Tag: Gwlad Groeg

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Stylianides yn croesawu cyfraniad Gwlad Groeg i ResEU ac yn annerch Sefydliad ELIAMEP

Mae'r Comisiynydd Stylianides yn croesawu cyfraniad Gwlad Groeg i ResEU ac yn annerch Sefydliad ELIAMEP

| Medi 12, 2019

Heddiw (12 Medi), mae'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides (yn y llun) yn ymweld ag Athen i groesawu cyfraniad Gwlad Groeg i'r fflyd pontio gychwynnol ResEU yn ystod ymweliad arbennig yng nghanolfan awyr Elefsina ynghyd â Mr Michalis Chrisochoidis, y Gweinidog Amddiffyn Dinasyddion. Gwlad Groeg i nodi cydweithrediad agosach fyth wrth ymladd tanau coedwig yn […]

Parhau Darllen

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

Pen-blwydd blwyddyn o #Greece yn llwyddo i gwblhau rhaglen cymorth sefydlogrwydd

| Awst 21, 2019

Roedd 20 Awst yn nodi blwyddyn ers i Wlad Groeg gwblhau ei rhaglen cymorth sefydlogrwydd Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd (ESM) yn llwyddiannus. Cymerodd y rhaglen cymorth sefydlogrwydd blwyddyn 3 ddull cydgysylltiedig o fynd i'r afael â materion strwythurol hirsefydlog a gwreiddiau dwfn a gyfrannodd at Wlad Groeg yn profi argyfwng economaidd ac yn colli mynediad i farchnadoedd ariannol. Yn gyfan gwbl, darparodd partneriaid Ewropeaidd Gwlad Groeg € 61.9 biliwn […]

Parhau Darllen

Symudwyd asedau #RescEU i helpu #Greece i ymladd tanau coedwig dinistriol

Symudwyd asedau #RescEU i helpu #Greece i ymladd tanau coedwig dinistriol

| Awst 15, 2019

Yn dilyn y cais am gymorth o Wlad Groeg, mae asedau achub wedi eu cynnull i fynd i'r afael â thanau coedwig sy'n ysbeilio sawl ardal yng Ngwlad Groeg. Fel ymateb ar unwaith, mae'r Undeb Ewropeaidd eisoes wedi helpu i symud tair awyren ymladd coedwig o warchodfa achub o'r Eidal a Spainto i gael eu hanfon yn gyflym i'r rhanbarthau yr effeithir arnynt. Cymorth Dyngarol ac Argyfwng […]

Parhau Darllen

Mae #Greece yn brwydro tanau gwyllt ar ynys Evia, blancedi mwg #Athens

Mae #Greece yn brwydro tanau gwyllt ar ynys Evia, blancedi mwg #Athens

| Awst 13, 2019

Fe wnaeth tanau gwyllt mawr â gwyntoedd cryfion ddinistrio darnau o goedwig ar ynys Evia yng Ngwlad Groeg, meddai diffoddwyr tân ddydd Mawrth (13 Awst), wrth i awdurdodau baratoi i wagio dau bentref a allai fod yn llwybr y fflamau, yn ysgrifennu Renee Maltezou. Cynddeiriogodd tanau gwyllt yn afreolus mewn o leiaf bedwar rhanbarth arall yng Ngwlad Groeg, a dywedodd y frigâd dân […]

Parhau Darllen

Dywed #Greece PM y bydd #2020Budget yn parchu targedau ariannol

Dywed #Greece PM y bydd #2020Budget yn parchu targedau ariannol

| Gorffennaf 22, 2019

Bydd Gwlad Groeg yn cyflwyno cyllideb 2020 yn ddiweddarach eleni a fydd yn parchu'r targedau ariannol y cytunwyd arnynt gyda'i benthycwyr, dywedodd y Prif Weinidog sydd newydd ei hethol Kyriakos Mitsotakis (yn y llun) ddydd Sadwrn (20 Gorffennaf), ysgrifennu Angeliki Koutantou a Michele Kambas. Amlinellodd ei brif bolisïau ar ôl buddugoliaeth tirlithriad mewn etholiad 7 ym mis Gorffennaf, dywedodd Mitsotakis wrth ddeddfwyr Groeg […]

Parhau Darllen

Arweinydd y Ceidwadwyr #Mitsotakis yn dod yn PM Groeg ar ôl ennill etholiad cyfforddus

Arweinydd y Ceidwadwyr #Mitsotakis yn dod yn PM Groeg ar ôl ennill etholiad cyfforddus

| Gorffennaf 9, 2019

Tynnwyd y gwleidydd Ceidwadol Kyriakos Mitsotakis (yn y llun) fel prif weinidog newydd Gwlad Groeg ddydd Llun (8 Gorffennaf) ar ôl trechu buddugoliaeth i greu swyddi a denu buddsoddiad i'r genedl economaidd, ysgrifennu Angeliki Koutantou a George Georgiopoulos. Enillodd plaid Democratiaeth Newydd Mitsotakis fwyafrif llwyr gyda seddau 158 yn y ddeddfwrfa sedd 300. Ei addewidion […]

Parhau Darllen