Tag: ue

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

| Awst 21, 2019

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics. Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd gan 2025. Trafodaethau […]

Parhau Darllen

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

| Awst 21, 2019

Roedd 20 Awst yn nodi blwyddyn ers i Wlad Groeg gwblhau ei rhaglen cymorth sefydlogrwydd Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd (ESM) yn llwyddiannus. Cymerodd y rhaglen cymorth sefydlogrwydd blwyddyn 3 ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â materion strwythurol hirsefydlog a gwreiddiau dwfn a gyfrannodd at Wlad Groeg yn profi argyfwng economaidd ac yn colli mynediad i farchnadoedd ariannol. Yn gyfan gwbl, darparodd partneriaid Ewropeaidd Gwlad Groeg € 61.9 biliwn […]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

| Awst 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 60 miliwn o gefnogaeth y cyhoedd i leoli a chynnal isadeiledd sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflwyno rhyngrwyd band eang cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig anghysbell yn rhanbarth Carinthia yn Awstria. Mae buddiolwr y cymorth yn gwmni sydd newydd ei sefydlu ac sy'n eiddo i wladwriaeth […]

Parhau Darllen

Mae Trump a Johnson yn trafod #Brexit a materion economaidd mewn galwad

Mae Trump a Johnson yn trafod #Brexit a materion economaidd mewn galwad

| Awst 21, 2019

Bu’r Prif Weinidog Boris Johnson ac Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump (yn y llun) yn trafod Brexit a bargen masnach rydd o’r Unol Daleithiau-Prydain yn ystod galwad ffôn ddydd Llun (19 Awst) cyn uwchgynhadledd Grŵp o Saith yn Ffrainc y penwythnos hwn, ysgrifennwch Kylie MacLellan a David Alexander . “Trafodaeth wych gyda’r Prif Weinidog @BorisJohnson heddiw. Buom yn siarad am Brexit a […]

Parhau Darllen

Mae Prif Weinidog y Ffindir yn dweud wrth Johnson na fydd yr UE yn ailagor bargen #Brexit

Mae Prif Weinidog y Ffindir yn dweud wrth Johnson na fydd yr UE yn ailagor bargen #Brexit

| Awst 21, 2019

Dywedodd Prif Weinidog y Ffindir, Antti Rinne, wrth ei gymar ym Mhrydain, Boris Johnson, na fyddai’r Undeb Ewropeaidd yn aildrafod bargen Brexit, meddai llefarydd ar ran Rinne ddydd Mawrth (20 Awst), yn ysgrifennu Gabriela Baczynska. Mae'r Ffindir yn dal llywyddiaeth gylchdroi'r UE ac mae Johnson yn pwyso o'r newydd i berswadio'r bloc i ailedrych ar y cytundeb ysgariad. […]

Parhau Darllen

Mae #CleanArcticAlliance yn galw ar brif weinidogion Nordig i gefnogi gwaharddiad ar olew tanwydd trwm #HFO

Mae #CleanArcticAlliance yn galw ar brif weinidogion Nordig i gefnogi gwaharddiad ar olew tanwydd trwm #HFO

| Awst 21, 2019

Galwodd Prif Gynghorydd Cynghrair yr Arctig Glân, Dr Sian Prior ac Árni Finnsson o Gymdeithas Cadwraeth Natur Gwlad yr Iâ ar brif weinidogion Nordig a Changhellor Ffederal yr Almaen i gefnogi’r alwad am waharddiad ar olew tanwydd trwm yn yr Arctig yn eu crynhoad yn Reykjavik, Gwlad yr Iâ ar 20 Awst. “Mae angen […] ar frys

Parhau Darllen

Dywed Tusk yr UE nad oedd llythyr Johnson yn cynnig unrhyw 'ddewisiadau amgen realistig' i #BrexitBackstop

Dywed Tusk yr UE nad oedd llythyr Johnson yn cynnig unrhyw 'ddewisiadau amgen realistig' i #BrexitBackstop

| Awst 21, 2019

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk (yn y llun) ddydd Mawrth (20 Awst) nad oedd llythyr a anfonwyd ato gan Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn cynnwys unrhyw “ddewisiadau amgen realistig” yn lle cefn dadleuol Iwerddon, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska. “Yswiriant yw cefn y llwyfan i osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon oni bai a hyd nes y bydd dewis arall […]

Parhau Darllen