ieuenctid a merched. Yn dilyn mabwysiadu'r Blaenoriaethau Partneriaeth gyda'r Aifft ym mis Gorffennaf 2017, mabwysiadodd yr UE y Fframwaith Cymorth Sengl (SSF) sy'n gosod y blaenoriaethau a'r arian [...]

Parhau Darllen

UE a #Egypt cytuno fframwaith ar gyfer cydweithredu yn y blynyddoedd i ddod

UE a #Egypt cytuno fframwaith ar gyfer cydweithredu yn y blynyddoedd i ddod

| Gorffennaf 25, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Aifft wedi addo gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu economi'r wlad, hyrwyddo sefydlogrwydd, cownter eithafiaeth a rheoli llif mudol. -UE Aifft Cyngor cymdeithas gymeradwywyd ar ddydd Mawrth (25 Gorffennaf) blaenoriaethau'r bartneriaeth Eifftaidd-Ewropeaidd ar gyfer y tair blynedd nesaf. Mae blaenoriaethau'r bartneriaeth yn anelu at fynd i'r afael â heriau cyffredin, hyrwyddo buddiannau cilyddol a sicrhau sefydlogrwydd tymor hir [...]

Parhau Darllen

Ymddengys #Russia i ddefnyddio grymoedd yn yr Aifft, llygaid ar rôl Libya - ffynonellau

Ymddengys #Russia i ddefnyddio grymoedd yn yr Aifft, llygaid ar rôl Libya - ffynonellau

| Mawrth 16, 2017 | 0 Sylwadau

Rwsia yn ymddangos i wedi defnyddio lluoedd arbennig i canolfan awyr yng ngorllewin yr Aifft ger y ffin â Libya yn y dyddiau diwethaf, yr Unol Daleithiau, ffynonellau Aifft a diplomyddol dweud, symudiad a fyddai'n ychwanegu at yr Unol Daleithiau bryderon am Moscow rôl dyfnhau yn Libya, yn ysgrifennu Phil Stewart, Idrees Ali a Lin Noueihed. Dywedodd y swyddogion yr Unol Daleithiau a diplomyddol [...]

Parhau Darllen

#UfM Yn #COP22: Gyrru Agenda Canoldir a rennir ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd

#UfM Yn #COP22: Gyrru Agenda Canoldir a rennir ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd

| Tachwedd 11, 2016 | 0 Sylwadau

Mae Ysgrifenyddiaeth yr Undeb dros Môr y Canoldir (UFM) yn cymryd rhan weithredol yn y COP22 eleni, a ddynodwyd fel y "COP Gweithredu", i lansio mentrau rhanbarthol a phrosiectau penodol â'r nod o helpu cyflawni'r targedau Cytundeb Paris yn y rhanbarth Ewro-Môr y Canoldir. Bydd yr Undeb ar gyfer Môr y Canoldir a'r Comisiwn Ewropeaidd lansio'r Adnewyddadwy UFM [...]

Parhau Darllen