Tag: Google

Mae gan Ewrop ac America Hawl i Wybod Am #5G Diogelwch Ffôn Cell

Mae gan Ewrop ac America Hawl i Wybod Am #5G Diogelwch Ffôn Cell

| Tachwedd 27, 2019

Cyhoeddodd Google eu bod yn profi ffôn clyfar 5G newydd, symudiad sy'n ceisio ehangu'r cwmni ymhellach i'r farchnad caledwedd wedi'i brandio, yn ysgrifennu Theodora Scarato, cyfarwyddwr gweithredol Ymddiriedolaeth Iechyd yr Amgylchedd. Ar 10 Medi, lansiodd Apple dri iPhones newydd (iPhone 11, iPhone 11 Pro, a 11 Pro Max). Peidio â chael eich cau allan o […]

Parhau Darllen

Ymladd #Terfysgaeth ar-lein: Fforwm Rhyngrwyd yr UE wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng ledled yr UE

Ymladd #Terfysgaeth ar-lein: Fforwm Rhyngrwyd yr UE wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng ledled yr UE

| Hydref 8, 2019

Ddoe (7 Hydref), mae cyfranogwyr Fforwm Rhyngrwyd 5th yr UE, a gynhaliwyd gan y Comisiynwyr Avramopoulos a King, wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng yr UE - ymateb cyflym i gynnwys lledaeniad firaol cynnwys eithafol terfysgol a threisgar ar-lein. Y Comisiwn Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a darparwyr gwasanaeth ar-lein, gan gynnwys Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Dropbox, JustPaste.it a […]

Parhau Darllen

'Mae'n blacmel': Mae cyhoeddwyr Ffrangeg ac Almaeneg yn uno i frwydro yn erbyn gwrthod #Google i dalu ffioedd hawlfraint iddynt

'Mae'n blacmel': Mae cyhoeddwyr Ffrangeg ac Almaeneg yn uno i frwydro yn erbyn gwrthod #Google i dalu ffioedd hawlfraint iddynt

| Medi 30, 2019

Mae prif gyhoeddwyr Ffrainc a’r Almaen yn cau rhengoedd mewn ymgais i ymladd yn ôl yn erbyn gwrthodiad Google i’w talu pan fydd eu cynnwys yn ymddangos yn ei fynegai chwilio, yn ysgrifennu Jessica Davies. Am fisoedd, mae cyhoeddwyr Ewropeaidd wedi llafurio i ailsefydlu cydbwysedd mwy cyfartal yn economaidd rhwng pŵer negodi cwmnïau technoleg mawr fel Google a […]

Parhau Darllen

Pweru'r Economi #Data

Pweru'r Economi #Data

| Medi 23, 2019

Mae twf canolfannau data Ewrop yn tynnu sylw at yr angen am ynni yn y Bedwaredd Chwyldro Diwydiannol a wnaeth Google benawdau y penwythnos hwn gyda'i ymrwymiad o € 600 miliwn yn 2020 i ehangu ei “ganolfan ddata” newydd yn Hamina, y Ffindir. Canolfannau data yw'r isadeiledd sy'n sail i gyfrifiadura cwmwl, gan wneud prosesu a storio data bob dydd […]

Parhau Darllen

#USA #Huawei - Spy gyffrous neu ryfel masnach?

#USA #Huawei - Spy gyffrous neu ryfel masnach?

| Efallai y 28, 2019

Po fwyaf y mae'n edrych ar ymdrechion UDA i rwystro defnyddio offer Huawei yn rhwydweithiau telathrebu 5G y byd gorllewinol, y mwyaf amlwg yw bod cymhelliad go iawn yr Arlywydd Trump yn llai am ddiogelwch ond yn fwy am amddiffynaeth, yn ysgrifennu Colin Stevens. Wrth fynd i'r afael â'r mater yn y Tŷ Gwyn, mynnodd Trump fod Huawei yn gofyn […]

Parhau Darllen

#Facebook a #Google yn y doc dros bwysau ar feddalu llinellau newyddion ffug Ewrop

#Facebook a #Google yn y doc dros bwysau ar feddalu llinellau newyddion ffug Ewrop

| Efallai y 22, 2019

Roedd Facebook a Google yn rhoi pwysau ar “arbenigwyr” i feddu ar ganllawiau arbenigwyr ar anwybodaeth ar-lein a newyddion ffug, yn ôl tystiolaeth newydd gan bobl a ryddhawyd i newyddiadurwyr yn Investigate Europe ac a gyhoeddwyd gan openDemocracy, gwefan newyddion byd-eang Llundain. Mae darnau o'r tystiolaethau hyn yn honni bod Facebook a Google wedi tanseilio ymdrechion i wneud y cewri technoleg yn fwy […]

Parhau Darllen

Gwahardd #Google ar #Huawei - Byddwn yn parhau i adeiladu ecosystem feddalwedd ddiogel a chynaliadwy

Gwahardd #Google ar #Huawei - Byddwn yn parhau i adeiladu ecosystem feddalwedd ddiogel a chynaliadwy

| Efallai y 20, 2019

Mae Google wedi gwahardd y gwneuthurwr ffonau clyfar ail fwyaf yn y byd, Huawei, o rai diweddariadau i system weithredu Android, gan ddelio â chwythiad i'r cwmni Tsieineaidd. Mae dyluniadau newydd ffonau clyfar Huawei ar fin colli mynediad i rai apiau Google. Daw'r symudiad ar ôl i weinyddiaeth Trump ychwanegu Huawei at restr o gwmnïau y mae America […]

Parhau Darllen