Tag: Cyngor Ewropeaidd

#Tusk Ailbenodi: 'Kaczynski a Szydlo yn gwneud anghymwynas fawr i'w gwlad eu hunain a'i ddinasyddion'

#Tusk Ailbenodi: 'Kaczynski a Szydlo yn gwneud anghymwynas fawr i'w gwlad eu hunain a'i ddinasyddion'

| Mawrth 9, 2017 | 0 Sylwadau

Wrth sôn am wrthwynebiad Llywodraeth Pwyleg i ailbenodi Donald Tusk fel Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, dywedodd Reinhard Bütikofer, Cyd-Gadeirydd y Blaid Werdd Ewropeaidd: "Mae'n anffodus bod llywodraeth Pwylaidd wedi penderfynu troi'r ddadl dros ail dymor ar gyfer Llywydd Tusk i frwydr wleidyddol amlwg rhwng Gwlad Pwyl a'i gymdogion. Y perygl [...]

Parhau Darllen

Tusk: 'Mae'n amlwg bod y strategaeth #Russia yw gwanhau yr UE'

Tusk: 'Mae'n amlwg bod y strategaeth #Russia yw gwanhau yr UE'

| Hydref 21, 2016 | 0 Sylwadau

"Y noson hon cawsom drafodaeth eang am Rwsia. Pwysleisiodd arweinwyr bob math o weithgareddau Rwsia, o droseddau gofod awyr, ymgyrchoedd datgysylltu, ymosodiadau seiber, ymyrraeth i'r prosesau gwleidyddol yn yr UE a thu hwnt, offer hybrid yn y Balcanau, i ddatblygiadau yn yr ymchwiliad MH17. O ystyried yr enghreifftiau hyn, mae'n amlwg bod strategaeth Rwsia i [...]

Parhau Darllen

#Greece: Juncker yn penodi Cydlynydd UE i drefnu gweithrediad gweithredol yng Ngwlad Groeg

#Greece: Juncker yn penodi Cydlynydd UE i drefnu gweithrediad gweithredol yng Ngwlad Groeg

| Mawrth 21, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Arlywydd Jean-Claude Juncker wedi penodi Maarten Verwey i weithredu fel Cydlynydd yr UE i weithredu'r datganiad UE-Twrci. Mae hyn yn dilyn y cytundeb gan benaethiaid y wladwriaeth neu gyfarfod y llywodraeth yn y Cyngor Ewropeaidd heddiw y bydd "y Comisiwn yn cydlynu a threfnu strwythurau cymorth angenrheidiol i'w gweithredu'n effeithiol gydag aelodau wladwriaethau ac asiantaethau er mwyn ei weithredu'n effeithiol." Yn dilyn [...]

Parhau Darllen

#TamponTaxDeal: ASau ac ASEau Prydeinig yn croesawu bargen treth tampon DU

#TamponTaxDeal: ASau ac ASEau Prydeinig yn croesawu bargen treth tampon DU

| Mawrth 18, 2016 | 0 Sylwadau

Bydd y Dreth Tampon a elwir ar gynhyrchion glanweithdra Prydain yn cael ei ddileu ar ôl i arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd gytuno ar ganiatáu graddfa TAW dim ar y cynhyrchion hyn yn Uwchgynhadledd Ewrop ym Mrwsel. Ar 17 Mawrth, cytunodd holl arweinwyr yr 28 i ddatganiad yn groesawu "bwriad y Comisiwn i gynnwys cynigion ar gyfer mwy o hyblygrwydd i aelod [...]

Parhau Darllen

#EuropeanCouncil: 'Ni allwn ac ni ddylai allanoli ein problemau i Dwrci,' meddai Martin Schulz

#EuropeanCouncil: 'Ni allwn ac ni ddylai allanoli ein problemau i Dwrci,' meddai Martin Schulz

| Mawrth 18, 2016 | 0 Sylwadau

Ni ddylai trafodaethau gyda Thwrci ar ddelio â'r argyfwng ffoaduriaid yn cael eu cysylltu i ymdrechion y wlad i ymuno â'r UE, rhybuddiodd Martin Schulz ym Mrwsel. Y llywydd Senedd Ewrop afael pennau Ewropeaidd wladwriaeth a'r llywodraeth ar ddechrau'r yr uwchgynhadledd yr UE ar 17-18 Mawrth ymroddedig i argyfwng mudo a blaenoriaethau economaidd. [...]

Parhau Darllen

#RefugeeCrisis: 'Senedd Ewrop chyfyngderau argyfwng ffoaduriaid', medd EPP

#RefugeeCrisis: 'Senedd Ewrop chyfyngderau argyfwng ffoaduriaid', medd EPP

| Mawrth 16, 2016 | 0 Sylwadau

Ar y noson cyn y Cyngor Ewropeaidd diwethaf ar ddechrau mis Mawrth, mae Senedd Ewrop wedi gosod allan y ffordd ymlaen ar yr argyfwng ffoaduriaid. Heddiw 16 Mawrth, mabwysiadodd y Pwyllgor Hawliau Sifil adroddiad ar fynd i'r afael â mudo o bob agwedd ac yn gosod allan cyfeiriad gwleidyddol Senedd Ewrop ar y pwnc pwysig iawn. [...]

Parhau Darllen

#EUTurkey: ASEau yn mynnu manylion UE-Twrci delio a chydymffurfio â'r gyfraith ryngwladol

#EUTurkey: ASEau yn mynnu manylion UE-Twrci delio a chydymffurfio â'r gyfraith ryngwladol

| Mawrth 9, 2016 | 0 Sylwadau

ASEau yn mynnu manylion ar ddydd Mercher (Mawrth 9) o'r fargen taro gan arweinwyr yr UE gyda Thwrci ar reoli mudol a ffoaduriaid llifau, tanlinellu bod yn rhaid i'r rheolau lloches rhyngwladol yn cael eu parchu. Mewn dadl lawn gyda'r Cyngor a'r Comisiwn, y rhan fwyaf o arweinwyr grwpiau gwleidyddol mynnu bod trafodaethau derbyn UE gyda Thwrci a [...]

Parhau Darllen