Tag: cynnwys

#EAPM - Diweddariad: Diolch miliwn, yr Almaen!

#EAPM - Diweddariad: Diolch miliwn, yr Almaen!

| Ionawr 24, 2020

Gadewch i ni ddechrau gyda rhywfaint o newyddion rhagorol ... Mae'r Almaenwyr mawr yr UE wedi cofrestru ar gyfer y fenter ar Un Miliwn o Genomau (a ddechreuodd, fel y cofiwch, fywyd a hyrwyddwyd gan y Gynghrair fel MEGA - MEGA + bellach), yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig ( EAPm) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae pwerdy economaidd Ewrop wedi ymuno ag 20 aelod-wladwriaeth arall yr UE […]

Parhau Darllen

Dangoswch yr arian inni ar gyfer cynigion polisi newydd, meddai ASEau wrth y comisiynydd cyllideb

Dangoswch yr arian inni ar gyfer cynigion polisi newydd, meddai ASEau wrth y comisiynydd cyllideb

| Ionawr 24, 2020

Comisiynydd Hahn yn y Pwyllgor Cyllideb Mae angen i'r Comisiwn Ewropeaidd egluro sut mae'n bwriadu ariannu cynigion polisi newydd ar gyfer cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, meddai pwyllgor y gyllideb. Yn ystod dadl gyda’r Comisiynydd Cyllideb Johannes Hahn (yn y llun) ar 22 Ionawr, mynegodd aelodau o dîm negodi’r Senedd ar gyfer cyllideb hirdymor nesaf yr UE […]

Parhau Darllen

Mae #EESC yn blaenoriaethu nodau llywyddiaeth yr UE #Croatia

Mae #EESC yn blaenoriaethu nodau llywyddiaeth yr UE #Croatia

| Ionawr 24, 2020

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn barod i roi help llaw i ymdrechion Croateg i gryfhau'r Undeb a hyrwyddo polisi ehangu credadwy sy'n seiliedig ar deilyngdod yr UE. Mae’r EESC wedi mynegi ei gytundeb â blaenoriaethau llywyddiaeth Croateg newydd Cyngor yr UE ac wedi dweud eu bod yn atseinio’n gryf â […]

Parhau Darllen

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

| Ionawr 24, 2020

Datgymalwyd sefydliad masnachu cyffuriau ar raddfa fawr sy'n gysylltiedig â charteli Colombia a Pheriw yn Sbaen a Colombia mewn ymgyrch gorfodaeth cyfraith ryngwladol. Cefnogodd Europol yr ymchwiliad dwy flynedd o hyd, dan arweiniad Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) mewn cydweithrediad agos â Heddlu Cenedlaethol Colombia a DEA yr UD. Arestiwyd cyfanswm o 11 o ddinasyddion Sbaen […]

Parhau Darllen

Mae seren #MontyPython #TerryJones yn marw yn 77 oed

Mae seren #MontyPython #TerryJones yn marw yn 77 oed

| Ionawr 24, 2020

Mae Terry Jones (yn y llun), un o dîm comedi Prydain Monty Python a chyfarwyddwr dychan crefyddol Life of Brian (1979), wedi marw yn 77 oed ar ôl brwydr hir â dementia, meddai ei deulu ddydd Mercher (22 Ionawr), yn ysgrifennu Paul Sandle. Ganed Jones yng Nghymru ym 1942, ac roedd hefyd yn awdur, hanesydd a […]

Parhau Darllen

Rhaid i Brydain newid sut mae tir yn cael ei ddefnyddio i gwrdd â #ClimateGoal - cynghorwyr

Rhaid i Brydain newid sut mae tir yn cael ei ddefnyddio i gwrdd â #ClimateGoal - cynghorwyr

| Ionawr 24, 2020

Dylai Prydeinwyr blannu llawer mwy o goed, bwyta llai o gig, torri gwastraff bwyd ac adfer mawndiroedd os yw'r wlad am gyrraedd ei tharged hinsawdd o gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050, meddai cynghorwyr hinsawdd y llywodraeth ddydd Iau (23 Ionawr), yn ysgrifennu Susanna Twidale. Daeth Prydain y llynedd yn aelod cyntaf o’r Grŵp o Saith […]

Parhau Darllen

Saith awgrym i fusnesau bach yng nghanol ansicrwydd #Brexit wrth i 51% ddatgelu optimistiaeth ynghylch cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Saith awgrym i fusnesau bach yng nghanol ansicrwydd #Brexit wrth i 51% ddatgelu optimistiaeth ynghylch cynlluniau ar gyfer y dyfodol

| Ionawr 24, 2020

Mae data arolwg newydd yn datgelu bod perchnogion busnesau bach yn teimlo'n optimistaidd cyn y dyddiad cau ar gyfer Brexit sydd ar ddod ar 31 Ionawr. Mae 51% o berchnogion busnesau bach a chanolig y DU wedi datgelu eu bod yn optimistaidd am y dyfodol. Mae cyfreithwyr cyfreithiol masnachol, Spratt Endicott yn cynghori bod yna gyfreithlondebau o hyd y dylai perchnogion busnesau bach a chanolig fod yn ymwybodol ohonynt ac yn eu rhoi ar waith yn […]

Parhau Darllen