Tag: yn cynnwys yr Unol Daleithiau

Mae UDA yn gosod terfynau ar adferiad #Huawei

Mae UDA yn gosod terfynau ar adferiad #Huawei

| Gorffennaf 12, 2019

Rhybuddiodd Ysgrifennydd Masnach yr Unol Daleithiau, Wilbur Ross, y byddai'r wlad yn camu tuag at wadu trwyddedau cwmnïau i fasnachu â Huawei, oni bai ei bod yn glir nad oedd unrhyw gytundebau'n peryglu diogelwch cenedlaethol. Mewn cynhadledd, eglurodd Ross y byddai ceisiadau i fasnachu â Huawei yn cael eu hadolygu gyda “rhagdybiaeth o wadu”. Mae awdurdodau yn awyddus i sicrhau ein bod yn […]

Parhau Darllen