Tag: Georgia

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn dod i ben gytundeb ar becyn € 45 miliwn Cymorth Macro-Ariannol ar gyfer #Georgia

Mae'r UE yn dod i ben gytundeb ar becyn € 45 miliwn Cymorth Macro-Ariannol ar gyfer #Georgia

| Medi 5, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Georgia ar gyfer Cymorth Macro-Ariannol (MFA) o hyd at € 45 miliwn i helpu Georgia i gynnwys rhan o'i anghenion ariannu allanol a chefnogi diwygiadau economaidd. Er bod Georgia wedi gwneud cynnydd sylweddol, mae economi y wlad yn wynebu risgiau economaidd rhanbarthol, yn ogystal â'i anghydbwysedd economaidd ei hun. Mae hyn [...]

Parhau Darllen

Partneriaeth #Eastern - Mae gwledydd yr UE a gwledydd cyfagos yn hybu cydweithrediad ar #DigitalEconomy

Partneriaeth #Eastern - Mae gwledydd yr UE a gwledydd cyfagos yn hybu cydweithrediad ar #DigitalEconomy

| Mehefin 26, 2018

Mae'r UE a'r chwe gwlad Partner Dwyreiniol - Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Gweriniaeth Moldofia a'r Wcrain, wedi cytuno i gamu eu cydweithrediad ar yr economi ddigidol: mabwysiadu map ffordd ar leihau taliadau crwydro, gan fynd i'r afael â'r seibersefydnder bygwth mewn modd cydlynol, ac ehangu e-wasanaethau i greu mwy o swyddi yn y diwydiant digidol. Polisi Cymdogaeth ac Ymestyn [...]

Parhau Darllen

Dylai'r UE ofyn am ddiwygiadau pellach cyn cynnig aelodaeth i #EasternNeighbours

Dylai'r UE ofyn am ddiwygiadau pellach cyn cynnig aelodaeth i #EasternNeighbours

| Tachwedd 24, 2017 | 0 Sylwadau

Cristina Gherasimov Academi Twitter Robert Bosch, Cymrawd, Rwsia ac Eurasia Rhaglen Chatham House (2017) Dylai'r UE ailadrodd cefnogaeth gadarn ar gyfer ymrwymiadau cyfredol ac ar gyfer integreiddio Ewropeaidd trwy drawsnewidiadau democrataidd dilys cyn addo llwybr i aelodaeth. Mae Agmashenebeli Avenue yn Tbilisi yn cael ei droi'n 'European Street' ym mis Mawrth i ddathlu teithio di-fisa yn [...]

Parhau Darllen

Adroddiad yr UE: #Georgia yn cyflawni ei ymrwymiadau diwygio yn llwyddiannus

Adroddiad yr UE: #Georgia yn cyflawni ei ymrwymiadau diwygio yn llwyddiannus

| Tachwedd 13, 2017 | 0 Sylwadau

Mae gweithredu Georgia ei Rhaglen Gymdeithas yn 2017, sydd wedi'i gefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd, yn cadarnhau ymrwymiad y wlad i gymdeithas wleidyddol ac integreiddio economaidd i'r UE. Amlygir manylion y cynnydd hwn yn Adroddiad Gweithredu Cyd-Gymdeithas 2nd ar Georgia, a ryddhawyd ar 10 Tachwedd gan Wasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop [...]

Parhau Darllen

#Putin Yn rhoi rhwydd hynt i ymgorffori rhai unedau De Ossetian i mewn i Fyddin Rwsia

#Putin Yn rhoi rhwydd hynt i ymgorffori rhai unedau De Ossetian i mewn i Fyddin Rwsia

| Mawrth 21, 2017 | 0 Sylwadau

Ar ôl blwyddyn o trafodaethau ar y print mân, rhoddodd Arlywydd Rwsia Vladimir Putin ei gymeradwyaeth ffurfiol yr wythnos hon ar gyfer llofnodi cytundeb rhynglywodraethol ar y dulliau ar gyfer cynnwys "rhai unedau milwrol" Gweriniaeth ymwahanu Georgia o Dde Ossetia i mewn i'r arfog Rwsia grymoedd. Mae manylion am union faint o De Ossetian [...]

Parhau Darllen

#Georgia: Nid NATO yn cydnabod 'fel y'i gelwir' etholiad ym rhanbarth Georgaidd o Abkhazia

#Georgia: Nid NATO yn cydnabod 'fel y'i gelwir' etholiad ym rhanbarth Georgaidd o Abkhazia

| Mawrth 14, 2017 | 0 Sylwadau

Nid yw NATO yn cydnabod yr etholiad a gynhaliwyd ar 12 Mawrth yn y rhanbarth Sioraidd o Abkhazia. Nid yw hyn etholiad yn cyfrannu at anheddiad parhaol o'r sefyllfa yn Georgia. Nid yw NATO Cynghreiriaid yn cydnabod y rhanbarthau Abkhazia a De Ossetia Georgia fel gwladwriaethau annibynnol. Mae'r Gynghrair yn ailddatgan ei chefnogaeth lawn ar gyfer y sofraniaeth [...]

Parhau Darllen