Tag: EIB

Cronfa Ewropeaidd i gefnogi #CircularBioeconomy

Cronfa Ewropeaidd i gefnogi #CircularBioeconomy

| Rhagfyr 2, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cyhoeddi eu bod wedi cwblhau'r broses gaffael gyhoeddus ar gyfer dewis cynghorydd buddsoddi i sefydlu a rheoli Cronfa Bioeconomi Gylchol Ewrop (ECBF). Yr ymgynghorydd buddsoddi a ddewiswyd yw ECBF Management GmbH a bydd Hauck & Aufhäuser Fund Services SA yn gweithredu fel yr Amgen […]

Parhau Darllen

#EIB - Mae'r hinsawdd economaidd yn yr UE yn gwaethygu ac mae buddsoddiad gan gwmnïau'r UE yn debygol o arafu yn 2020

#EIB - Mae'r hinsawdd economaidd yn yr UE yn gwaethygu ac mae buddsoddiad gan gwmnïau'r UE yn debygol o arafu yn 2020

| Tachwedd 26, 2019

Mae cwmnïau Ewropeaidd yn dod yn fwy a mwy pesimistaidd am y rhagolygon economaidd yn ôl Adroddiad Buddsoddi EIB newydd 2019 / 2020. Mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod buddsoddiad mewn lliniaru newid yn yr hinsawdd yn is na buddsoddiadau economïau mawr fel yr UD a China. Mae buddsoddiad seilwaith yn sownd ar 1.6% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE, yr isaf ym mlynyddoedd 15 ac Ewrop yw […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan 'wedi cael effaith fawr ar swyddi a thwf yr UE'

Mae #JunckerPlan 'wedi cael effaith fawr ar swyddi a thwf yr UE'

| Hydref 23, 2019

Mae'r Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, Cynllun Juncker, wedi chwarae rhan allweddol wrth hybu swyddi a thwf yn yr UE. Mae buddsoddiadau gan Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) gyda chefnogaeth Cronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) wedi cynyddu cynnyrch domestig gros yr UE (GDP) gan 0.9% ac wedi ychwanegu 1.1 miliwn o swyddi o gymharu […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi cwmni datrysiadau ynni yn #Spain a thai cymdeithasol ynni-effeithlon yn #Germany

Mae #JunckerPlan yn cefnogi cwmni datrysiadau ynni yn #Spain a thai cymdeithasol ynni-effeithlon yn #Germany

| Hydref 15, 2019

Mae Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi dau gytundeb o dan Gronfa Ewropeaidd Buddsoddiadau Strategol Cynllun Juncker. Mae'r EIB yn darparu € 300 miliwn i gwmni eiddo tiriog Vivawest i adeiladu o amgylch cartrefi ynni-effeithlon 2,300 ar draws Gogledd Rhine-Westphalia yn yr Almaen. Bydd bron i un rhan o bump o'r cartrefi hyn ar gyfer tai cymdeithasol a fforddiadwy. Bydd Vivawest […]

Parhau Darllen

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

| Hydref 9, 2019

Gallwch wylio'r ddadl lawn trwy EP Live, ac EbS +. Mwy o wybodaeth Esboniwr ar gynyddu buddsoddiadau gwyrdd ym Mhwyllgor yr UE ar Faterion Economaidd ac Ariannol

Parhau Darllen

Mae #EIB yn croesawu adroddiad ar gyllid datblygu Ewropeaidd

Mae #EIB yn croesawu adroddiad ar gyllid datblygu Ewropeaidd

| Hydref 9, 2019

Mae Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer, wedi croesawu cyhoeddi’r adroddiad gan y Wise Persons Group ar bensaernïaeth ariannol Ewrop ar gyfer datblygu ac wedi cadarnhau sut y byddai cynigion ar gyfer Banc Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn mynd i’r afael â bylchau buddsoddi systematig a nodwyd gan yr adroddiad. “Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn croesawu’r adroddiad gan y Doethion […]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo € 7 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol newydd, ynni glân, trafnidiaeth a buddsoddiad busnes

Mae #EIB yn cymeradwyo € 7 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol newydd, ynni glân, trafnidiaeth a buddsoddiad busnes

| Medi 11, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cytuno ar € 7 biliwn o gyllid newydd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer buddsoddiad newydd i wella tai cymdeithasol, ynni glân a thrafnidiaeth gynaliadwy, telathrebu, iechyd ac addysg. Hefyd cymeradwyodd yr EIB fwy na € 2.8bn o gefnogaeth newydd ar gyfer buddsoddiad busnes trwy linellau cyllido uniongyrchol a chredyd gyda banciau lleol. “Hyn […]

Parhau Darllen