Tag: Y Comisiwn Ewropeaidd

#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

#Brexit - A yw tro pedol yn y golwg?

| Awst 20, 2019

Ysgrifennodd Boris Johnson at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, ar 19 Awst, yn nodi safbwynt llywodraeth y DU ar 'agweddau allweddol' ar Brexit, yn enwedig mewn perthynas â'r darpariaethau 'cefn llwyfan' yn y Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Daw’r llythyr gerbron cyfarfodydd un i un gyda Changhellor yr Almaen Angela Merkel ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron, a […]

Parhau Darllen

Mae rhyfel Trump unwaith eto, unwaith eto ar #Huawei yn dal Ewrop yn wystlon

Mae rhyfel Trump unwaith eto, unwaith eto ar #Huawei yn dal Ewrop yn wystlon

| Awst 9, 2019

Mae agwedd ddi-drefn llywodraeth yr UD tuag at y cwmni technoleg Tsieineaidd Huawei, fel y gwelwyd yn fwyaf diweddar wrth weithredu gwaharddiad ar asiantaethau llywodraeth yr UD i wneud busnes gyda’r cwmni, eisoes wedi achosi consur ymysg cwmnïau technoleg mawr America ac wedi arwain at alwadau am yr Unol Daleithiau. i godi rhestr ddu gweinyddiaeth Trump o […]

Parhau Darllen

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

| Gorffennaf 31, 2019

Yn ôl sawl cyflwyniad i Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, mae system gyfreithiol Sbaen yn caniatáu torri hawliau dynol, naill ai trwy anwybyddu safonau’r UE yn uniongyrchol, neu drwy fylchau yn y deddfau presennol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré. Achos arwyddluniol mewn pwynt yw’r cam-drin a ddioddefodd teulu Kokorev (Vladimir Kokorev, […]

Parhau Darllen

Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

| Gorffennaf 25, 2019

Ni fydd Ursula von der Leyen yn rhagdybio llywyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd am bedwar mis arall, ond mae'r frwydr a fydd yn diffinio ei deiliadaeth eisoes ar y gweill. Ar ôl blynyddoedd o gynnydd Ewropeaidd araf ar newid yn yr hinsawdd, mae Von der Leyen wedi ymrwymo ei hun i 'Fargen Werdd' newydd beiddgar, gyda'r nod o sicrhau niwtraliaeth carbon erbyn 2050. […]

Parhau Darllen

#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, sef parth gwrthdaro wedi'i rewi. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

Parhau Darllen

#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

#ECForecast - 'Twf wedi'i gymylu gan ffactorau allanol' Rhagolygon Economaidd Haf 2019

| Gorffennaf 10, 2019

Mae economi Ewrop yn parhau i gael ei chymylu gan ffactorau allanol gan gynnwys tensiynau masnach fyd-eang ac ansicrwydd geopolitical. Rhagwelir y bydd y sector gweithgynhyrchu, y mwyaf agored i fasnach ryngwladol, yn gwanhau yn ystod y flwyddyn. Mae'r rhagolwg CMC ar gyfer yr UE yn aros yr un fath yn 1.4% yn 2019 a 1.6% yn 2020. Bob amser yn awyddus i fod yn gaeth […]

Parhau Darllen

#EUTopJobs - Von der Leyen, enwebai i arwain gweithrediaeth yr UE, yn brwydro i geisio cefnogaeth y senedd

#EUTopJobs - Von der Leyen, enwebai i arwain gweithrediaeth yr UE, yn brwydro i geisio cefnogaeth y senedd

| Gorffennaf 4, 2019

Fe wnaeth enwebai syndod llywodraethau'r UE ar gyfer llywydd gweithrediaeth yr Undeb Ewropeaidd, Ursula Von der Leyen yn yr Almaen (yn y llun), geisio cefnogaeth yn senedd yr UE ddydd Mercher (3 Gorffennaf), gan obeithio sicrhau'r cadarnhad y bydd ei angen ymhen pythefnos , yn ysgrifennu Francesco Guarascio. Mewn cytundeb a wnaed gan y llywodraethau 28 ddydd Mawrth (2 Gorffennaf) ar ôl […]

Parhau Darllen