Tag: Ethiopia

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

| Gorffennaf 7, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol. Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: H. Hichilema yn Zambia, Dr Gudina yn Ethiopia, De Sudan

#HumanRights: H. Hichilema yn Zambia, Dr Gudina yn Ethiopia, De Sudan

| Efallai y 18, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Senedd Ewrop yn mynegi pryder am arestiadau o arweinwyr y gwrthbleidiau yn Zambia ac Ethiopia ac yn galw am roi terfyn ar y rhyfel yn Ne Swdan, mewn tair penderfyniadau pleidleisio ar ddydd Iau (18 Mai). Dylai eu hangen ar gyfer arweinydd yr wrthblaid Hichilema mewn awdurdodau Ethiopia Zambia dylai rhyddhau Dr Merera Gudina UE treial teg cam i fyny cymorth dyngarol [...]

Parhau Darllen

#EUAfrica: Comisiwn Undeb Affricanaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfarfod i roi sylw i heriau a rennir yr UE-Affrica

#EUAfrica: Comisiwn Undeb Affricanaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfarfod i roi sylw i heriau a rennir yr UE-Affrica

| Ebrill 5, 2016 | 0 Sylwadau

Yfory (6 Ebrill), bydd y Comisiwn yr Undeb Affricanaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal eu cyfarfod blynyddol y Coleg-i-Coleg yn gyfalaf gwleidyddol Affrica, Addis Ababa. Mae hyn yn y cyfarfod gwleidyddol mwyaf Affrica-UE y flwyddyn. Yfory, bydd y Comisiwn yr Undeb Affricanaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal eu cyfarfod blynyddol y Coleg i Goleg yn gyfalaf gwleidyddol Affrica, Addis Ababa. Y [...]

Parhau Darllen

#humanrights: forwyr yr UE ei gadw yn y prawf niwclear India, Ethiopia a Gogledd Corea

#humanrights: forwyr yr UE ei gadw yn y prawf niwclear India, Ethiopia a Gogledd Corea

| Ionawr 22, 2016 | 0 Sylwadau

Senedd yn galw ar India i ryddhau'r 14 Estonia a 6 Briton Morwyr ei gadw yn ne'r wlad, yn condemnio'r gryf y prawf niwclear a gynhaliwyd ar 6 Ionawr gan Gweriniaeth Ddemocrataidd y Bobl o Corea ac yn gresynu at y defnydd diweddar o gormod o rym gan lluoedd diogelwch yn Ethiopia , pleidleisiodd mewn tair penderfyniadau ar ddydd Iau. [...]

Parhau Darllen

UE yn arwain wrth grynhoi adnoddau ar gyfer datblygu cynaliadwy

UE yn arwain wrth grynhoi adnoddau ar gyfer datblygu cynaliadwy

| Gorffennaf 14, 2015 | 0 Sylwadau

Cydweithredu Rhyngwladol a Chomisiynydd Datblygu Neven Mimica (yn y llun) yn yr wythnos hon mynychu'r Gynhadledd Ryngwladol y Trydydd ar Ariannu ar gyfer Datblygu yn Addis Ababa, Ethiopia. Disgwylir i'r gynhadledd o arwain at gytundeb ar y modd ariannol ac anariannol gweithredu (hy cymorth, buddsoddiadau, polisïau a mwy) a fydd yn cefnogi agenda datblygu ôl-2015 a [...]

Parhau Darllen

Ethiopia: UE yn cynyddu'r cyllid dyngarol ar gyfer ffoaduriaid

Ethiopia: UE yn cynyddu'r cyllid dyngarol ar gyfer ffoaduriaid

| Hydref 23, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu ychwanegol € 5 miliwn i ymateb i anghenion y nifer cynyddol o ffoaduriaid yn Ethiopia. Mae'r wlad wedi dod yn genedl ffoaduriaid-hosting mwyaf yn Affrica: mae'n cysgodi mwy na 643,000 ffoaduriaid. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ffoi y gwrthdaro yn Ne Swdan ac yn wynebu diffyg maeth a'r [...]

Parhau Darllen

Mae dau gant o bobl ifanc yn dal eu cwpan y byd pêl-droed ei hun ym Mrasil i siarad yn erbyn trais

Mae dau gant o bobl ifanc yn dal eu cwpan y byd pêl-droed ei hun ym Mrasil i siarad yn erbyn trais

| Efallai y 14, 2014 | 0 Sylwadau

Yr wythnos hon, bydd bechgyn a merched o bob cwr o'r byd yn cael cystadleuwyr ar y cae pêl-droed, ond bydd yn cael ei huno fel un i siarad yn erbyn anghydraddoldebau a thrais maent yn ei ddweud yn difetha eu bywydau. Bydd y twrnamaint pêl-droed yn gweld pobl ifanc o wledydd 13 yn galw ar arweinwyr y byd i weithio am fwy teg [...]

Parhau Darllen