Tag: Eritrea

Ffyrdd i heddwch: mae'r UE yn cefnogi ailgysylltu #Eritrea a #Ethiopia

Ffyrdd i heddwch: mae'r UE yn cefnogi ailgysylltu #Eritrea a #Ethiopia

| Chwefror 11, 2019

Ymwelodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica â Eritrea ar 8 Chwefror, lle lansiodd brosiect cychwynnol € 20 miliwn i ailadeiladu'r cysylltiad ffordd rhwng ffin Ethiopia a phorthladdoedd Eritrean. Yn ystod ei ymweliad, cyfarfu Mimica â Llywydd Eritrea Isaias Afwerki i drafod y sefyllfa yn y rhanbarth ac archwilio ffyrdd ar gyfer [...]

Parhau Darllen

#Eritrea: 'Awdurdodau Eritreaidd Rhaid ben cadw o sifiliaid diniwed', yn dweud S & Ds

#Eritrea: 'Awdurdodau Eritreaidd Rhaid ben cadw o sifiliaid diniwed', yn dweud S & Ds

| Mawrth 10, 2016 | 0 Sylwadau

Yn dilyn trafodaeth ar y sefyllfa ddynol-hawliau yn Eritrea yn ystod sesiwn lawn y Senedd Ewrop yn Strasbwrg yr wythnos hon, mynegodd S & D ASEau eu pryderon ynghylch troseddau dynol-hawliau parhaus yn y wlad. Dywedodd Gianni Pittella (Yr Eidal), llywydd y Grŵp S & D yn Senedd Ewrop: "Affrica yn flaenoriaeth wleidyddol i'r Grŵp S & D. Rydym […]

Parhau Darllen

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

| Ionawr 4, 2016 | 0 Sylwadau

Gan Martin Banks Tsieina ac Iran yn y ddwy wlad y mae'r corff anllywodraethol Hawliau Dynol ym Mrwsel Heb Ffiniau Rhyngwladol wedi nodi y nifer uchaf o gredinwyr carcharu am arfer eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB). Manylir ar y troseddau yn y rhestr carcharorion blynyddol diwethaf y cyrff anllywodraethol "Behind Bars ar gyfer eu [...]

Parhau Darllen

Llywydd Senedd Ewrop Martin Schulz yn addo helpu i amddiffyn Cristnogion lle bo hynny'n bosibl

Llywydd Senedd Ewrop Martin Schulz yn addo helpu i amddiffyn Cristnogion lle bo hynny'n bosibl

| Rhagfyr 2, 2015 | 0 Sylwadau

"Gallaf eich sicrhau y bydd y Senedd yn gwneud ei gyfraniad lle bynnag y gall ei i amddiffyn Cristnogion," meddai Llywydd y Senedd Ewrop Martin Schulz, cau cynhadledd dydd Mawrth (1 Rhagfyr) ar ddeialog rhyng-ffydd a sefyllfa Cristnogion o amgylch y byd. Y cyfarfod, a drefnwyd gan Is-Lywydd y Senedd Antonio Tajani, yn canolbwyntio ar yr erlid Cristnogion o amgylch y [...]

Parhau Darllen

Schulz yn Lesbos: 'Mae pobl yn wir yn rhedeg am eu bywydau'

Schulz yn Lesbos: 'Mae pobl yn wir yn rhedeg am eu bywydau'

| Tachwedd 9, 2015 | 0 Sylwadau

Teithiodd Senedd Llywydd Ewrop Martin Schulz i ynys Groeg o Lesbos er mwyn ymweld â chofrestru ffoaduriaid a chanolfan adnabod lle mae pobl bron yn 2,500 yn cael eu cofnodi yn ddyddiol. Wrth siarad yn y problemus hyn a elwir yn Moria, dywedodd: "Mae'n rhaid i ni atgyfnerthu'r ymdrechion i gwblhau mannau poeth ar frys. I fod yn effeithiol, fodd bynnag, yr holl aelod [...]

Parhau Darllen

UE yn cyhoeddi prosiectau trydaneiddio gwledig i ddarparu mynediad at ynni ar gyfer mwy na 2 miliwn o bobl mewn ardaloedd gwledig tlawd

UE yn cyhoeddi prosiectau trydaneiddio gwledig i ddarparu mynediad at ynni ar gyfer mwy na 2 miliwn o bobl mewn ardaloedd gwledig tlawd

| Mehefin 4, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs Heddiw (4 Mehefin) yn datgelu y prosiectau ynni 16 a fydd yn cael € 95 miliwn o gyllid, diolch i raglen trydaneiddio gwledig newydd yr UE. Mae'r prosiectau yn cynnwys hydro, gwynt, prosiectau solar a biomas ar draws naw o wledydd Affrica. Bydd y prosiectau yn mynd i'r afael heriau ynni mewn ardaloedd gwledig ac yn rhan o'r UE [...]

Parhau Darllen

cefnogaeth yr UE i ddarparu mynediad at ynni i ddwy filiwn o bobl yn Affrica

cefnogaeth yr UE i ddarparu mynediad at ynni i ddwy filiwn o bobl yn Affrica

| Ebrill 1, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd Heddiw (1 Ebrill), cyhoeddodd y canlyniadau yr alwad gyntaf am gynigion rhaglen arloesol ar gyfer darparu arian i ddod â trydan i ddinasyddion tlotaf y byd. Mae'r fenter hefyd yn dangos bod yr UE wedi bod yn arweinydd yn yr ymgyrch i ddarparu Ynni Cynaliadwy i Bawb. Mae grantiau o € 95 miliwn [...]

Parhau Darllen