Tag: Ethiopia

Ffyrdd i heddwch: mae'r UE yn cefnogi ailgysylltu #Eritrea a #Ethiopia

Ffyrdd i heddwch: mae'r UE yn cefnogi ailgysylltu #Eritrea a #Ethiopia

| Chwefror 11, 2019

Ymwelodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica â Eritrea ar 8 Chwefror, lle lansiodd brosiect cychwynnol € 20 miliwn i ailadeiladu'r cysylltiad ffordd rhwng ffin Ethiopia a phorthladdoedd Eritrean. Yn ystod ei ymweliad, cyfarfu Mimica â Llywydd Eritrea Isaias Afwerki i drafod y sefyllfa yn y rhanbarth ac archwilio ffyrdd ar gyfer [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhoi cymorth i #Ethiopia: Cymorth brys i ffoaduriaid, pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol ac i fynd i'r afael â thrychinebau naturiol

Mae'r UE yn rhoi cymorth i #Ethiopia: Cymorth brys i ffoaduriaid, pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol ac i fynd i'r afael â thrychinebau naturiol

| Rhagfyr 19, 2018

Ar ymweliad swyddogol â Ethiopia, cyhoeddodd Christos Stylianides, y Comisiynydd Rheoli Cymorth Dyngarol a Chrisis € 89 miliwn mewn cymorth dyngarol i 2018-2019 wrth ymweld â phrosiectau cymorth UE yn y rhanbarth Somali yn Nwyrain Ethiopia lle mae llawer o bobl wedi ffoi o'u cartrefi oherwydd gwrthdaro mewnol. Wrth siarad o'r gwersyll Qologi ar gyfer pobl sydd wedi'u dadleoli yn fewnol ger [...]

Parhau Darllen

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

| Gorffennaf 7, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol. Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: H. Hichilema yn Zambia, Dr Gudina yn Ethiopia, De Sudan

#HumanRights: H. Hichilema yn Zambia, Dr Gudina yn Ethiopia, De Sudan

| Efallai y 18, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Senedd Ewrop yn mynegi pryder am arestiadau o arweinwyr y gwrthbleidiau yn Zambia ac Ethiopia ac yn galw am roi terfyn ar y rhyfel yn Ne Swdan, mewn tair penderfyniadau pleidleisio ar ddydd Iau (18 Mai). Dylai eu hangen ar gyfer arweinydd yr wrthblaid Hichilema mewn awdurdodau Ethiopia Zambia dylai rhyddhau Dr Merera Gudina UE treial teg cam i fyny cymorth dyngarol [...]

Parhau Darllen

#EUAfrica: Comisiwn Undeb Affricanaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfarfod i roi sylw i heriau a rennir yr UE-Affrica

#EUAfrica: Comisiwn Undeb Affricanaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfarfod i roi sylw i heriau a rennir yr UE-Affrica

| Ebrill 5, 2016 | 0 Sylwadau

Yfory (6 Ebrill), bydd y Comisiwn yr Undeb Affricanaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal eu cyfarfod blynyddol y Coleg-i-Coleg yn gyfalaf gwleidyddol Affrica, Addis Ababa. Mae hyn yn y cyfarfod gwleidyddol mwyaf Affrica-UE y flwyddyn. Yfory, bydd y Comisiwn yr Undeb Affricanaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal eu cyfarfod blynyddol y Coleg i Goleg yn gyfalaf gwleidyddol Affrica, Addis Ababa. Y [...]

Parhau Darllen

#humanrights: forwyr yr UE ei gadw yn y prawf niwclear India, Ethiopia a Gogledd Corea

#humanrights: forwyr yr UE ei gadw yn y prawf niwclear India, Ethiopia a Gogledd Corea

| Ionawr 22, 2016 | 0 Sylwadau

Senedd yn galw ar India i ryddhau'r 14 Estonia a 6 Briton Morwyr ei gadw yn ne'r wlad, yn condemnio'r gryf y prawf niwclear a gynhaliwyd ar 6 Ionawr gan Gweriniaeth Ddemocrataidd y Bobl o Corea ac yn gresynu at y defnydd diweddar o gormod o rym gan lluoedd diogelwch yn Ethiopia , pleidleisiodd mewn tair penderfyniadau ar ddydd Iau. [...]

Parhau Darllen

UE yn arwain wrth grynhoi adnoddau ar gyfer datblygu cynaliadwy

UE yn arwain wrth grynhoi adnoddau ar gyfer datblygu cynaliadwy

| Gorffennaf 14, 2015 | 0 Sylwadau

Cydweithredu Rhyngwladol a Chomisiynydd Datblygu Neven Mimica (yn y llun) yn yr wythnos hon mynychu'r Gynhadledd Ryngwladol y Trydydd ar Ariannu ar gyfer Datblygu yn Addis Ababa, Ethiopia. Disgwylir i'r gynhadledd o arwain at gytundeb ar y modd ariannol ac anariannol gweithredu (hy cymorth, buddsoddiadau, polisïau a mwy) a fydd yn cefnogi agenda datblygu ôl-2015 a [...]

Parhau Darllen