Tag: senedd ewropeaidd

Darganfyddwch fwy am y #EuropeanCommission newydd

Darganfyddwch fwy am y #EuropeanCommission newydd

| Tachwedd 29, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd sydd newydd ei ethol yn brolio mwy o fenywod nag erioed a digon o brofiad gwleidyddol. Edrychwch ar y ddelwedd hon am yr holl fanylion. Darganfyddwch y ffeithiau am y Comisiwn Ewropeaidd newydd Mae'r tîm newydd o gomisiynwyr Ewropeaidd, a etholwyd gan Senedd Ewrop ar 27 Tachwedd, yn cynnwys menywod 12, sy'n fwy na'r naw Jean-Claude […]

Parhau Darllen

Y Senedd yn ethol #VonDerLeyenCommission

Y Senedd yn ethol #VonDerLeyenCommission

| Tachwedd 27, 2019

Mae'r Arlywydd-ethol von der Leyen yn cyflwyno ei thîm a'i gweledigaeth i'r Senedd cyn y bleidlais ar gyfer ethol y Comisiwn © EU 2019 - EP Ar ôl i'r broses wrandawiadau ddod i ben, cymeradwyodd y Senedd y Comisiynwyr newydd, a gyflwynwyd i'r cyfarfod llawn gan Arlywydd-ethol y Comisiwn. von der Leyen heddiw (27 Tachwedd). Mewn pleidlais galw ar y gofrestr a gymerodd […]

Parhau Darllen

Gallai rhyng-grŵp Senedd Ewrop ar Sahara Gorllewinol niweidio'r broses heddwch

Gallai rhyng-grŵp Senedd Ewrop ar Sahara Gorllewinol niweidio'r broses heddwch

| Tachwedd 23, 2019

Mae ASEau yn poeni y gallai creu rhyng-grŵp Senedd Ewropeaidd newydd ar Orllewin Sahara niweidio'r broses heddwch o dan adain y Cenhedloedd Unedig. Tra bod trafodaethau'r Cenhedloedd Unedig i ddod o hyd i ateb gwleidyddol sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr yn parhau, mae ASEau wedi awgrymu diwygio Rhyng-grŵp ar Western Sahara. Roedd […]

Parhau Darllen

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

| Hydref 21, 2019

Ar ôl sicrhau’r genedl dro ar ôl tro trwy gydol ymgyrch y refferendwm na fyddai’r DU o dan unrhyw amgylchiadau yn gadael y farchnad sengl, mae Boris Johnson bellach yn ceisio’n daer i wthio drwy’r Brexit caled y dywedwyd wrth bleidleiswyr na fyddai’n digwydd. Er gwaethaf ei fod dan orfodaeth gyfreithiol i gael naill ai bargen neu estyniad, mae Johnson yn mynnu bod […]

Parhau Darllen

ASE Cristian Bușoi yn sefydlu gweithgor tybaco cyn adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion #Tobacco

ASE Cristian Bușoi yn sefydlu gweithgor tybaco cyn adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion #Tobacco

| Hydref 21, 2019

Mae Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) flaenllaw'r UE yn destun adolygiad wedi'i drefnu yn 2021, ond mae'r ASE Cristian Bușoi (EPP, Rwmania) yn benderfynol o ddechrau paratoi'r adolygiad nawr ochr yn ochr â'i gydweithwyr seneddol. Mae Bușoi, sydd â hanes o ymladd i reoleiddio’r diwydiant tybaco, yn sefydlu Gweithgor newydd ar yr adolygiad […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

| Hydref 14, 2019

Dydd Mercher 16 Hydref, Senedd Ewropeaidd 18-20h, Brwsel, ystafell ASP3G3, mynediad am ddim ac agored. Bydd y ddadl gyhoeddus bwysig hon yn caniatáu ichi ofyn cwestiynau am Huawei a'r materion digidol a masnach cysylltiedig: Cybersecurity, 5G, ysbïo a honiadau awyr agored, China a Deddf Cudd-wybodaeth Genedlaethol Tsieina, gwaharddiad yr Unol Daleithiau yn erbyn Huawei, anghydfodau masnach, dwyochredd, cadwyni cyflenwi, ac ati. Y ddadl […]

Parhau Darllen

#Brexit - y DU ac Iwerddon yn 'gweld llwybr' i fargen bosibl

#Brexit - y DU ac Iwerddon yn 'gweld llwybr' i fargen bosibl

| Hydref 11, 2019

Yn dilyn cyfarfod dwyochrog rhwng Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, a Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar, cyhoeddwyd datganiad ar y cyd yn cadarnhau y gallai’r ddwy ochr weld llwybr i fargen bosibl, yn ysgrifennu Catherine Feore. Disgrifiwyd y trafodaethau fel rhai manwl ac adeiladol. Cytunodd y ddwy ochr fod bargen er budd pawb. Ychydig yn y […]

Parhau Darllen