Tag: Ynysoedd Ffaröe

anghydfod penwaig: UE yn codi'r mesurau yn erbyn Ynysoedd y Faroe

anghydfod penwaig: UE yn codi'r mesurau yn erbyn Ynysoedd y Faroe

| Awst 18, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi heddiw (18 Awst) Diddymodd y mesurau a fabwysiadwyd yn erbyn Ynysoedd Faroe ym mis Awst 2013 yn dilyn eu pysgodfa anghynaliadwy ar benwaig Atlanto-Scandian. Bydd y mesurau a osodir ar y pryd yn awr yn cael eu codi fel y 20 2014 Awst. Daw'r penderfyniad ar ôl cytunwyd y byddai'r Ynysoedd Ffaröe yn dod i ben eu pysgodfa anghynaliadwy [...]

Parhau Darllen

anghydfod penwaig rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Faroe Islands tynnu tua'r diwedd

anghydfod penwaig rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Faroe Islands tynnu tua'r diwedd

| Mehefin 11, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac Ynysoedd Faroe wedi dod i ddealltwriaeth wleidyddol i roi diwedd ar eu hanghydfod ar reoli benwaig Atlanto-Scandian yng ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd. Mae'r cytundeb hwn rhwng Materion Morol a Physgodfeydd Comisiynydd Maria Damanaki a'r Faroe Gweinidog Ynysoedd Pysgodfeydd Jacob Vestergaard, dod ar ôl deialog hir rhwng swyddogion Faroese a'r UE yn [...]

Parhau Darllen

Comisiwn yn mabwysiadu mesurau masnach yn erbyn Ynysoedd y Faroe i ddiogelu stoc penwaig Atlanto-Scandian

Comisiwn yn mabwysiadu mesurau masnach yn erbyn Ynysoedd y Faroe i ddiogelu stoc penwaig Atlanto-Scandian

| Awst 20, 2013 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi heddiw (20 Awst) mabwysiadu pecyn o fesurau i fynd i'r afael â'r pysgota anghynaliadwy parhaus o benwaig gan Ynysoedd Ffaröe. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys y gwaharddiad ar fewnforio benwaig a mecryll o'r stociau Atlanto-Scandian sydd wedi cael eu dal o dan reolaeth y Ynysoedd Ffaröe yn ogystal â chynnyrch pysgodfeydd [...]

Parhau Darllen