Tag: llawn-ddelwedd

Sut mae'r #UKGeneralElection yn gweithio

Sut mae'r #UKGeneralElection yn gweithio

| Rhagfyr 6, 2019

Sut mae etholiad y Deyrnas Unedig ar 12 Rhagfyr yn gweithio a phryd y bydd y canlyniadau'n hysbys. BETH YW POBL YN PLEIDLEISIO amdano? - Mae'r wlad wedi'i rhannu'n etholaethau 650. - Mae pob etholaeth yn cyfateb i un sedd yn Nhŷ Cyffredin y senedd. Mae: 533 yn Lloegr 59 yn yr Alban 40 yng Nghymru 18 yng Ngogledd […]

Parhau Darllen

#Javid - mae'r siawns o ddod â phontio #Brexit i ben heb fargen fasnach yr UE yn anghysbell

#Javid - mae'r siawns o ddod â phontio #Brexit i ben heb fargen fasnach yr UE yn anghysbell

| Rhagfyr 6, 2019

Mae'n annhebygol y bydd Prydain yn torri cysylltiadau â'r Undeb Ewropeaidd ar ddiwedd 2020 heb fod â bargen masnach rydd ar waith, meddai'r Gweinidog Cyllid, Sajid Javid (yn y llun) ddydd Iau (5 Rhagfyr), yn ysgrifennu Alistair Smout. Mae’r Ceidwadwyr llywodraethol wedi addo pasio eu Cytundeb Tynnu’n Ôl drwy’r senedd mewn pryd i adael yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn mabwysiadu € 297 miliwn mewn gweithredoedd pendant ar gyfer #Refugees a chymunedau lleol yn #Jordan a #Lebanon

Mae'r UE yn mabwysiadu € 297 miliwn mewn gweithredoedd pendant ar gyfer #Refugees a chymunedau lleol yn #Jordan a #Lebanon

| Rhagfyr 6, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn cymorth € 297 miliwn newydd i gefnogi ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn yr Iorddonen a Libanus trwy Gronfa Ymddiriedolaeth Ranbarthol yr UE mewn Ymateb i Argyfwng Syria. Mae'r UE hefyd wedi penderfynu ymestyn mandad y Gronfa Ymddiriedolaeth a fydd yn caniatáu i brosiectau'r Gronfa Ymddiriedolaeth redeg […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn dyfarnu mwy na € 278 miliwn i helpu busnesau newydd a #SMEs i farchnata eu harloesiadau

Mae'r Comisiwn yn dyfarnu mwy na € 278 miliwn i helpu busnesau newydd a #SMEs i farchnata eu harloesiadau

| Rhagfyr 6, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dewis 75 addawol i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn y cylch cyllido mwyaf hyd yn hyn o gyfnod peilot Cyngor Arloesi Ewrop (EIC), sy'n werth mwy na € 278 miliwn. Fel newydd-deb mawr, mae 39 o'r cwmnïau hyn ar fin derbyn grant a buddsoddiad ecwiti uniongyrchol. Arloesi, Ymchwil, […]

Parhau Darllen

# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

| Rhagfyr 6, 2019

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o hedfan rhyngwladol wedi mwy na dyblu dros y ddau ddegawd diwethaf, tra bod y rheini o longau hefyd wedi cynyddu. Er bod hedfan a llongau rhyngwladol i gyd yn cyfrif am lai na 3.5% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE, nhw oedd y ffynonellau allyriadau sy'n tyfu gyflymaf sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Dyma […]

Parhau Darllen

Mae #KazakhTourism a #Almaty yn cyhoeddi swyddfa twristiaeth mynydd newydd ar y cyd

Mae #KazakhTourism a #Almaty yn cyhoeddi swyddfa twristiaeth mynydd newydd ar y cyd

| Rhagfyr 6, 2019

Cyhoeddodd cwmni Twristiaeth Kazakh ac akimats (gweinyddiaethau) dinas Almaty a Rhanbarth Almaty 0n 22 Tachwedd y byddant yn lansio swyddfa prosiect twristiaeth mynydd unedig. Pwrpas y swyddfa yw cydlynu gweithrediad y rhaglen dwristiaeth genedlaethol ym mynyddoedd Almaty yn ogystal â helpu cwmnïau twristiaeth i weithredu a […]

Parhau Darllen

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell yn cymryd rhan yng nghyngor gweinidogol 26th #OSCE yn #Bratislava

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell yn cymryd rhan yng nghyngor gweinidogol 26th #OSCE yn #Bratislava

| Rhagfyr 6, 2019

Ar 5 Rhagfyr, cymerodd Josep Borrell (yn y llun), Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, ran yng Nghyngor Gweinidogol 26th Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) yn Bratislava. Mae'r cyfarfod blynyddol yn rhoi cyfle i Weinidogion Tramor aelodau 57 OSCE gryfhau deialog ar faterion diogelwch […]

Parhau Darllen