Tag: Y Comisiwn Ewropeaidd

Amddiffyn y #Treatïau er budd holl Ewropeaid: Mae'r Coleg yn cymryd llw difrifol i wasanaethu'r UE

Amddiffyn y #Treatïau er budd holl Ewropeaid: Mae'r Coleg yn cymryd llw difrifol i wasanaethu'r UE

| Ionawr 15, 2020

“Mae'r geiriau rydyn ni newydd eu dweud yn gosod y bar yn uchel iawn i bob un ohonom. Rydym yn benderfynol o gyflawni'r her hon. Bydd y Comisiwn hwn yn cydymffurfio â chod ymddygiad yn fwy heriol nag erioed, ”meddai Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, yn dilyn seremoni’r ymgymeriad difrifol gan Goleg y Comisiynwyr […]

Parhau Darllen

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

| Ionawr 14, 2020

Ym mis Ebrill eleni, fe wnaeth yr wyth o bobl sy'n rhan o'r Comisiwn Rheoli Ffeiliau Interpol (CCF) ystyried problem gyfarwydd. Roedd hi'n flwyddyn newydd, ond roedd y dasg a osodwyd gerbron y CCF yn un yr oeddent yn gyfarwydd iawn â hi. Gofynnwyd iddynt ystyried cais trylediad gan y National Central […]

Parhau Darllen

#Turkey a'r #EUCustomsUnion - priodas sydd angen ei diwygio ar frys

#Turkey a'r #EUCustomsUnion - priodas sydd angen ei diwygio ar frys

| Rhagfyr 20, 2019

Cyfarfu’r Undeb Ewropeaidd a Thwrci yr wythnos hon i drafod diwygio cytundeb yr Undeb Tollau sydd wedi bodoli rhyngddynt er 1995. Mae hyn wedi bod yn hen bryd ac mae angen ei uwchraddio’n sylweddol bellach, ysgrifennodd y cyn ASE Daniel Dalton. Mae'r berthynas rhwng yr UE a Thwrci yn parhau i fod yn hanfodol bwysig i'r ddwy ochr ac mae masnach yn parhau i fod yn greigwely […]

Parhau Darllen

Mae arloesi yn rhan o DNA # Huawei a gall gefnogi agenda ymchwil yr UE dros y 5 mlynedd nesaf

Mae arloesi yn rhan o DNA # Huawei a gall gefnogi agenda ymchwil yr UE dros y 5 mlynedd nesaf

| Rhagfyr 17, 2019

Mae Huawei wedi ymrwymo'n fawr i ddatblygu gwyddorau sylfaenol - ac mae mewn sefyllfa dda i gefnogi agenda wleidyddol lwyddiannus yr UE dros y pum mlynedd nesaf - ysgrifennwch Dave Harmon, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE, Huawei Technologies. Mae arweinwyr yr UE, y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop i gyd yn cefnogi lefelau cryf o fuddsoddiad ar gyfer […]

Parhau Darllen

Cynllun a ariennir gan yr UE ar waith i rymuso menywod #Afghanistan

Cynllun a ariennir gan yr UE ar waith i rymuso menywod #Afghanistan

| Rhagfyr 12, 2019

Mae cynllun arloesol newydd a ariennir gan yr UE a ddyluniwyd i rymuso merched a menywod Afghanistan wedi cael ei lansio'n ffurfiol. Nod y cynllun, a lansiwyd mewn seremoni ym Mrwsel ddydd Mawrth, yw rhoi sylw i wahaniaethau amlwg rhwng gwrywod a benywod yn y wlad sydd wedi blino ar y rhyfel. O dan y rhaglen, bydd menywod o Afghanistan yn derbyn addysg a hyfforddiant hanfodol mewn dwy gyfagos […]

Parhau Darllen

'Mae'r risg y bydd #Brexit yn digwydd heb fargen wedi'i chadarnhau yn dal i fodoli' Phil Hogan

'Mae'r risg y bydd #Brexit yn digwydd heb fargen wedi'i chadarnhau yn dal i fodoli' Phil Hogan

| Rhagfyr 6, 2019

Wrth siarad yn ei ddigwyddiad cyntaf yn Iwerddon fel y Comisiynydd Masnach Ewropeaidd (6 Rhagfyr), aeth Phil Hogan i'r afael â'r hyn a ddisgrifiodd fel cwestiwn 'ymddangosiadol ddiddiwedd' Brexit, yn ogystal â materion masnach dybryd eraill. Mae Hogan yn gobeithio y bydd etholiad cyffredinol y DU yr wythnos nesaf yn darparu eglurder a dadflocio parlys. Dywedodd wrth fusnes Gwyddelig […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn nodi deng mlynedd o gydweithrediad barnwrol a'r heddlu rhwng aelod-wladwriaethau

Mae'r Comisiwn yn nodi deng mlynedd o gydweithrediad barnwrol a'r heddlu rhwng aelod-wladwriaethau

| Rhagfyr 1, 2019

Heddiw (1 Rhagfyr) yn Nhŷ Hanes Ewrop, nododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen ben-blwydd deng mlynedd ers dod i rym Cytundeb Lisbon. Mae 1 Rhagfyr 2019 hefyd yn nodi deng mlynedd gan fod cydweithrediad yr UE ar ffiniau, ymfudo, cyfiawnder a diogelwch mewnol yn bolisi cwbl newydd yr Undeb. Gyda'r Cytundeb […]

Parhau Darllen