Tag: ue

#EAPM - Diweddariad: Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer data mewn gofal iechyd yn oes gofal iechyd wedi'i bersonoli

#EAPM - Diweddariad: Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer data mewn gofal iechyd yn oes gofal iechyd wedi'i bersonoli

| Chwefror 21, 2020

Ar 19 Chwefror, nododd y Comisiwn Ewropeaidd ei stondin allan ynghylch ei bolisi digidol am y pum mlynedd nesaf ac, fel rhan sylweddol o'i bolisi, mae am hyrwyddo cofnodion iechyd electronig yn seiliedig ar fformat cyfnewid Ewropeaidd cyffredin i roi mynediad diogel i ddinasyddion i. a chyfnewid data iechyd ledled yr UE. Hyn […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn datgelu cynnydd 5G Ewrop, cronfa $ 20M

Mae #Huawei yn datgelu cynnydd 5G Ewrop, cronfa $ 20M

| Chwefror 21, 2020

YN FYW GAN GYNHYRCHU A ATEBION HUAWEI LANSIO 2020, LLUNDAIN: Fe wnaeth llywydd grŵp busnes cludwyr Huawei, Ryan Ding (yn y llun) faeddu cynnydd y cwmni gan ennill contractau rhwydwaith 5G, gan gyhoeddi ei fod wedi sicrhau 91 bargen fasnachol, y mae mwy na hanner ohonynt yn Ewrop. Wrth siarad wrth i’r Unol Daleithiau barhau ag ymgyrch hirsefydlog i geisio perswadio gwledydd Ewropeaidd i wahardd y gwerthwr, […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Is-lywydd Jourová a'r Comisiynydd Reynders cyn #EuropeanDayForVictimsOfCrime

Datganiad gan yr Is-lywydd Jourová a'r Comisiynydd Reynders cyn #EuropeanDayForVictimsOfCrime

| Chwefror 20, 2020

Cyn y Diwrnod Ewropeaidd i Ddioddefwyr Trosedd yfory (22 Chwefror), cyhoeddodd yr Is-lywydd Jourová a’r Comisiynydd Reynders y datganiad a ganlyn: “Mae eleni’n nodi 30 mlynedd ers Diwrnod Ewropeaidd Dioddefwyr Trosedd. Yn dal i fod, bob blwyddyn mae 75 miliwn o bobl ledled Ewrop yn parhau i ddioddef dioddefwyr troseddau. Ddoe ddiwethaf fe wnaethon ni alaru dioddefwyr un arall […]

Parhau Darllen

#CapitalMarketsUnion - Mae adroddiad interim y Fforwm Lefel Uchel yn paratoi'r ffordd ymlaen

#CapitalMarketsUnion - Mae adroddiad interim y Fforwm Lefel Uchel yn paratoi'r ffordd ymlaen

| Chwefror 20, 2020

Heddiw (20 Chwefror), mae'r Fforwm Lefel Uchel ar Undeb Marchnadoedd Cyfalaf wedi cyhoeddi adroddiad interim ar y ffordd ymlaen i'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf (CMU). Gofynnodd y Comisiwn i grŵp o 28 o arbenigwyr marchnadoedd cyfalaf lefel uchel o bob rhan o’r UE adolygu’r cynnydd a wnaed ers Cam Gweithredu’r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf (CMU) […]

Parhau Darllen

Rhanbarthau gan aelod-wladwriaethau ffuantus yn erbyn toriad yn y gyllideb ar gyfer #CohesionPolicy

Rhanbarthau gan aelod-wladwriaethau ffuantus yn erbyn toriad yn y gyllideb ar gyfer #CohesionPolicy

| Chwefror 20, 2020

Mae Aelod-Ranbarthau Cynhadledd y Rhanbarthau Morwrol Ymylol (CPMR) sy'n perthyn i aelod-wladwriaethau sy'n cefnogi cyllideb lai yr UE ar gyfer fframwaith ariannol 2021-2027 (MFF), wedi ymateb ar y cyd i'r blwch trafod drafft a gyflwynwyd gan Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel. Rhanbarthau CPMR Bremen (DE), Flevoland (NL), Gotland (SE), Jämtland Härjedalen (SE), […]

Parhau Darllen

Amddiffyn yr Alban rhag #Brexit caled

Amddiffyn yr Alban rhag #Brexit caled

| Chwefror 20, 2020

Mae penderfyniad llywodraeth y DU i orfodi trwy “Brexit caled dinistriol a niweidiol” yn golygu bod yn rhaid i lywodraeth yr Alban gynyddu ei hymdrechion i amddiffyn buddiannau’r Alban. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros y Cyfansoddiad Michael Russell nad oedd gan y rhai sy’n gyrru polisi Brexit llywodraeth y DU ddiddordeb mewn gwrando ar alwadau am Brexit meddalach a phobl yn yr Alban […]

Parhau Darllen

Annog y defnydd o setiau data agored: Mae cystadleuaeth 2020 #EUDatathon bellach ar agor

Annog y defnydd o setiau data agored: Mae cystadleuaeth 2020 #EUDatathon bellach ar agor

| Chwefror 20, 2020

Ar 18 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a Swyddfa Cyhoeddiadau’r Undeb Ewropeaidd y pedwerydd rhifyn o’r ‘EU Datathon’, cystadleuaeth sy’n gwahodd pobl sy’n angerddol am ddata i ddatblygu apiau newydd, arloesol sy’n gwneud defnydd da o setiau data agored niferus yr UE. . Mae'r broses ymgeisio ar agor tan 3 Mai 2020. Mae'r […]

Parhau Darllen