Tag: Yr Aifft

Adroddiad ar #EUEgyptRelations - Buddsoddi mewn datblygu economaidd-gymdeithasol a thwf cynhwysol

Adroddiad ar #EUEgyptRelations - Buddsoddi mewn datblygu economaidd-gymdeithasol a thwf cynhwysol

| Rhagfyr 13, 2018

Ymgymerodd yr UE a'r Aifft â chydweithrediad agosach mewn sawl maes, yn enwedig ar ddatblygiad economaidd-gymdeithasol, ymchwil wyddonol, egni, ymfudo, gwrthsefyll terfysgaeth a materion rhanbarthol. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y bartneriaeth rhwng yr UE a'r Aifft am y cyfnod o Fehefin 2017 i Fai 2018 heddiw ac mae'n tynnu sylw at ddatblygiadau allweddol yng nghydweithrediad yr UE a'r Aifft â pherson arbennig [...]

Parhau Darllen

UE a #Egypt cydweithredu: Tuag at bartneriaeth gryfach

UE a #Egypt cydweithredu: Tuag at bartneriaeth gryfach

| Hydref 30, 2017 | 0 Sylwadau

Mabwysiadodd yr UE fframwaith aml-flynyddol sy'n diffinio'r blaenoriaethau ar gyfer cydweithrediad ariannol a thechnegol yr Aifft am y cyfnod 2017-2020, gyda ffocws arbennig ar ieuenctid a merched. Yn dilyn mabwysiadu'r Blaenoriaethau Partneriaeth gyda'r Aifft ym mis Gorffennaf 2017, mabwysiadodd yr UE y Fframwaith Cymorth Sengl (SSF) sy'n gosod y blaenoriaethau a'r arian [...]

Parhau Darllen

UE a #Egypt cytuno fframwaith ar gyfer cydweithredu yn y blynyddoedd i ddod

UE a #Egypt cytuno fframwaith ar gyfer cydweithredu yn y blynyddoedd i ddod

| Gorffennaf 25, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Aifft wedi addo gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu economi'r wlad, hyrwyddo sefydlogrwydd, cownter eithafiaeth a rheoli llif mudol. -UE Aifft Cyngor cymdeithas gymeradwywyd ar ddydd Mawrth (25 Gorffennaf) blaenoriaethau'r bartneriaeth Eifftaidd-Ewropeaidd ar gyfer y tair blynedd nesaf. Mae blaenoriaethau'r bartneriaeth yn anelu at fynd i'r afael â heriau cyffredin, hyrwyddo buddiannau cilyddol a sicrhau sefydlogrwydd tymor hir [...]

Parhau Darllen

Ymddengys #Russia i ddefnyddio grymoedd yn yr Aifft, llygaid ar rôl Libya - ffynonellau

Ymddengys #Russia i ddefnyddio grymoedd yn yr Aifft, llygaid ar rôl Libya - ffynonellau

| Mawrth 16, 2017 | 0 Sylwadau

Rwsia yn ymddangos i wedi defnyddio lluoedd arbennig i canolfan awyr yng ngorllewin yr Aifft ger y ffin â Libya yn y dyddiau diwethaf, yr Unol Daleithiau, ffynonellau Aifft a diplomyddol dweud, symudiad a fyddai'n ychwanegu at yr Unol Daleithiau bryderon am Moscow rôl dyfnhau yn Libya, yn ysgrifennu Phil Stewart, Idrees Ali a Lin Noueihed. Dywedodd y swyddogion yr Unol Daleithiau a diplomyddol [...]

Parhau Darllen

#UfM Yn #COP22: Gyrru Agenda Canoldir a rennir ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd

#UfM Yn #COP22: Gyrru Agenda Canoldir a rennir ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd

| Tachwedd 11, 2016 | 0 Sylwadau

Mae Ysgrifenyddiaeth yr Undeb dros Môr y Canoldir (UFM) yn cymryd rhan weithredol yn y COP22 eleni, a ddynodwyd fel y "COP Gweithredu", i lansio mentrau rhanbarthol a phrosiectau penodol â'r nod o helpu cyflawni'r targedau Cytundeb Paris yn y rhanbarth Ewro-Môr y Canoldir. Bydd yr Undeb ar gyfer Môr y Canoldir a'r Comisiwn Ewropeaidd lansio'r Adnewyddadwy UFM [...]

Parhau Darllen

Comisiwn yn cynnig partneriaeth ymchwil gyntaf yn #Mediterranean i gynyddu bwyd a dŵr cynaliadwyedd

Comisiwn yn cynnig partneriaeth ymchwil gyntaf yn #Mediterranean i gynyddu bwyd a dŵr cynaliadwyedd

| Hydref 18, 2016 | 0 Sylwadau

cynigiodd y Comisiwn bartneriaeth ymchwil cyntaf o'i fath yn yr Ardal Môr y Canoldir i ddatblygu atebion newydd mawr ei angen ar gyfer rheoli dwr yn gynaliadwy a chynhyrchu bwyd. Heddiw mae'r Comisiwn wedi cyflwyno cynnig ar gyfer Partneriaeth ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ardal Môr y Canoldir - PRIMA. Mae'r bartneriaeth gyntaf o'i bath yn y basn Canoldir [...]

Parhau Darllen

#ISSG: Datganiad o Grŵp Cymorth #Syria Rhyngwladol

#ISSG: Datganiad o Grŵp Cymorth #Syria Rhyngwladol

| Efallai y 18, 2016 | 0 Sylwadau

Cyfarfod yn Fienna ar 17 Mai wrth i'r Grŵp Rhyngwladol Syria Cymorth (ISSG), Cynghrair Arabaidd, Awstralia, Canada, Tsieina, yr Aifft, yr Undeb Ewropeaidd, Ffrainc, yr Almaen, Iran, Irac, yr Eidal, Japan, Jordan, Libanus, Yr Iseldiroedd , Sefydliad y Islamaidd Cydweithredu, Oman, Qatar, Rwsia, Saudi Arabia, Sbaen, Twrci, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, y Deyrnas Unedig, y Cenhedloedd Unedig, [...]

Parhau Darllen