Tag: llawn-ddelwedd

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun gwarant Portiwgaleg ar fenthyca #EIB

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn cynllun gwarant Portiwgaleg ar fenthyca #EIB

| Efallai y 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn cynllun gwarantu Portiwgaleg ar fenthyca Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) tan 20 Tachwedd 2019. Mae'r cynllun yn cynnwys gwarantau gwladol i fanciau sy'n gwarantu benthyciadau EIB a roddwyd i gwmnïau ym Mhortiwgal. Canfu'r Comisiwn fod ymestyn y cynllun yn unol â […]

Parhau Darllen

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

#JunckerFund i ysgogi bron i € XWWM mewn buddsoddiad ar ôl i brosiectau newydd gael eu cymeradwyo

| Efallai y 21, 2019

Yn dilyn cyfarfod diweddaraf Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), disgwylir i'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) - Cronfa Juncker - sbarduno € 398.6 biliwn mewn buddsoddiadau. O fis Mai 2019, mae'r cytundebau a gymeradwywyd dan Gronfa Juncker yn dod i gyfanswm o € 73.8bn o ran ariannu ac maent wedi'u lleoli ym mhob un o 28 […]

Parhau Darllen

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

| Efallai y 21, 2019

Mae'r system Ewropeaidd ar gyfer olrhain tybaco a nodweddion diogelwch wedi dod yn weithredol. Mae'r cynhyrchwyr cyntaf yn yr UE wedi gofyn am a derbyn marciau olrhain ar gyfer sigaréts a chynhyrchion tybaco rholio-yn-unig. Mae hyn yn golygu y bydd defnyddwyr yn gweld marciau olrhain newydd yn fuan ar y pecynnau, ynghyd â'r nodweddion diogelwch gofynnol. Bydd y marciau'n galluogi awdurdodau cenedlaethol i olrhain […]

Parhau Darllen

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

# Amaethyddiaeth - Y Comisiwn yn cyhoeddi trosolwg o gyflenwad bwyd yr UE

| Efallai y 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei 'Fantolen Diogelu Bwyd Anifeiliaid yr UE' ddiweddaraf, sy'n rhoi trosolwg cynhwysfawr o gyflenwad bwyd yr UE. Mae cyhoeddi'r fantolen hon yn ddilyniant uniongyrchol i'r adroddiad ar ddatblygu proteinau planhigion yn yr Undeb Ewropeaidd a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018 i ystyried sut i ddatblygu eu cynhyrchiad ymhellach […]

Parhau Darllen

#PresidentialDebate - Mae ymgeiswyr yn gwneud eu cais am ddod yn Llywydd y Comisiwn

#PresidentialDebate - Mae ymgeiswyr yn gwneud eu cais am ddod yn Llywydd y Comisiwn

| Efallai y 21, 2019

Roedd pobl o bob cwr o Ewrop yn gwylio chwe ymgeisydd ar gyfer llywyddiaeth y Comisiwn yn trafod eu gweledigaethau ar gyfer yr UE. Roedd darllediad o leiaf o sianeli 35 a mwy na llwyfannau ar-lein 60, y Ddadl Arlywyddol - Etholiadau'r UE 2019 ar 15 May yn gyfle i ddarganfod lle mae ymgeiswyr arweiniol yn sefyll ar ystod o faterion. Y […]

Parhau Darllen

#Brexit - A yw Hunt yn mynd am swydd Mai ?: 'Mae'n rhaid i ni weld beth sy'n digwydd'

#Brexit - A yw Hunt yn mynd am swydd Mai ?: 'Mae'n rhaid i ni weld beth sy'n digwydd'

| Efallai y 21, 2019

Gwrthododd Ysgrifennydd Tramor Prydain Jeremy Hunt (yn y llun) ddweud ddydd Llun (20 Mai) a fyddai'n rhedeg am swydd y Prif Weinidog Theresa May, gan ychwanegu bod yn rhaid i'r ffocws fod ar gyflwyno Brexit, yn ysgrifennu Tom Miles. Pan ofynnwyd iddo gan ohebwyr yn Genefa pe byddai'n cadarnhau ei fod yn mynd i redeg i lwyddo ym mis Mai, dywedodd: […]

Parhau Darllen

Fe wnaeth pob un ysgwyd: Nigel Farage #Brexit Party dygnu gyda ysgytlaeth ar ymgyrch

Fe wnaeth pob un ysgwyd: Nigel Farage #Brexit Party dygnu gyda ysgytlaeth ar ymgyrch

| Efallai y 21, 2019

Cafodd Nigel Farage (yn y llun), arweinydd Plaid Brexit Prydain, ei drywanu mewn ysgytlaeth gan brotestiwr ddydd Llun, mae'r ffigur gwrth-UE diweddaraf i'w dargedu yn ystod ymgyrchu dros etholiadau senedd Ewrop, yn ysgrifennu Scott Heppell. Cafodd Farage, un o'r ffigurau mwyaf blaenllaw yn yr ymgyrch dros adael Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd, ei gynnwys yn y ysgytlaeth […]

Parhau Darllen