Tag: Undeb Ewropeaidd

A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

A fydd rhyfel fasnach #US - #China yn cadw'r #Euro i fynd?

| Rhagfyr 9, 2019

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am wleidyddiaeth a'u dylanwad ar fasnachu forex. Gall gweithredoedd gwleidyddion dylanwadol yn yr UD, Ewrop, ac ardaloedd eraill sydd ag economïau mawr ac arwyddocaol effeithio ar gyfraddau cyfnewid o ddydd i ddydd. Ac yn naturiol, gall gweithredoedd a gwrthdaro mwy gael mwy o effaith. Er enghraifft, yn ôl ym mis Chwefror UE […]

Parhau Darllen

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

| Rhagfyr 8, 2019

Mae cynnydd technolegol yn broses ddi-ddiwedd. Mae'n ymddangos, serch hynny, mai'r flwyddyn nesaf yw'r flwyddyn y mae ein canfyddiad o'r byd fel y gwyddom ei fod ar fin cael newidiadau dwys - unwaith eto. Y tro hwn, fodd bynnag, y cam mawr nesaf yw holograffeg. A thrwy holograffeg, rydym yn golygu'r newyddion diweddaraf am batent Samsung ar gyfer technoleg holograffig […]

Parhau Darllen

Dirgelwch Farhad Azima: dyn canol neu ddyn hyder?

Dirgelwch Farhad Azima: dyn canol neu ddyn hyder?

| Rhagfyr 5, 2019

Nid wyf yn aml yn cael fy hun yn loetran y tu allan i adeiladau'r llys ond ni allwn wrthsefyll crwydro i lawr i Uchel Lys y DU ychydig wythnosau yn ôl oherwydd fy mod wedi cael fy mwrw gan ddyn mwyaf anghyffredin ac roeddwn i eisiau dal golwg arno i weld. os yw’n bodoli mewn gwirionedd, mor rhyfedd yw ei stori - yn ysgrifennu […]

Parhau Darllen

Scotland Yard i gwestiynu oligarch Rwsia #VladimirGusinsky dros honiadau gwyngalchu arian

Scotland Yard i gwestiynu oligarch Rwsia #VladimirGusinsky dros honiadau gwyngalchu arian

| Rhagfyr 5, 2019

Mae ditectifs Scotland Yard yn cwmpasu ymchwiliad i oligarch Rwsiaidd yn Llundain dros gysylltiadau honedig â gwyngalchu arian. Daethpwyd â swyddogion i mewn i'r ymchwiliad ar ôl i wybodaeth ariannol fanwl gael ei throsglwyddo i Asiantaeth Troseddu Genedlaethol y DU (NCA). Mae'r NCA yn arwain y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian. gartref a thramor - yn ysgrifennu Philip Braund. Honnir […]

Parhau Darllen

Y lleoedd 4 gorau i ymweld â nhw yn yr Iseldiroedd

Y lleoedd 4 gorau i ymweld â nhw yn yr Iseldiroedd

| Rhagfyr 3, 2019

Er ei bod hi'n wlad fach, mae'r Iseldiroedd yn llawn lleoedd anhygoel i ymweld â nhw. Dyma'r cyrchfan ddelfrydol i gynllunio penwythnos hir neu efallai hyd yn oed feddwl am fynd ar daith ffordd. Gyda rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus wych, nid yw'n anodd symud o gwmpas, neu fe allech chi ystyried llogi car. Tra bod Amsterdam bob amser […]

Parhau Darllen

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

| Tachwedd 29, 2019

Yn dilyn penderfyniad syfrdanol ac anghynhenid ​​ddoe gan gabinet gweinidogion yr Wcrain i ddiswyddo Arlywydd Energoatom Mr Yuri Nedashkovsky trwy ddangos dwylo mwy difrifol, fe wnaeth gweithwyr y cwmni lwyfannu protest ar unwaith y tu allan i'r Weinyddiaeth Ynni a Gwarchod yr Amgylchedd ar Kreshchatyk yng Nghanol Kyiv. Mynnodd y protestwyr y dylai’r Gweinidog Orzhel stopio […]

Parhau Darllen

Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

Lobi #Tobacco yn rhwystro cynnydd polisi iechyd cyhoeddus y Swistir

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad newydd gan y Comisiwn Ffederal ar gyfer Atal Defnydd Tybaco wedi slamio mesurau rheoli tybaco y Swistir, gan feio lobïo diwydiant trwm am ddyfrio polisïau iechyd cyhoeddus y Swistir. Mae'n broblem sydd wedi gadael y wlad ar ei hôl hi o ran rheoliadau, yn enwedig o ran sigaréts electronig a chynhyrchion tybaco anwedd neu gynhesu eraill, ac annog llywydd y comisiwn […]

Parhau Darllen