Tag: Eurojust

#SecurityUnion - #Eurojust yn lansio Cofrestr Gwrthderfysgaeth newydd

#SecurityUnion - #Eurojust yn lansio Cofrestr Gwrthderfysgaeth newydd

| Medi 5, 2019

Heddiw (5 Medi), gyda chefnogaeth y Comisiwn, mae Eurojust, asiantaeth yr UE ar gydweithrediad barnwrol, wedi lansio Cofrestr Gwrthderfysgaeth, a fydd yn helpu gwledydd yr UE i gyfnewid gwybodaeth am droseddau terfysgol mewn modd cyflym, effeithlon ac unffurf. Mae aelod-wladwriaethau eisoes yn rhannu gwybodaeth â’i gilydd am y rhai sydd dan amheuaeth o droseddau terfysgol sydd o dan ymchwiliad troseddol […]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

arestiadau #Europol 178 arian-Golchwyr Dillad yn weithredol ar y cyd rhwng preifat a chyhoeddus: #DontBeAMule

arestiadau #Europol 178 arian-Golchwyr Dillad yn weithredol ar y cyd rhwng preifat a chyhoeddus: #DontBeAMule

| Tachwedd 22, 2016 | 0 Sylwadau

Gyda chefnogaeth gan Ganolfan Europol yn Ewrop Seiberdrosedd (EC3) a'r Tasglu Gweithredu ar Seiberdrosedd y Cyd (J-CAT), yn ogystal â Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewropeaidd (EBF) yr ail cydlynu Ewropeaidd Arian Mule Gweithredu (EMMA) arweiniodd at arestio unigolion 178 . asiantaethau gorfodi'r gyfraith ac awdurdodau barnwrol o Fwlgaria, Croatia, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, yr Eidal, Latfia, Moldova, [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

#Migration: Craciau ymchwiliad Europol rhwydwaith smyglo fewnfudwr anghyfreithlon

#Migration: Craciau ymchwiliad Europol rhwydwaith smyglo fewnfudwr anghyfreithlon

| Medi 7, 2016 | 0 Sylwadau

Mae gweithrediad mawr yn erbyn grŵp troseddol wedi'i drefnu (OCG) sy'n gysylltiedig â rhwydwaith smyglo mewnfudwyr anghyfreithlon eang wedi'i gwblhau'n llwyddiannus gyda arestio 16 dan amheuaeth dan ymchwiliad a chymryd llawer iawn o asedau, arian a nwyddau eraill. Dan arweiniad yr awdurdodau Eidaleg, roedd yr achos yn canolbwyntio ar syndiciad troseddol a gyfansoddwyd [...]

Parhau Darllen

#ForeignFighters: Pwyllgor Hawliau Sifil dadleuon sut i fynd i'r afael â'r ffenomen

#ForeignFighters: Pwyllgor Hawliau Sifil dadleuon sut i fynd i'r afael â'r ffenomen

| Ebrill 20, 2016 | 0 Sylwadau

Cysylltiadau rhwng troseddu cyfundrefnol a therfysgaeth, sut i drin pobl sy'n dychwelyd o barthau gwrthdaro, dad-radicaleiddio a'r angen am ddiffiniad cyffredin o derfysgaeth ac yn golygu profi bwriad terfysgol ymhlith y materion a godwyd yn "diffoddwyr tramor" y Pwyllgor Hawliau Sifil yn trafodaeth gyda Eurojust Llywydd Michèle Coninsx ar ddydd Mercher. Ar ddydd Iau Bydd ASEau trafod [...]

Parhau Darllen

#EuropeanParliament: Missing plant mudol, Twrci fisa rhyddid, rheolaeth gwn

#EuropeanParliament: Missing plant mudol, Twrci fisa rhyddid, rheolaeth gwn

| Ebrill 18, 2016 | 0 Sylwadau

bwyllgorau Seneddol yn delio yr wythnos hon gyda'r camau anghenion Twrci eu cymryd er mwyn bod yn gymwys i deithio fisa di- yn yr UE yn ogystal â miloedd o blant mudol sydd wedi diflannu yn Ewrop. Yn ogystal, maent yn trafod am y diwygiadau drafft tro cyntaf i gynlluniau rheoli gwn i atal arfau disgyn i mewn i'r [...]

Parhau Darllen