Tag: Georgia

#EasternPartnership - Amcanion polisi newydd ar gyfer y tu hwnt i 2020

#EasternPartnership - Amcanion polisi newydd ar gyfer y tu hwnt i 2020

| Mawrth 18, 2020

Heddiw (18 Mawrth), mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Materion Tramor a Pholisi Diogelwch wedi cyflwyno cynnig ar gyfer amcanion polisi tymor hir Partneriaeth y Dwyrain y tu hwnt i 2020. Nod y rhain yw cynyddu masnach, cryfhau cysylltedd a dyfnhau integreiddiad economaidd ag Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Gweriniaeth Moldofa a'r Wcráin, gan gryfhau sefydliadau democrataidd, y […]

Parhau Darllen

#Georgia - Mae adroddiad yr UE yn tynnu sylw at bwysigrwydd cynnal momentwm diwygio a dadbolaru'r amgylchedd gwleidyddol

#Georgia - Mae adroddiad yr UE yn tynnu sylw at bwysigrwydd cynnal momentwm diwygio a dadbolaru'r amgylchedd gwleidyddol

| Chwefror 10, 2020

Mae Georgia yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithredu Cytundeb Cymdeithas yr UE-Georgia, yn ôl 4ydd Adroddiad Gweithredu Cymdeithas blynyddol Georgia, a gyhoeddwyd heddiw gan yr Undeb Ewropeaidd cyn Cyngor Cymdeithas nesaf yr UE-Georgia y gwanwyn hwn. Bydd y misoedd i ddod, fodd bynnag, yn allweddol i Georgia fynd i’r afael â polareiddio gwleidyddol cynyddol a dangos ei hymrwymiad diwygio parhaus, yn enwedig […]

Parhau Darllen

8th #EuronestAssembly - Dyfodol cysylltiadau â phartneriaid yn y Dwyrain

8th #EuronestAssembly - Dyfodol cysylltiadau â phartneriaid yn y Dwyrain

| Rhagfyr 5, 2019

Disgwylir y bydd diogelwch ynni, cysylltiadau UE-Dwyrain a heriau geopolitical ymhlith pwyntiau ffocws sesiwn 8fed y cynulliad seneddol ar y cyd. Bydd aelodau Cynulliad Seneddol Euronest yn cyfarfod yn Tbilisi, Georgia, ar gyfer Sesiwn Gyffredin 8th, o 8 i 10 Rhagfyr. Mae'r Cynulliad yn cynnwys ASEau 60 ac aelodau 10 o bob […]

Parhau Darllen

Roedd angen cyfryngu i arbed cyfle porthladd #Anaklia Georgia

Roedd angen cyfryngu i arbed cyfle porthladd #Anaklia Georgia

| Hydref 17, 2019

Mae consortiwm sy'n bwriadu adeiladu porthladd mawr ar arfordir Môr Du Georgia wedi'i roi tan ddiwedd y flwyddyn i sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect, ysgrifennodd Martin Banks. Cyhoeddwyd y dyddiad cau gan Weinidog Datblygu Rhanbarthol a Seilwaith Georgia, Maia Tskitishvili. Mae'n ymestyn y dyddiad cau a bennwyd yn wreiddiol yn gynharach yr wythnos hon. Datblygiad Anaklia […]

Parhau Darllen

#Khazaradze #Japaridze - Mae pryder yn tyfu dros achos 'â chymhelliant gwleidyddol' yn erbyn dynion busnes Sioraidd blaenllaw

#Khazaradze #Japaridze - Mae pryder yn tyfu dros achos 'â chymhelliant gwleidyddol' yn erbyn dynion busnes Sioraidd blaenllaw

| Medi 11, 2019

Mae pryder rhyngwladol wedi’i leisio ynglŷn â chyhuddiadau troseddol a ddygwyd yn erbyn dau ddyn busnes blaenllaw yn Georgia, gyda honiadau bod yr achos â “chymhelliant gwleidyddol”, yn ysgrifennu Martin Banks. Mae'r achos yn cynnwys sylfaenydd a chyn-gadeirydd bwrdd Banc TBC, Mamuka Khazaradze a'i ddirprwy, Badri Japaridze (yn y llun). Ym mis Gorffennaf roedd 2019, Khazaradze a Japaridze […]

Parhau Darllen

#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

#Georgia a #SouthOssetia - dylai'r UE gefnogi Prosiect Heddwch Rhyngwladol

| Gorffennaf 19, 2019

Mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion prosiect arloesol sy'n ceisio cysoni pobl yn Georgia a De Ossetia, sef parth gwrthdaro wedi'i rewi. Yn ffynhonnell tensiwn ers i'r Undeb Sofietaidd ddod i ben, cynhaliodd De Ossetia ryfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008. Ar ôl hynny, cydnabu Moscow o Dde Ossetia fel […]

Parhau Darllen

Mae Silknet Georgia yn codi $ 200m mewn mater bondiau ffres

Mae Silknet Georgia yn codi $ 200m mewn mater bondiau ffres

| Mawrth 27, 2019

Mae cwmni telathrebu Sioraidd Silknet wedi codi $ 200m o'i fater bond diweddaraf. Y cwmni, sy'n eiddo i Silk Road Group, un o brif grwpiau buddsoddi preifat y Cawcasws, yw'r darparwr rhwydwaith sefydlog mwyaf a'r darparwr teledu band eang, symudol a chebl ail fwyaf yn y wlad. Dywedodd Cadeirydd yr SRG George Ramishvili: “Mae lleoliad heddiw yn adlewyrchu'r cryfder […]

Parhau Darllen