Tag: ue

#IPU - Y nifer uchaf erioed o achosion newydd o seneddwyr erlid yn y byd

#IPU - Y nifer uchaf erioed o achosion newydd o seneddwyr erlid yn y byd

| Hydref 18, 2019

Yng Nghynulliad 141st IPU yn Belgrade, Serbia, condemniodd seneddau IPU droseddau hawliau dynol yn erbyn y nifer uchaf erioed o achosion newydd o ASau a gafodd eu cam-drin. Archwiliodd Pwyllgor yr IPU ar Hawliau Dynol Seneddwyr, yr unig gorff rhyngwladol sydd â chylch gwaith unigryw i gefnogi ASau sydd mewn perygl, achosion seneddwyr 305 yn 10 […]

Parhau Darllen

Cyflymu #CaribbeanFashion Pt2

Cyflymu #CaribbeanFashion Pt2

| Hydref 18, 2019

Yn gynharach eleni, cymerodd dylunwyr 20 ran yn y Cyflymydd Ffasiwn Caribïaidd a ariannwyd ar y cyd gan Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd (Allforio Caribïaidd) mewn cydweithrediad â'r Undeb Ewropeaidd a Banc Datblygu'r Caribî (CDB). Mae Allforio Caribïaidd yn darparu cefnogaeth ar gyfer datblygu diwydiannau diwylliannol a chreadigol y rhanbarth fel rhan o weithrediad y Rhanbarth […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth EU-27 yn cymeradwyo'r #BrexitDeal

Mae penaethiaid llywodraeth EU-27 yn cymeradwyo'r #BrexitDeal

| Hydref 17, 2019

Cymeradwyodd y Cyngor Ewropeaidd y fargen Brexit sydd newydd ei thorri. Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk ei fod yn edrych fel bod y cytundeb yn agos at ei ddarn olaf, yn ysgrifennu Catherine Feore. Esboniodd Tusk pam fod bargen a oedd yn amhosibl ddoe, wedi dod yn bosibl heddiw. Wrth sefyll wrth ochr y Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar dywedodd fod Iwerddon wedi […]

Parhau Darllen

Rhifau #Huawei yn dal i fod heb eu brifo gan wae'r UD

Rhifau #Huawei yn dal i fod heb eu brifo gan wae'r UD

| Hydref 17, 2019

Gwrthododd Huawei heriau parhaus gan yr UD i adrodd am set gref o ganlyniadau ar gyfer y naw mis agoriadol, gan ddatgelu cynnydd mewn elw, cynnydd cyson mewn llwythi ffonau clyfar ac enillion cwsmeriaid 5G. Mewn datganiad, dywedodd y gwerthwr Tsieineaidd fod refeniw ar gyfer y cyfnod hyd at ddiwedd mis Medi wedi taro CNY610.8 biliwn ($ 86bn), i fyny 24.4% flwyddyn ar ôl blwyddyn, gyda […]

Parhau Darllen

Mae Prydain yn cipio bargen #Brexit, mae Johnson bellach yn wynebu her #UKParliament

Mae Prydain yn cipio bargen #Brexit, mae Johnson bellach yn wynebu her #UKParliament

| Hydref 17, 2019

Fe wnaeth Prydain gipio cytundeb Brexit munud olaf gyda’r Undeb Ewropeaidd ddydd Iau (17 Hydref), ond mae’n dal i wynebu her o ran ei gymeradwyo gan y senedd, ysgrifennwch Gabriela Baczynska a Marine Strauss. “Lle mae ewyllys mae yna fargen - mae gennym ni un. Mae'n gytundeb teg a chytbwys i'r UE a'r […]

Parhau Darllen

Roedd angen cyfryngu i arbed cyfle porthladd #Anaklia Georgia

Roedd angen cyfryngu i arbed cyfle porthladd #Anaklia Georgia

| Hydref 17, 2019

Mae consortiwm sy'n bwriadu adeiladu porthladd mawr ar arfordir Môr Du Georgia wedi'i roi tan ddiwedd y flwyddyn i sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect, ysgrifennodd Martin Banks. Cyhoeddwyd y dyddiad cau gan Weinidog Datblygu Rhanbarthol a Seilwaith Georgia, Maia Tskitishvili. Mae'n ymestyn y dyddiad cau a bennwyd yn wreiddiol yn gynharach yr wythnos hon. Datblygiad Anaklia […]

Parhau Darllen

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

#BrexitDeal - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dod i gytundeb gyda'r DU

| Hydref 17, 2019

Heddiw (17 Hydref) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell i'r Cyngor Ewropeaidd (Erthygl 50) gymeradwyo'r cytundeb y daethpwyd iddo ar lefel negodwr ar y Cytundeb Tynnu'n Ôl, gan gynnwys Protocol diwygiedig ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, a chymeradwyo Datganiad Gwleidyddol diwygiedig ar fframwaith y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen