Tag: ue

#EAPM - Clefydau prin, cyffuriau amddifad a datblygu ERN

#EAPM - Clefydau prin, cyffuriau amddifad a datblygu ERN

| Mehefin 27, 2019

Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) bob amser wedi ymgyrchu dros fynediad cyfartal i gleifion i'r gofal a'r triniaethau gorau sydd ar gael, ac mae hyn yn fwy nag sy'n wir i ddioddefwyr clefydau prin, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan. Mae'r Rheoliad Meddyginiaethau amddifad, a fabwysiadwyd gan yr UE yn 2000, wedi helpu i ddatblygu meddyginiaethau perthnasol ar gyfer clefydau prin […]

Parhau Darllen

Oligarch raid ar y farchnad drydan o #Ukraine

Oligarch raid ar y farchnad drydan o #Ukraine

| Mehefin 27, 2019

Y mater mwyaf brys mewn perthynas â'r UE-Wcráin heddiw yw amddiffyn diwydiant ynni niwclear Wcráin rhag cynllwyn yr oligarchiaid. Mae Energoatom wedi llwgu o gyfran deg o refeniwau'r farchnad ers blynyddoedd gan fformiwla Rotterdam Plus annheg i gyfrifo cyfrannau tariffau i gynhyrchwyr, yn ôl pob tebyg i ystyried prisiau glo rhyngwladol, […]

Parhau Darllen

Mae Ffrainc yn dweud bod rhaid i #G20 communique olaf sôn am gytundeb newid hinsawdd Paris

Mae Ffrainc yn dweud bod rhaid i #G20 communique olaf sôn am gytundeb newid hinsawdd Paris

| Mehefin 27, 2019

Dywedodd Ffrainc na fydd yn derbyn comisiwn G20 terfynol nad yw'n sôn am gytundeb newid hinsawdd Paris, wrth i'r Arlywydd Emmanuel Macron galedu ei safbwynt ar newid yn yr hinsawdd cyn cyfarfod G20, yn ysgrifennu Marine Pennetier. Adroddodd cyfryngau Japaneaidd ddydd Mercher (26 Mehefin) y bydd arweinwyr economïau pennaf G20 yn galw'r wythnos hon am […]

Parhau Darllen

#Sign For My Future - mae ymgyrchwyr hinsawdd Gwlad Belg yn dangos undod â gwleidyddion

#Sign For My Future - mae ymgyrchwyr hinsawdd Gwlad Belg yn dangos undod â gwleidyddion

| Mehefin 27, 2019

Mae gan ymgyrchwyr hinsawdd yng Ngwlad Belg resymau pam y dylai gwleidyddion y wlad ddwysáu ymdrechion i fynd i'r afael â chynhesu byd-eang. Dyna nifer y bobl a lofnododd ddeiseb yn mynnu mwy o ymdrech i fynd i'r afael â'r mater. Mae'r tymheredd anarferol o uchel diweddar yng Ngwlad Belg ac mewn mannau eraill, i lawer, wedi amlygu'r argyfwng brys a achosir gan newid yn yr hinsawdd. […]

Parhau Darllen

Banciau ym Mhrydain yn adfywio'r paratoadau ar gyfer dim-cytundeb #Brexit - EY

Banciau ym Mhrydain yn adfywio'r paratoadau ar gyfer dim-cytundeb #Brexit - EY

| Mehefin 27, 2019

Mae banciau ym Mhrydain yn dangos arwyddion o ailddechrau paratoadau ar gyfer Brexit dim-ar-ôl ar ôl colli swyddi a chyfalaf gwasanaethau ariannol o Brydain i'r Undeb Ewropeaidd yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, dywedodd ymgynghorwyr EY ddydd Mercher (26 Mehefin), yn ysgrifennu Huw Jones. Olrhain Brexit EY o gyhoeddiadau cyhoeddus o 222 o'r […]

Parhau Darllen

Stewart yn cefnogi #Hunt mewn ras i fod yn Brif Weinidog nesaf

Stewart yn cefnogi #Hunt mewn ras i fod yn Brif Weinidog nesaf

| Mehefin 27, 2019

Dywedodd Rory Stewart (yn y llun), gweinidog cymorth Prydain a chyn-ymgeisydd i fod y prif weinidog nesaf, y byddai'n cefnogi Ysgrifennydd Tramor Jeremy Hunt dros ei hoff Boris Johnson yn y ras i lwyddo Theresa May, yn ysgrifennu Alistair Smout. “Dydw i ddim yn gefnogwr i Boris ac ni fyddwn yn gwasanaethu yn ei gabinet, felly rwy'n cefnogi Jeremy […]

Parhau Darllen

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

| Mehefin 27, 2019

Bydd clwstwr economaidd newydd i gefnogi diwydiant ysgafn Kyrgyzstan yn cael ei lansio ym Mishkek. Nod y prosiect a gychwynnwyd gan yr USAID yw gwella busnesau diwydiant ysgafn y wlad ac i ddarparu cymorth grant i entrepreneuriaid, dywedodd fod swyddfa'r wasg Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Bishkek, yn ysgrifennu Olga Malik. Fodd bynnag, mae menter yr UD yn wynebu'r buddiannau […]

Parhau Darllen