Tag: Gwlad Groeg

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

#Greece: IMF yn cyhoeddi casgliadau ar economi Groeg wrth i #EUCO ddechrau trafodaethau ar ardal yr ewro

#Greece: IMF yn cyhoeddi casgliadau ar economi Groeg wrth i #EUCO ddechrau trafodaethau ar ardal yr ewro

| Mehefin 29, 2018

Mae Datganiad Casgliadau yn disgrifio canfyddiadau rhagarweiniol staff IMF ar ddiwedd ymweliad swyddogol o staff (neu 'genhadaeth'), yn y rhan fwyaf o achosion i aelod wlad. Ymgymerir â chais fel rhan o ymgynghoriadau rheolaidd (blynyddol fel arfer) o dan Erthygl IV o Erthyglau Cytundeb y IMF, yng nghyd-destun cais i ddefnyddio IMF [...]

Parhau Darllen

Gwelwyd pob baner Groeg yn pasio prawf straen #ECB, meddai #NBG

Gwelwyd pob baner Groeg yn pasio prawf straen #ECB, meddai #NBG

| Ebrill 17, 2018

Bydd banciau Groeg yn pasio prawf straen y Banc Canolog Ewropeaidd (ECB) o'u hiechyd ariannol, meddai prif weithredwr benthyciwr ail-berchennog y wlad, Banc Cenedlaethol (NBG) NGBr.AT, ddydd Llun (16 Ebrill), yn ysgrifennu George Georgiopoulos. Bydd yr ECB yn cyhoeddi canlyniadau prawf straen o bedair benthyciad mwyaf Gwlad Groeg - Piraeus (BOPr.AT), NBG, Eurobank [...]

Parhau Darllen

Cefnogi niferoedd ffowelog #Greece: € 180 miliwn mewn cymorth brys

Cefnogi niferoedd ffowelog #Greece: € 180 miliwn mewn cymorth brys

| Ebrill 3, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi nawdd newydd o € 180 miliwn ar gyfer prosiectau cymorth yng Ngwlad Groeg, gan gynnwys graddio'r rhaglen flaenllaw 'Cymorth i Fynediad i Integreiddio a Llety' (ESTIA) sy'n helpu i gael ffoaduriaid i mewn i lety trefol ac allan o wersylloedd ac yn eu darparu cymorth arian parod rheolaidd. Daw'r arian fel Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng [...]

Parhau Darllen

Menter newydd € 100 miliwn #EIB a #PiraeusBank i dorri biliau ynni yn #Greece

Menter newydd € 100 miliwn #EIB a #PiraeusBank i dorri biliau ynni yn #Greece

| Mawrth 26, 2018

Bydd biliau ynni ar gyfer cwmnïau ar draws Gwlad Groeg yn cael eu lleihau gan fuddsoddiad effeithlonrwydd ynni newydd gyda chefnogaeth menter newydd € 100 miliwn gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd a Piraeus Bank. O dan y cynllun, darperir ariannu penodol ar gyfer buddsoddi newydd i leihau'r defnydd o ynni gan ddefnyddwyr ynni ar raddfa fach ar draws y wlad. Arbenigedd technegol ac ariannol [...]

Parhau Darllen

#Eurozone i ddatgloi benthyciadau newydd i #Greece, gan weithio ar ryddhad dyledion

#Eurozone i ddatgloi benthyciadau newydd i #Greece, gan weithio ar ryddhad dyledion

| Mawrth 14, 2018

Disgwylir i gredydwyr ardal yr UE ddosbarthu benthyciadau newydd i Wlad Groeg y mis hwn ac maent yn gweithio ar fesurau rhyddhad dyledion, dywedodd pennaeth gweinidogion cyllid y bloc yn gynharach yr wythnos hon, y camau a ddylai helpu i ategu ei adferiad economaidd, ysgrifennu Francesco Guarascio a Jan Strupczewski. Mae rhaglen ryddhau € 86-biliwn (£ 76.4bn) Gwlad Groeg, ei thrydydd ers 2010, i ddod i ben yn [...]

Parhau Darllen

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

| Mawrth 14, 2018

Galwodd yr ASEau ar aelod-wladwriaethau 11 nad ydynt wedi cadarnhau Confensiwn Istanbul i wneud hynny, mewn dadl yn y cyfarfod llawn gyda'r Comisiynydd Ansip nos Lun (12 Mawrth). Hyd yn hyn, dywed aelod 11 nad yw wedi parhau i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a thrin trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref, a elwir yn [...]

Parhau Darllen