Tag: llawn-ddelwedd

#CapitalMarketsUnion - Mae adroddiad interim y Fforwm Lefel Uchel yn paratoi'r ffordd ymlaen

#CapitalMarketsUnion - Mae adroddiad interim y Fforwm Lefel Uchel yn paratoi'r ffordd ymlaen

| Chwefror 20, 2020

Heddiw (20 Chwefror), mae'r Fforwm Lefel Uchel ar Undeb Marchnadoedd Cyfalaf wedi cyhoeddi adroddiad interim ar y ffordd ymlaen i'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf (CMU). Gofynnodd y Comisiwn i grŵp o 28 o arbenigwyr marchnadoedd cyfalaf lefel uchel o bob rhan o’r UE adolygu’r cynnydd a wnaed ers Cam Gweithredu’r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf (CMU) […]

Parhau Darllen

Rhanbarthau gan aelod-wladwriaethau ffuantus yn erbyn toriad yn y gyllideb ar gyfer #CohesionPolicy

Rhanbarthau gan aelod-wladwriaethau ffuantus yn erbyn toriad yn y gyllideb ar gyfer #CohesionPolicy

| Chwefror 20, 2020

Mae Aelod-Ranbarthau Cynhadledd y Rhanbarthau Morwrol Ymylol (CPMR) sy'n perthyn i aelod-wladwriaethau sy'n cefnogi cyllideb lai yr UE ar gyfer fframwaith ariannol 2021-2027 (MFF), wedi ymateb ar y cyd i'r blwch trafod drafft a gyflwynwyd gan Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel. Rhanbarthau CPMR Bremen (DE), Flevoland (NL), Gotland (SE), Jämtland Härjedalen (SE), […]

Parhau Darllen

Amddiffyn yr Alban rhag #Brexit caled

Amddiffyn yr Alban rhag #Brexit caled

| Chwefror 20, 2020

Mae penderfyniad llywodraeth y DU i orfodi trwy “Brexit caled dinistriol a niweidiol” yn golygu bod yn rhaid i lywodraeth yr Alban gynyddu ei hymdrechion i amddiffyn buddiannau’r Alban. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros y Cyfansoddiad Michael Russell nad oedd gan y rhai sy’n gyrru polisi Brexit llywodraeth y DU ddiddordeb mewn gwrando ar alwadau am Brexit meddalach a phobl yn yr Alban […]

Parhau Darllen

Annog y defnydd o setiau data agored: Mae cystadleuaeth 2020 #EUDatathon bellach ar agor

Annog y defnydd o setiau data agored: Mae cystadleuaeth 2020 #EUDatathon bellach ar agor

| Chwefror 20, 2020

Ar 18 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a Swyddfa Cyhoeddiadau’r Undeb Ewropeaidd y pedwerydd rhifyn o’r ‘EU Datathon’, cystadleuaeth sy’n gwahodd pobl sy’n angerddol am ddata i ddatblygu apiau newydd, arloesol sy’n gwneud defnydd da o setiau data agored niferus yr UE. . Mae'r broses ymgeisio ar agor tan 3 Mai 2020. Mae'r […]

Parhau Darllen

Ni fydd Ffrainc yn llofnodi cytundeb #Brexit yn ddiwahân ar 31 Rhagfyr meddai'r gweinidog

Ni fydd Ffrainc yn llofnodi cytundeb #Brexit yn ddiwahân ar 31 Rhagfyr meddai'r gweinidog

| Chwefror 20, 2020

Ni fyddai Ffrainc yn arwyddo cytundeb ôl-Brexit gwael gyda’r Deyrnas Unedig ar 31 Rhagfyr dim ond er mwyn cytuno ar un i gwrdd â therfyn amser, meddai Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, Amelie de Montchalin, ddydd Mercher (19 Chwefror), yn ysgrifennu Sudip Kar-Gupta. “Rhaid i ni beidio â chydymffurfio â phwysau amserlen,” meddai Montchalin wrth wrandawiad […]

Parhau Darllen

Gallai toddi iâ yn #Antarctig dreblu codiad yn lefel y môr y ganrif flaenorol: astudio

Gallai toddi iâ yn #Antarctig dreblu codiad yn lefel y môr y ganrif flaenorol: astudio

| Chwefror 20, 2020

Gwelir gorwel Toronto gyda rhew arnofiol ar Lyn Ontario yn Toronto, Canada. (Xinhua / Zou Zheng) Mae'r gwyddonwyr yn credu y byddai'r Antarctig bellach yn dod yn ffactor mwyaf mewn codiad yn lefel y môr, yn ysgrifennu Diplomyddol Brwsel. O fewn y ganrif hon, gallai toddi iâ yn yr Antarctig yn unig beri i lefel y môr fyd-eang godi hyd at dair gwaith […]

Parhau Darllen

#Nicosia ymhlith dinasoedd bach gorau Ewrop yn y dyfodol

#Nicosia ymhlith dinasoedd bach gorau Ewrop yn y dyfodol

| Chwefror 20, 2020

Mae Nicosia wedi cael ei henwi fel dinas fach Ewropeaidd orau'r dyfodol ar gyfer cyfalaf dynol a ffordd o fyw. Roedd prifddinas Cyprus hefyd ymhlith y '10 Dinas Fân Ewropeaidd Fawr y Dyfodol ar gyfer Strategaeth FDI', gan adlewyrchu ymdrechion cynyddol yr ynys i ddenu buddsoddiad o'r tu allan. Y rhestr flynyddol gan gylchgrawn FDI, a gyhoeddir gan […]

Parhau Darllen