Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Gwlad Groeg

Mae #Greece yn dweud na fydd yn herio her i hawliau ar ôl gwrthdrawiad Twrcaidd

Mae #Greece yn dweud na fydd yn herio her i hawliau ar ôl gwrthdrawiad Twrcaidd

| Chwefror 16, 2018

Dywedodd Prif Weinidog y Groeg, Alexis Tsipras (yn y llun) ddydd Iau (15 Chwefror) nad yw Athen yn goddef unrhyw her i'w gonestrwydd tiriogaethol, diwrnod ar ôl i longau gwylwyr y glannau Twrceg a Groeg wrthdaro yn agos at isleoedd anghydfod ym Môr Aegean, yn ysgrifennu Staff Reuters. "Mae ein neges, nawr, yfory a bob amser, yn glir ... Ni fydd Gwlad Groeg yn caniatáu, yn derbyn nac yn goddef unrhyw [...]

Parhau Darllen

#StateAid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo chwe mecanwaith gallu trydan i sicrhau diogelwch cyflenwad yng Ngwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal a Gwlad Pwyl

#StateAid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo chwe mecanwaith gallu trydan i sicrhau diogelwch cyflenwad yng Ngwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal a Gwlad Pwyl

| Chwefror 9, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr Undeb Ewropeaidd mecanweithiau gallu trydan yng Ngwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal a Gwlad Pwyl. Canfu'r Comisiwn y bydd y mesurau'n cyfrannu at sicrhau diogelwch cyflenwad tra'n cadw cystadleuaeth yn y Farchnad Sengl. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: "Gall mecanweithiau gallu helpu i [...]

Parhau Darllen

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad ar fframwaith strategol yr UE ar gyfer mynd i'r afael ag anialwch - lle mae tir ffrwythlon o'r blaen yn dod yn gynyddol yn sych ac yn amhynnyrch. Bydd yr archwiliad yn archwilio a yw'r risg o anialwch yn yr UE yn cael ei drin yn effeithiol ac yn effeithlon. Diffinnir anialwch gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun ocsiwn Groeg ar gyfer #RenewableElectricity

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun ocsiwn Groeg ar gyfer #RenewableElectricity

| Ionawr 9, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod cynllun ocsiwn Groeg ar gyfer cynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy a chynhyrchu effeithlonrwydd uchel yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd y cynllun yn nodau ynni ac hinsawdd yr UE ymhellach wrth gadw'r gystadleuaeth. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: "Bydd Gwlad Groeg yn gostwng costau ar gyfer adnewyddadwy [...]

Parhau Darllen

Mae'n rhaid i gredydwyr #Greece egluro cynllun cefnogi ôl-ddalfa - banc canolog

Mae'n rhaid i gredydwyr #Greece egluro cynllun cefnogi ôl-ddalfa - banc canolog

| Rhagfyr 22, 2017 | 0 Sylwadau

Mae angen i Groeg a'i benthycwyr egluro a oes 'raglen gefnogol ragofalus' ar gyfer y wlad ar ôl iddo gael ei ryddhau ym mis Awst 2018, a dywedodd y banc canolog mewn adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Iau (21 Rhagfyr) ac ar ba amodau. "I gyfuno hyder dros y tymor canolig, mae yr un mor bwysig i ... egluro [...]

Parhau Darllen

Gwyrddu'r #CAP: Cymhorthdal ​​incwm yn fwy cymhleth ac nid yn yr amgylchedd yn effeithiol eto, dywed Archwilwyr yr UE

Gwyrddu'r #CAP: Cymhorthdal ​​incwm yn fwy cymhleth ac nid yn yr amgylchedd yn effeithiol eto, dywed Archwilwyr yr UE

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'n annhebygol y bydd taliadau a gynlluniwyd i annog ffermwyr i "fynd yn wyrdd" yn gwella perfformiad amgylcheddol a pherfformiad yr hinsawdd yn sylweddol, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Canfu'r archwilwyr fod y taliadau newydd yn ychwanegu cymhlethdod i'r system ond wedi arwain at newid arferion ffermio dim ond tua [...]

Parhau Darllen