Tag: ewrop

Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad newydd gan y Comisiwn Ffederal ar gyfer Atal Defnydd Tybaco wedi slamio mesurau rheoli tybaco y Swistir, gan feio lobïo diwydiant trwm am ddyfrio polisïau iechyd cyhoeddus y Swistir. Mae'n broblem sydd wedi gadael y wlad ar ei hôl hi o ran rheoliadau, yn enwedig o ran sigaréts electronig a chynhyrchion tybaco anwedd neu gynhesu eraill, ac annog llywydd y comisiwn […]

Parhau Darllen

Sut y Gallai'r #Brexit Fallout Effeithio ar Ddiwydiant #Gamblo Prydain

Sut y Gallai'r #Brexit Fallout Effeithio ar Ddiwydiant #Gamblo Prydain

| Tachwedd 23, 2019

Roedd y DU ar fin gadael yr Undeb Ewropeaidd ddydd Iau 31st Hydref 2019. Fodd bynnag, ar adeg ysgrifennu, mae'r wlad yng nghanol Etholiad Cyffredinol gyda'r dyddiad gadael cynharaf bellach wedi'i glustnodi ar gyfer dydd Gwener 31st Ionawr 2020. Disgwylir i'r digwyddiad gwleidyddol coffaol hwn unwaith mewn oes […]

Parhau Darllen

Gallai rhyng-grŵp Senedd Ewrop ar Sahara Gorllewinol niweidio'r broses heddwch

Gallai rhyng-grŵp Senedd Ewrop ar Sahara Gorllewinol niweidio'r broses heddwch

| Tachwedd 23, 2019

Mae ASEau yn poeni y gallai creu rhyng-grŵp Senedd Ewropeaidd newydd ar Orllewin Sahara niweidio'r broses heddwch o dan adain y Cenhedloedd Unedig. Tra bod trafodaethau'r Cenhedloedd Unedig i ddod o hyd i ateb gwleidyddol sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr yn parhau, mae ASEau wedi awgrymu diwygio Rhyng-grŵp ar Western Sahara. Roedd […]

Parhau Darllen

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

| Hydref 21, 2019

Ar ôl sicrhau’r genedl dro ar ôl tro trwy gydol ymgyrch y refferendwm na fyddai’r DU o dan unrhyw amgylchiadau yn gadael y farchnad sengl, mae Boris Johnson bellach yn ceisio’n daer i wthio drwy’r Brexit caled y dywedwyd wrth bleidleiswyr na fyddai’n digwydd. Er gwaethaf ei fod dan orfodaeth gyfreithiol i gael naill ai bargen neu estyniad, mae Johnson yn mynnu bod […]

Parhau Darllen

Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

| Hydref 18, 2019

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd gyfle i siapio'r farchnad ddigidol er gwell i'r genhedlaeth nesaf. Fel dinasyddion digidol, ein cyfrifoldeb ni yw cadw golwg ar y materion sy'n bwysig - yn ysgrifennu Nayef Al-Rodhan. Pan fydd y Comisiynwyr Ewropeaidd sydd newydd eu penodi yn ymgymryd â'u swyddi yn swyddogol ar 1st Tachwedd, mae rhai cwestiynau polisi technoleg pwysig iawn […]

Parhau Darllen

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i gymryd agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, […]

Parhau Darllen

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

| Medi 28, 2019

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr. Mae pennaeth y cawr telathrebu Tsieineaidd, sy’n wynebu gwaharddiad yn yr Unol Daleithiau, wedi dweud ei fod yn agored i ddeialog gyda Washington a’i fod yn barod i “drwyddedu’r cyfan […]

Parhau Darllen