Tag: Cyngor Ewropeaidd

'Rhaid gadael neb ar ôl': #Climate a #EUBudget yn dangos yn uwchgynhadledd yr UE

'Rhaid gadael neb ar ôl': #Climate a #EUBudget yn dangos yn uwchgynhadledd yr UE

| Rhagfyr 12, 2019

Fe wnaeth arweinwyr Ewropeaidd ralio ym Mrwsel ddydd Iau (12 Rhagfyr) mewn uwchgynhadledd y Cyngor lle bydd y sgwrs yn canolbwyntio ar ddau fater o bwys: cyllideb y bloc a newid hinsawdd, yn ysgrifennu Matthew Holroyd. Y Cyngor hwn ym mis Rhagfyr, a fydd yn parhau ddydd Gwener (13 Rhagfyr), yw'r uwchgynhadledd gyntaf i arweinwyr newydd y sefydliadau Ewropeaidd, Llywydd Comisiwn yr UE […]

Parhau Darllen

Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr, 9-10 Rhagfyr 2019

Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr, 9-10 Rhagfyr 2019

| Rhagfyr 10, 2019

Cynhaliodd y Cyngor ddadl ar 'Economi Lles - y camau nesaf wrth fuddsoddi mewn iechyd fel ei gydran allweddol', yn seiliedig ar bapur trafod. Cyfnewidiodd y Gweinidogion farn ar bynciau'n ymwneud ag iechyd, yn enwedig iechyd meddwl, heneiddio'n iach a thrawsnewid digidol gwasanaethau iechyd a chymdeithasol. Yn seiliedig ar nodyn llywyddiaeth, cynhaliodd gweinidogion hefyd […]

Parhau Darllen

Bydd Ewrop yn edrych ar ddiwygiadau pellach wrth oruchwylio a chyfnewid gwybodaeth ar #MoneyLaundering

Bydd Ewrop yn edrych ar ddiwygiadau pellach wrth oruchwylio a chyfnewid gwybodaeth ar #MoneyLaundering

| Rhagfyr 5, 2019

Heddiw (5 Rhagfyr) mae'r Cyngor wedi mabwysiadu casgliadau ar flaenoriaethau strategol ar wrth-wyngalchu arian a gwrthweithio cyllido terfysgaeth (AML). Mae'r casgliadau yn ymateb uniongyrchol i agenda strategol yr UE ar gyfer 2019-2024 lle mae'r Cyngor Ewropeaidd yn galw am “gryfhau ein brwydr yn erbyn terfysgaeth a throseddau trawsffiniol, gwella cydweithredu a rhannu gwybodaeth a datblygu ymhellach […]

Parhau Darllen

UE yn agosach at alluogi #Consumers i amddiffyn eu hawliau ar y cyd

UE yn agosach at alluogi #Consumers i amddiffyn eu hawliau ar y cyd

| Tachwedd 28, 2019

Cyn bo hir, bydd defnyddwyr yn gallu amddiffyn eu hawliau ar y cyd ac yn fwy effeithlon ledled yr UE. Heddiw daeth y Cyngor i gytundeb ar gyfarwyddeb ddrafft ar gamau gweithredu cynrychioliadol ar gyfer amddiffyn buddiannau cyfunol defnyddwyr. “Dim ond os oes gan ddefnyddwyr yr UE fynediad at effeithlon a fforddiadwy […] y gall y Farchnad Sengl wireddu ei llawn botensial.

Parhau Darllen

#Tusk a #Juncker yn trafod gyda'r ASEau sut i lunio Undeb fwy cadarn

#Tusk a #Juncker yn trafod gyda'r ASEau sut i lunio Undeb fwy cadarn

| Hydref 25, 2017 | 0 Sylwadau

Yn dilyn uwchgynhadledd mis Hydref, trafododd yr ASEau 'Agenda'r Arweinydd' ar ddyfodol Ewrop gyda'r Llywyddion Tusk a Juncker. Wrth agor y ddadl ar gasgliadau'r Cyngor Ewropeaidd 19-20 Hydref, fe ailadroddodd Llywydd Senedd Ewrop Antonio Tajani ei wahoddiad i benaethiaid y wladwriaeth neu'r llywodraeth i gymryd rhan yn dadleuon y Senedd yn llawn ar ddyfodol Ewrop. [...]

Parhau Darllen

UE i weithio gyda phartneriaid #Mediterranean ar ymchwil ac arloesi - yn ymdrin anffurfiol gyda EP

UE i weithio gyda phartneriaid #Mediterranean ar ymchwil ac arloesi - yn ymdrin anffurfiol gyda EP

| Ebrill 11, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r heddiw Llywyddiaeth Malta (11 Ebrill) taro bargen dros dro â Senedd Ewrop ar gyfranogiad yr UE mewn partneriaeth i ddatblygu atebion arloesol ar gyfer darpariaeth gynaliadwy dŵr a rheoli a chynhyrchu bwyd yn y rhanbarth Canoldir. Mae'r fenter, a elwir yn PRIMA (Partneriaeth ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ardal Môr y Canoldir), bydd [...]

Parhau Darllen

#EUCO: Penaethiaid o lywodraeth yn cyfarfod mewn adeilad 'Europa' newydd

#EUCO: Penaethiaid o lywodraeth yn cyfarfod mewn adeilad 'Europa' newydd

| Mawrth 9, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd Penaethiaid Llywodraeth yn cyfarfod yn adeilad 'Europa' am y tro cyntaf yn uwchgynhadledd y Cyngor Ewropeaidd heddiw. Mae'r adeilad newydd yn welliant ar yr olygfa ithfaen binc, Justice Lipsius, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ar un cornel o Rond-point Schuman. Gwnaed y penderfyniad i fuddsoddi mewn adeilad newydd yn gynnar yn y 2000s pan oedd y Ewropeaidd […]

Parhau Darllen