Tag: EIB

Mae #EIB yn croesawu adroddiad ar gyllid datblygu Ewropeaidd

Mae #EIB yn croesawu adroddiad ar gyllid datblygu Ewropeaidd

| Hydref 9, 2019

Mae Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer, wedi croesawu cyhoeddi’r adroddiad gan y Wise Persons Group ar bensaernïaeth ariannol Ewrop ar gyfer datblygu ac wedi cadarnhau sut y byddai cynigion ar gyfer Banc Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn mynd i’r afael â bylchau buddsoddi systematig a nodwyd gan yr adroddiad. “Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn croesawu’r adroddiad gan y Doethion […]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo € 7 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol newydd, ynni glân, trafnidiaeth a buddsoddiad busnes

Mae #EIB yn cymeradwyo € 7 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol newydd, ynni glân, trafnidiaeth a buddsoddiad busnes

| Medi 11, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cytuno ar € 7 biliwn o gyllid newydd. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer buddsoddiad newydd i wella tai cymdeithasol, ynni glân a thrafnidiaeth gynaliadwy, telathrebu, iechyd ac addysg. Hefyd cymeradwyodd yr EIB fwy na € 2.8bn o gefnogaeth newydd ar gyfer buddsoddiad busnes trwy linellau cyllido uniongyrchol a chredyd gyda banciau lleol. “Hyn […]

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewropeaidd #EIB yn arwyddo cytundeb cyllido € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad #Acast o dan y #JunckerPlan

Banc Buddsoddi Ewropeaidd #EIB yn arwyddo cytundeb cyllido € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad #Acast o dan y #JunckerPlan

| Awst 28, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi cytundeb cyllido 'lled-ecwiti' € 25 miliwn gyda'r cwmni podlediad Acast i ehangu ei weithgareddau ymchwil a datblygu ac i ddatblygu ei blatfform dosbarthu cynnwys sain ymhellach. Yn ogystal â phodlediadau annibynnol, mae Acast hefyd yn gofalu am gynnwys sain cyhoeddwyr mwy, fel y Financial Times, y Guardian, […]

Parhau Darllen

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

| Efallai y 21, 2019

Yn dilyn cyfarfod diweddaraf Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), disgwylir i'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) - Cronfa Juncker - sbarduno € 398.6 biliwn mewn buddsoddiadau. O fis Mai 2019, mae'r cytundebau a gymeradwywyd dan Gronfa Juncker yn dod i gyfanswm o € 73.8bn o ran ariannu ac maent wedi'u lleoli ym mhob un o 28 […]

Parhau Darllen

#EIB i gefnogi € 3.4 o fuddsoddiad newydd mewn busnes, arloesedd, amaethyddiaeth a thwristiaeth

#EIB i gefnogi € 3.4 o fuddsoddiad newydd mewn busnes, arloesedd, amaethyddiaeth a thwristiaeth

| Efallai y 20, 2019

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) gyfanswm o € 3.4 o gyllid newydd a fydd yn cryfhau ymchwil ac arloesi ac yn galluogi cwmnïau i ehangu a gwella mynediad at ddŵr, trafnidiaeth ac addysg. Bydd hyn yn cefnogi prosiectau newydd mewn gwledydd 17. “Rhaid i Ewrop adeiladu ar ei chryfderau technolegol a gwyddonol […]

Parhau Darllen

Adroddiad buddsoddi #EIB: risgiau'r UE yn colli tir ar arloesedd i'r Unol Daleithiau a #China

Adroddiad buddsoddi #EIB: risgiau'r UE yn colli tir ar arloesedd i'r Unol Daleithiau a #China

| Rhagfyr 3, 2018

Mae ôl-groniad o fuddsoddiad yn parhau i bwyso ar economi Ewrop: mae buddsoddiadau lliniaru newid yn yr hinsawdd yn parhau i fod yn isel, ac nid yw cwmnïau'r UE yn dal i roi digon o adnoddau i ymchwil a datblygu, anfanteision eraill, a hyd yn oed peiriannau ac offer, i aros yn gystadleuol yn fyd-eang. Mae'r gyfran o fuddsoddiad a gwariant arall sy'n cynyddu twf yng nghyfanswm gwariant y llywodraeth yn parhau i fod yn isel, yn [...]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo #ComplaintsMechanism newydd

Mae #EIB yn cymeradwyo #ComplaintsMechanism newydd

| Tachwedd 16, 2018

Ar 13 Tachwedd, cymeradwyodd bwrdd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) bolisi diwygiedig ar Fecanwaith Cwynion. Bwriedir hyn i wella ymhellach ymdrin â chwynion, cryfhau hygyrchedd y Fecanwaith Cwynion annibynnol a sicrhau ymateb mwy amserol. Yn dilyn mabwysiadu'r polisi diwygiedig, bydd yr EIB hefyd yn creu gweithdrefn newydd i ymdrin â [...]

Parhau Darllen