Tag: ewrop

Gallai rhyng-grŵp Senedd Ewrop ar Sahara Gorllewinol niweidio'r broses heddwch

Gallai rhyng-grŵp Senedd Ewrop ar Sahara Gorllewinol niweidio'r broses heddwch

| Tachwedd 23, 2019

Mae ASEau yn poeni y gallai creu rhyng-grŵp Senedd Ewropeaidd newydd ar Orllewin Sahara niweidio'r broses heddwch o dan adain y Cenhedloedd Unedig. Tra bod trafodaethau'r Cenhedloedd Unedig i ddod o hyd i ateb gwleidyddol sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr yn parhau, mae ASEau wedi awgrymu diwygio Rhyng-grŵp ar Western Sahara. Roedd […]

Parhau Darllen

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

| Hydref 21, 2019

Ar ôl sicrhau’r genedl dro ar ôl tro trwy gydol ymgyrch y refferendwm na fyddai’r DU o dan unrhyw amgylchiadau yn gadael y farchnad sengl, mae Boris Johnson bellach yn ceisio’n daer i wthio drwy’r Brexit caled y dywedwyd wrth bleidleiswyr na fyddai’n digwydd. Er gwaethaf ei fod dan orfodaeth gyfreithiol i gael naill ai bargen neu estyniad, mae Johnson yn mynnu bod […]

Parhau Darllen

Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

| Hydref 18, 2019

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd gyfle i siapio'r farchnad ddigidol er gwell i'r genhedlaeth nesaf. Fel dinasyddion digidol, ein cyfrifoldeb ni yw cadw golwg ar y materion sy'n bwysig - yn ysgrifennu Nayef Al-Rodhan. Pan fydd y Comisiynwyr Ewropeaidd sydd newydd eu penodi yn ymgymryd â'u swyddi yn swyddogol ar 1st Tachwedd, mae rhai cwestiynau polisi technoleg pwysig iawn […]

Parhau Darllen

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i gymryd agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, […]

Parhau Darllen

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

| Medi 28, 2019

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr. Mae pennaeth y cawr telathrebu Tsieineaidd, sy’n wynebu gwaharddiad yn yr Unol Daleithiau, wedi dweud ei fod yn agored i ddeialog gyda Washington a’i fod yn barod i “drwyddedu’r cyfan […]

Parhau Darllen

Pweru'r Economi #Data

Pweru'r Economi #Data

| Medi 23, 2019

Mae twf canolfannau data Ewrop yn tynnu sylw at yr angen am ynni yn y Bedwaredd Chwyldro Diwydiannol a wnaeth Google benawdau y penwythnos hwn gyda'i ymrwymiad o € 600 miliwn yn 2020 i ehangu ei “ganolfan ddata” newydd yn Hamina, y Ffindir. Canolfannau data yw'r isadeiledd sy'n sail i gyfrifiadura cwmwl, gan wneud prosesu a storio data bob dydd […]

Parhau Darllen

Mae saga Sunrise yn tanlinellu problemau ehangach yn sector #telecoms yr UE

Mae saga Sunrise yn tanlinellu problemau ehangach yn sector #telecoms yr UE

| Medi 13, 2019

Efallai y bydd yr anghydfod cynyddol rhwng cwmni telathrebu o'r Swistir a'i brif gyfranddaliwr yn ymddangos fel mater domestig, heb lawer o effeithiau canlyniadol i'r bloc Ewropeaidd. Ond mae’r storm yn bragu rhwng Sunrise, ail weithredwr telathrebu amlycaf y Swistir, a chyfranddaliwr yr Almaen Freenet— sy’n ceisio rhwystro Sunrise rhag caffael cwmni cebl UPC - yn glychau […]

Parhau Darllen