Tag: Gwlad Groeg

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

| Tachwedd 16, 2018

Bydd cleifion ysbyty yn Ffrainc a'r Iseldiroedd, cymudwyr yng Ngwlad Pwyl, Sbaen, Ffrainc ac India, a defnyddwyr ynni ym Mwlgaria, Gwlad Groeg a'r Gambia oll yn elwa o fuddsoddiad mewn prosiectau newydd a gymeradwywyd gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB). Yn eu cyfarfod misol yn Lwcsembwrg ar 13 Tachwedd cytunodd bwrdd yr EIB € 6 biliwn [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod cynlluniau Bwlgareg a Groeg i gefnogi adeiladu a gweithredu rhyng-gysylltydd nwy naturiol i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd y prosiect yn cyfrannu at ddiogelwch ac arallgyfeirio cyflenwadau ynni'r UE heb gystadlu'n ormodol. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: [...]

Parhau Darllen

Arloesedd: #An enwau sydd yn cael eu henwi yn brifddinas arloesol yr UE o 2018

Arloesedd: #An enwau sydd yn cael eu henwi yn brifddinas arloesol yr UE o 2018

| Tachwedd 7, 2018

Mae Athens wedi ennill teitl mawreddog Prifddinas Arloesi'r UE. Dyfarnwyd y wobr, sy'n cynnwys € 1 miliwn, gan Gomisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedasat, Uwchgynhadledd We Lisbon. Rhoddwyd gwobrau hefyd i ddinasoedd ail-redeg Aarhus (Denmarc), Hamburg (yr Almaen), Lefwent (Gwlad Belg), Toulouse (Ffrainc), ac Umeå (Sweden) a dderbyniodd € 100,000 yr un. Mae'r iCapital [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 306 miliwn o arian cyhoeddus Groeg ar gyfer adeiladu rhan ddeheuol o draffordd E65

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 306 miliwn o arian cyhoeddus Groeg ar gyfer adeiladu rhan ddeheuol o draffordd E65

| Hydref 22, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE Cefnogaeth gyhoeddus Groeg o € 306 miliwn i gonsesair prosiect Traffordd Gwlad Groeg Canolog, Kentriki Odos SA, ar gyfer adeiladu rhan ddeheuol Traffordd Gwlad Groeg (E65). Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (3) (c) o'r Cytuniad ar y Swyddogaeth [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

| Hydref 19, 2018

Bydd yn rhaid i bedwar aelod-wladwriaethau sy'n cael eu taro gan drychinebau naturiol yn 2017 - Gwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria - gyfanswm o € 34 miliwn o gymorth gan Gronfa Gyfundeb yr Undeb Ewropeaidd (EUSF), ar ôl cymeradwyo cynnig y Comisiwn gan y Senedd a'r Cyngor. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Rydym wedi addo peidio â [...]

Parhau Darllen

#Migration - Mae'r Comisiwn yn darparu € 24.1 miliwn i'r #InternationalOrganizationForMigration i ddarparu cymorth, cymorth ac addysg i blant mudol yng Ngwlad Groeg

#Migration - Mae'r Comisiwn yn darparu € 24.1 miliwn i'r #InternationalOrganizationForMigration i ddarparu cymorth, cymorth ac addysg i blant mudol yng Ngwlad Groeg

| Hydref 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dyfarnu € 24.1 miliwn mewn cymorth brys dan y Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio (AMIF) i gefnogi Gwlad Groeg wrth ymateb i heriau mudol. Bydd y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM) yn derbyn yr arian i helpu i sicrhau y gall plant mudol gael eu gosod ar unwaith mewn amgylchedd amddiffynnol a chael addysg. Bydd yn [...]

Parhau Darllen