Tag: senedd ewropeaidd

#EuropeanParliament yr wythnos hon: #AI #DrinkingWater #EULongTermBudget

#EuropeanParliament yr wythnos hon: #AI #DrinkingWater #EULongTermBudget

| Chwefror 18, 2020

Mae effaith deallusrwydd artiffisial a rheolau newydd ar ansawdd dŵr ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy yn Senedd Ewrop yr wythnos hon. Ddydd Iau (20 Chwefror), bydd Llywydd y Senedd David Sassoli yn amlinellu blaenoriaethau’r Senedd a’i safbwynt ar gyllideb hirdymor yr UE i arweinwyr yr UE. Mae’r arlywydd wedi dweud bod y cynnig ar […]

Parhau Darllen

#Brexit - Cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol: 'Cae chwarae gwastad' yn hanfodol i sicrhau cystadleuaeth deg

#Brexit - Cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol: 'Cae chwarae gwastad' yn hanfodol i sicrhau cystadleuaeth deg

| Chwefror 13, 2020

Mae'r Senedd eisiau i'r cytundeb cymdeithas gyda'r DU yn y dyfodol fod mor ddwfn â phosibl © Thaut Images / Adobe Stock © Thaut Images / Adobe Stock Mae'r Senedd wedi galw am warantu 'cae chwarae gwastad' trwy ymrwymiadau cadarn, ac “aliniad deinamig” o Rheolau'r UE-DU. Ddydd Mercher (12 Chwefror), mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad yn darparu mewnbwn cychwynnol ASEau […]

Parhau Darllen

Calendr #EuropeanParliament o #PlenarySessions 2021 a 2022

Calendr #EuropeanParliament o #PlenarySessions 2021 a 2022

| Chwefror 7, 2020

Mae calendr rhan-sesiynau Senedd Ewrop ar gyfer 2021 a 2022 wedi'i gymeradwyo gan ASEau. Mabwysiadodd Cynhadledd Llywyddion y Senedd (h.y. y Llywydd ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol) y cynnig ar gyfer y calendr o sesiynau rhannol ar gyfer blynyddoedd seneddol 2021 a 2022. Mabwysiadodd y Cyfarfod Llawn y calendr trwy ddangos dwylo. 2021 18 - 21 Ionawr 8 - […]

Parhau Darllen

Infograffig: Faint o seddi mae pob gwlad yn eu cael yn Senedd Ewrop?

Infograffig: Faint o seddi mae pob gwlad yn eu cael yn Senedd Ewrop?

| Chwefror 4, 2020

Mae dosbarthiad seddi yn Senedd Ewrop wedi'i addasu ar ôl i'r DU dynnu'n ôl o'r UE. Edrychwch ar y rhifau yn yr ffeithlun hwn. O 1 Chwefror, mae'r Senedd yn cyfrif 705 sedd o'i chymharu â 751 (yr uchafswm a ganiateir o dan gytuniadau'r UE) cyn i'r DU dynnu'n ôl o'r UE ar 31 Ionawr 2020. […]

Parhau Darllen

Mae angen mwy na 'byth eto' i ddiogelu Iddewon yn Ewrop dywed seneddwyr yn #Auschwitz

Mae angen mwy na 'byth eto' i ddiogelu Iddewon yn Ewrop dywed seneddwyr yn #Auschwitz

| Ionawr 27, 2020

Anogwyd 100 o seneddwyr o bob rhan o Ewrop - gan gynnwys gweinidogion - a ymgasglodd yn Auschwitz i dynhau a chaledu deddfau gwrth-semitiaeth yn eu gwledydd yn bendant trwy ddeddfwriaeth uniongyrchol a ddrafftiwyd gan Gymdeithas Iddewig Ewropeaidd (EJA) ym Mrwsel a Chynghrair Gweithredu ac Amddiffyn Ewrop (APL) ). Y ddirprwyaeth ddeuddydd - wedi'i threfnu gan yr EJA a'r […]

Parhau Darllen

Yn y Senedd yr wythnos hon: #Brexit, gwell tâl i ferched, coffa #Holocaust

Yn y Senedd yr wythnos hon: #Brexit, gwell tâl i ferched, coffa #Holocaust

| Ionawr 27, 2020

Ynghyd â phleidlais ar fargen tynnu’n ôl y DU, yr wythnos hon bydd ASEau’n mynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, yn galw am wefrydd cyffredin ar gyfer dyfeisiau electronig ac yn nodi 75 mlynedd ers diwedd yr Holocost. Cyn ymadawiad y DU â'r UE nos Wener hon (31 Ionawr), mae'r Senedd yn pleidleisio ar y cytundeb tynnu'n ôl ar […]

Parhau Darllen

Dangoswch yr arian inni ar gyfer cynigion polisi newydd, meddai ASEau wrth y comisiynydd cyllideb

Dangoswch yr arian inni ar gyfer cynigion polisi newydd, meddai ASEau wrth y comisiynydd cyllideb

| Ionawr 24, 2020

Comisiynydd Hahn yn y Pwyllgor Cyllideb Mae angen i'r Comisiwn Ewropeaidd egluro sut mae'n bwriadu ariannu cynigion polisi newydd ar gyfer cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, meddai pwyllgor y gyllideb. Yn ystod dadl gyda’r Comisiynydd Cyllideb Johannes Hahn (yn y llun) ar 22 Ionawr, mynegodd aelodau o dîm negodi’r Senedd ar gyfer cyllideb hirdymor nesaf yr UE […]

Parhau Darllen