Tag: Gwyrdd

Mae cwmnïau yn y DU yn ei chael yn anoddach cael staff ar ôl #Brexit: survey

Mae cwmnïau yn y DU yn ei chael yn anoddach cael staff ar ôl #Brexit: survey

| Hydref 6, 2017 | 0 Sylwadau

Y twf yn nifer y gweithwyr a gyflogwyd ym Mhrydain trwy arafu asiantaethau recriwtio y mis diwethaf a syrthiodd yn Llundain am y tro cyntaf mewn bron i flwyddyn gan fod Brexit yn ei gwneud yn anoddach i gwmnïau ddod o hyd i staff, a ddangosodd arolwg ddydd Gwener (6 Hydref). Nododd Cydffederasiwn Markit / Recriwtio a Chyflogaeth IHS fod rolau parhaol wedi'u llenwi gan [...]

Parhau Darllen

#Brexit: 'A squib llaith' - Senedd yr UE yn ymateb i gynnig y DU ar ddinasyddion

#Brexit: 'A squib llaith' - Senedd yr UE yn ymateb i gynnig y DU ar ddinasyddion

| Gorffennaf 10, 2017 | 0 Sylwadau

cynigion Prydain i sicrhau hawliau dinasyddion yr UE sy'n byw ym Mhrydain byddai bwrw "cwmwl tywyll o amwysedd ac ansicrwydd" dros y bywydau miliynau o Ewropeaid, dywedodd cydlynydd Brexit Senedd Ewrop, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Ysgrifennu yn y papur newydd y Guardian, dywedodd Guy Verhofstadt (y llun) y gwahaniaethau rhwng cynigion a wneir gan yr Undeb Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

cwmnïau Ewropeaidd a ddyfarnwyd ar gyfer #green datrysiadau busnes

cwmnïau Ewropeaidd a ddyfarnwyd ar gyfer #green datrysiadau busnes

| Hydref 28, 2016 | 0 Sylwadau

Mae busnesau yn cydnabod yn gyflym fod symud at economi cylchol yn gwneud synnwyr economaidd cadarn. 'Gwobrau Busnes Ewropeaidd dros yr Amgylchedd' y Comisiwn yn gwobrwyo'r gorau o'r arloeswyr hyn am eu harferion a chynhyrchion eco-arloesol. Ar 27 mis Hydref, enillwyr y Gwobrau Busnes Ewropeaidd ar gyfer y Environment2016-17 eu cyhoeddi mewn seremoni yn Tallinn, Estonia. [...]

Parhau Darllen

#Health: Peryglon iechyd Glyphosate hanwybyddu fel Comisiwn yn cynnig ail gymeradwyaeth hir ar gyfer eu defnyddio yn yr UE

#Health: Peryglon iechyd Glyphosate hanwybyddu fel Comisiwn yn cynnig ail gymeradwyaeth hir ar gyfer eu defnyddio yn yr UE

| Chwefror 25, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig y ail gymeradwyaeth y glyphosate sylwedd dadleuol, sy'n cael ei ddefnyddio fel chwynladdwr ymhlith geisiadau eraill, i'w defnyddio yn yr UE am 15 blynedd arall. Y weithred gweithredu drafft, a oedd ar gael i Senedd Ewrop ar ddydd Mercher 24 Chwefror rhagweld y ail gymeradwyaeth o glyffosad tan 2031 a [...]

Parhau Darllen

Cyflogaeth: Comisiwn yn cyflwyno Menter Cyflogaeth Werdd i gefnogi symudiad strwythurol i dwf gwyrdd drwy wneud y mwyaf o gyfleoedd am swyddi - cwestiynau cyffredin

Cyflogaeth: Comisiwn yn cyflwyno Menter Cyflogaeth Werdd i gefnogi symudiad strwythurol i dwf gwyrdd drwy wneud y mwyaf o gyfleoedd am swyddi - cwestiynau cyffredin

| Gorffennaf 2, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi heddiw (2 Gorffennaf) mabwysiadu Cyfathrebu yn amlinellu'r heriau cyflogaeth a chyfleoedd y trosglwyddo cyfredol tuag at gwyrdd, carbon isel, ynni a'r economi effeithlon o ran adnoddau (gweler IP / 14 / 765). Pam fod y model 'twf gwyrdd' hanfodol i economi a'r farchnad lafur Ewropeaidd? Mae'r defnydd aneffeithlon o adnoddau, mae'r pwysau anghynaliadwy ar y [...]

Parhau Darllen

UE yn lansio ar y cyd o drafodaethau WTO i gytuno arno nwyddau gwyrdd

UE yn lansio ar y cyd o drafodaethau WTO i gytuno arno nwyddau gwyrdd

| Ionawr 24, 2014 | 0 Sylwadau

Yn ymylon Fforwm Economaidd y Byd yn Davos yr UE, ynghyd â dwsin o aelodau eraill WTO, heddiw addo i lansio trafodaethau yn y WTO ar rhyddfrydoli masnach yn hyn a elwir yn 'nwyddau gwyrdd'. Mae'r fenter yn adeiladu ar lwyddiant arloesol o'r 9th WTO Gweinidogol yn Bali fis diwethaf. Nod y fenter hon [...]

Parhau Darllen