Tag: Estonia

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Dathlodd yr UE ddydd Sul, 11 Chwefror, diwrnod y Rhif Argyfwng Sengl Ewropeaidd 112. Mae galw 112 yn rhad ac am ddim ym mhob aelod-wladwriaethau yn yr UE, diolch i ddeddfwriaeth yr UE a gyflwynwyd yn 1991. Fel y cyhoeddwyd y llynedd, mae galwadau brys i 112 yn gynyddol fwy effeithiol wrth gyflwyno gwasanaeth Lleoliad Symudol Uwch (AML). Bob blwyddyn, o gwmpas [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

Mae #Estonia eisiau data i symud yn rhydd yn Ewrop

Mae #Estonia eisiau data i symud yn rhydd yn Ewrop

| Rhagfyr 6, 2017 | 0 Sylwadau

Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf Gweinidogion Telathrebu Ewrop yn ystod Llywyddiaeth Estonia Cyngor yr UE ym Mrwsel ar 4 Rhagfyr. Roedd y ffocws ar lif data am ddim, cysylltedd rhwydwaith 5G a'r Cod Telathrebu Ewropeaidd newydd. Yn ystod sesiwn y bore, cefnogodd y gweinidogion ymdrechion y Llywyddiaeth i gyrraedd y dull cyffredinol [...]

Parhau Darllen

Cytundeb ar dri ffeil treth bwysig a ddisgwylir o lywydd olaf diwethaf Llywyddiaeth Estonia yr UE

Cytundeb ar dri ffeil treth bwysig a ddisgwylir o lywydd olaf diwethaf Llywyddiaeth Estonia yr UE

| Rhagfyr 5, 2017 | 0 Sylwadau

Mae gweinidogion cyllid yr UE yn casglu ym Mrwsel i gymeradwyo casgliadau Cyngor yr UE ar drethu'r economi ddigidol, mabwysiadu pecyn TAW e-fasnach trawsffiniol a chadarnhau'r rhestr o awdurdodaeth nad yw'n cydweithredol ar faterion treth. Mae'r holl ffeiliau hyn oll wedi bod yn flaenoriaethau llywyddiaeth cyngor Estonia yr UE. Y Cyngor Ecofin hefyd yw'r olaf o'r Estonia [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

Luik: #PESCO yn helpu i sicrhau Ewrop fwy diogel i'w ddinasyddion

Luik: #PESCO yn helpu i sicrhau Ewrop fwy diogel i'w ddinasyddion

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw (13 Tachwedd), ym Mrwsel, arwyddodd 23 Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd yr hysbysiad ar y cyd o fwriad i greu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO). "Gyda chreu PESCO, mae aelod-wladwriaethau yn cymryd cydweithrediad amddiffyn i lefel newydd gyfan. Mae'r aelod-wladwriaethau wedi cymryd cam cadarn tuag at Ewrop fwy integredig a chanlyniadau'r cydweithrediad hwn [...]

Parhau Darllen