Tag: senedd ewropeaidd

Y cyfrinachau y tu ôl i galendr lliwgar #EuropeanParliament

Y cyfrinachau y tu ôl i galendr lliwgar #EuropeanParliament

| Awst 13, 2019

Calendr 2020 Senedd Ewrop Coch, glas, pinc, gwyrddlas… Nid gwahanol arlliwiau'r enfys, ond sut mae gwahanol weithgareddau yn cael eu nodi ar galendr y Senedd. Mae cod lliw ar galendr y Senedd i ddangos pa fusnesau y mae ASEau yn canolbwyntio arnynt yn y cyfnod penodol hwnnw. Isod mae canllaw byr i'r lliwiau a fydd yn arwain gwaith […]

Parhau Darllen

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

| Gorffennaf 31, 2019

Yn ôl sawl cyflwyniad i Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, mae system gyfreithiol Sbaen yn caniatáu torri hawliau dynol, naill ai trwy anwybyddu safonau’r UE yn uniongyrchol, neu drwy fylchau yn y deddfau presennol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré. Achos arwyddluniol mewn pwynt yw’r cam-drin a ddioddefodd teulu Kokorev (Vladimir Kokorev, […]

Parhau Darllen

Pwy yw pwy: Trosolwg o arweinyddiaeth #EuropeanParliament ar ddechrau tymor 2019-2024

Pwy yw pwy: Trosolwg o arweinyddiaeth #EuropeanParliament ar ddechrau tymor 2019-2024

| Gorffennaf 10, 2019

Etholodd ASEau lywydd y Senedd yn ogystal ag is-lywyddion a chadeiryddion ym mis Gorffennaf 2019. Darganfyddwch pwy gafodd ei ddewis ar gyfer swyddi allweddol y Senedd. Ynghyd â llywydd y Senedd, yr is-lywyddion a'r cestyll yw'r ganolfan, sy'n gwneud penderfyniadau ar faterion trefniadaeth fewnol ar gyfer y sefydliad. Tra bod y llywydd yn goruchwylio holl waith y Senedd ac yn cynrychioli […]

Parhau Darllen

Ffeithiau a ffigurau: Tymor newydd yn #EuropeanPar Parliament

Ffeithiau a ffigurau: Tymor newydd yn #EuropeanPar Parliament

| Gorffennaf 10, 2019

Sut beth yw'r Senedd Ewropeaidd newydd? Dysgwch am yr ASEau a fydd yn gweithio i chi dros y pum mlynedd nesaf. Llawer o wynebau newydd, ASEau iau a mwy o fenywod Ar ôl y nifer uchaf a bleidleisiodd yn 20 mlynedd yn yr etholiadau Ewropeaidd, cafodd 9th Senedd Ewrop ei sefydlu'n swyddogol yn y sesiwn lawn gyntaf yn Strasbourg ym mis Gorffennaf. […]

Parhau Darllen

Uchafbwyntiau #Cyfarfod Llawn: Arwain arweinyddiaeth, ffurfio pwyllgorau

Uchafbwyntiau #Cyfarfod Llawn: Arwain arweinyddiaeth, ffurfio pwyllgorau

| Gorffennaf 8, 2019

Cyfarfu'r ASEau newydd eu hethol ar gyfer eu sesiwn lawn gyntaf ar 2-4 Gorffennaf, pan etholwyd llywydd newydd a phleidleisiodd ar faint y pwyllgorau seneddol. Dewisodd y Senedd y Democratiaid Cymdeithasol Eidalaidd David Sassoli fel ei llywydd ddydd Mercher diwethaf (3 Gorffennaf) am gyfnod o ddwy flynedd a hanner. Etholodd yr ASEau hefyd yr is-lywyddion 14, a all lenwi […]

Parhau Darllen

A yw staff Juncker's Commission yn arwain at #BrusselsLobbyShops?

A yw staff Juncker's Commission yn arwain at #BrusselsLobbyShops?

| Gorffennaf 2, 2019

Er bod penaethiaid gwladwriaeth Ewrop yn ymladd y bydd Spitzenkandidat yn llwyddo yn Jean-Claude Juncker fel llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, mae lobïo ac ymgynghori â siopau ym Mrwsel yn rhwbio eu dwylo ar y posibilrwydd o recriwtio gweithwyr proffil uchel newydd. Nid yw'n gyfrinach bod llawer o swyddogion sy'n mynd allan yn cyfnewid eu swyddfeydd yn sefydliadau'r UE ar gyfer swyddi trwchus yn y preifat […]

Parhau Darllen

Chwyldro tawel yn #Prague

Chwyldro tawel yn #Prague

| Mehefin 20, 2019

Ar 4 Mehefin, aeth protestwyr i strydoedd Prague yn eu miloedd. Baneri di-fwlch wedi'u gorchuddio â'r geiriau “Digon” ac “Ymddiswyddo”, a siantio “Cywilydd! Cywilydd! ”Yn eu Prif Weinidog Andrej Babus buont yn gorlifo i Sgwâr Wenceslas y brifddinas, yn ysgrifennu Colin Stevens. Ni allai'r sgwâr hanner milltir o hyd sy'n llawn hyrddod fod wedi bod yn gam mwy addas ar gyfer […]

Parhau Darllen