Tag: Undeb Ewropeaidd

Chwyldro tawel yn #Prague

Chwyldro tawel yn #Prague

| Mehefin 20, 2019

Ar 4 Mehefin, aeth protestwyr i strydoedd Prague yn eu miloedd. Baneri di-fwlch wedi'u gorchuddio â'r geiriau “Digon” ac “Ymddiswyddo”, a siantio “Cywilydd! Cywilydd! ”Yn eu Prif Weinidog Andrej Babus buont yn gorlifo i Sgwâr Wenceslas y brifddinas, yn ysgrifennu Colin Stevens. Ni allai'r sgwâr hanner milltir o hyd sy'n llawn hyrddod fod wedi bod yn gam mwy addas ar gyfer […]

Parhau Darllen

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

| Mehefin 19, 2019

Ar gyfer Arlywydd Senegalese Macky Sall, mae uwchgynhadledd Diwrnodau Datblygu Ewrop yr wythnos hon ym Mrwsel wedi rhoi cyfle dwbl. Ar un llaw, mae Sall wedi cyfarfod â rhai o arweinwyr mwyaf pwerus y byd ac wedi cryfhau ymdrechion cydweithredu ar nodau datblygu allweddol. Ar y llaw arall, mae wedi gallu atgoffa'r byd o'i gymwysterau gwrth-lygredd ar ôl […]

Parhau Darllen

Newid tueddiadau a heriau sy'n wynebu'r diwydiant # Adloniant Ewropeaidd yn 2019

Newid tueddiadau a heriau sy'n wynebu'r diwydiant # Adloniant Ewropeaidd yn 2019

| Mehefin 17, 2019

Mae sut rydym yn dilyn adloniant yn newid diolch i welliannau mewn technoleg. Erbyn hyn mae Ewropeaid yn mwynhau rhyngrwyd cyflymach a thechnoleg symudol sydd ar gael yn haws nag erioed o'r blaen, gyda pherfformiad a chysylltedd yn gwella o flwyddyn i flwyddyn. I ddefnyddwyr, mae cost adloniant a fwynheir trwy dechnoleg hefyd yn gostwng yn barhaus mewn pris, sy'n golygu ei bod yn aml yn rhatach aros gartref nag […]

Parhau Darllen

Annog yr UE i helpu #Togo i ddileu 'Mwgwd Democratiaeth'

Annog yr UE i helpu #Togo i ddileu 'Mwgwd Democratiaeth'

| Mehefin 14, 2019

Mae'r gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr UE, wedi cael ei hannog i helpu Togo i gael gwared ar ei “guddio democratiaeth”. Gwnaed y ple gan Nathaniel Olympio, sy'n arwain Parti Des Togolais, un o'r prif wrthblaid yn y wlad, yn ystod ymweliad â Brwsel. Mae am i'r UE roi pwysau ar yr hirsefydlog […]

Parhau Darllen

Rhaid i'r UE ddilyn arweiniad Prydain a mynd i'r afael â #SexualViolence

Rhaid i'r UE ddilyn arweiniad Prydain a mynd i'r afael â #SexualViolence

| Mehefin 14, 2019

Ar Fehefin 11, ymunodd Nadia Murad, prifathro Nobel, â grŵp o uwch wleidyddion Prydeinig i fynnu cyfiawnder i'r miloedd o fenywod o Fietnam a dreisiodd milwyr De Corea yn ystod rhyfel eu gwlad am annibyniaeth. Mynychwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd ger Tai y Senedd, gan nifer o oroeswyr yn ogystal â'u plant, sy'n hysbys […]

Parhau Darllen

Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

Ydy “Dadeni Diwydiannol” Ewrop mewn perygl?

| Mehefin 12, 2019

Mae Comisiwn Juncker, sy'n mynd allan, wedi bod yn bendant ynglŷn â'r angen i ysgogi “Dadeni Diwydiannol” yn yr Undeb Ewropeaidd, gan gydnabod mor gynnar â 2014 bod diwydiannau Ewropeaidd wedi'u cydblethu â chyfanrwydd ffabrig economaidd y bloc a gosod targed uchelgeisiol o CMC yr Undeb yn dod o weithgynhyrchu gan 20. Ydy […]

Parhau Darllen

Ewrop ar ôl y #EuropeanElections

Ewrop ar ôl y #EuropeanElections

| Mehefin 7, 2019

Ychydig o bethau annisgwyl a gafwyd yn yr etholiadau Ewropeaidd, ond llawer o ddryswch. Collodd y blociau mawr mewn Seneddau Ewropeaidd blaenorol, y Blaid Pobl Ewropeaidd a'r Sosialwyr, lawer o seddi, er mai ychydig iawn a aeth i'r populists mwyaf eithafol, mae'n ysgrifennu Jim Gibbons. Gall llwyddiant parti Brexit Nigel Farage yn y Deyrnas Unedig […]

Parhau Darllen