Tag: Iechyd

#EAPM - Comisiynydd-ddynodiad Cyprus wedi dyfarnu briff iechyd

#EAPM - Comisiynydd-ddynodiad Cyprus wedi dyfarnu briff iechyd

| Medi 10, 2019

Cyfarchion, gydweithwyr! Daw newyddion poeth o Frwsel newyddion o Frwsel heddiw (Medi 10), wrth i Goleg Comisiynwyr arfaethedig Ursula von der Leyen gael ei ddatgelu’n llawn, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) Denis Horgan. Gyda hyn daw'r newyddion bod yr enwebai o Gyprus, Stella Kyriakides, wedi cael y portffolio iechyd. Mae Stella wedi gweithio gyda […]

Parhau Darllen

#EAPM - G7, #Brexit a Chomisiwn von der Leyen

#EAPM - G7, #Brexit a Chomisiwn von der Leyen

| Awst 22, 2019

Cyfarchion, a chroeso i'r diweddariad diweddaraf gan EAPM, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Yma yn y Gynghrair rydym yn falch iawn o ddysgu, trwy gyhoeddiad gan Brif Weinidog Croatia, Andrej Plenković, y bydd yr ASE Dubravka Šuica cyfredol yn cael ei enwebu fel comisiynydd Ewropeaidd y wlad. Roedd Dubravka yn gynghreiriad cryf ohonom i gyd yn mynd […]

Parhau Darllen

#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

| Awst 1, 2019

Gan nad ydych yn dewis ble neu pan fyddwch chi'n sâl, dylech osgoi annisgwyl a gofyn am i'ch Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd gael ei gynnwys ar draws yr UE. Rydych chi wedi prynu tocynnau, wedi archebu'r gwesty neis hwnnw ger y môr, mae eich cymydog wedi cytuno i ofalu am eich cath - mae popeth yn barod ar gyfer y […]

Parhau Darllen

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

| Gorffennaf 19, 2019

Bore da, a chroeso i ddiweddariad diweddaraf EAPM, mewn wythnos a wnaed yn fywiog gan goroni'n llwyddiannus fel Brenhines Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, a Frans Timmermans (yn y llun) yn ddigywilydd am faterion yn ymwneud â Brexit, yn ysgrifennu European Alliance ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Rydym hefyd yn dod ag adolygiad o'r […]

Parhau Darllen

Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

| Gorffennaf 18, 2019

Mae mwy na 1.1 biliwn o ysmygwyr yn y byd, ac amcangyfrifir bod 8 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn oherwydd eu bod yn gaeth i sigaréts. Trwy unrhyw fetrig rhesymol, efallai mai ysmygu yw'r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf a mwyaf amlwg yn ein hamser. Mae maint yr argyfwng hwn yn cael ei chwyddo hyd yn oed […]

Parhau Darllen

Gwella #EUPublicHealth - eglurwyd y mesurau

Gwella #EUPublicHealth - eglurwyd y mesurau

| Gorffennaf 15, 2019

Mae'r UE yn helpu i wella iechyd y cyhoedd trwy gyllid a deddfwriaeth ar ystod eang o bynciau, fel bwyd, clefydau, aer glân a mwy. Pam mae angen polisïau iechyd ar lefel yr UE Mae llywodraeth genedlaethol yn bennaf gyfrifol am drefnu a darparu gofal iechyd a nawdd cymdeithasol. Rôl yr UE yw ategu a chefnogi […]

Parhau Darllen

Sylfaen cymorth #WoundedWarrior

Sylfaen cymorth #WoundedWarrior

| Mehefin 28, 2019

Ers 2010, rydym wedi gweld creu nifer o gystadlaethau chwaraeon rhyngwladol sylweddol ar gyfer cyn-filwyr sydd wedi'u hanafu a'u hanafu - megis Gemau'r Rhyfelwyr y mis hwn a Gemau Invictus. Mae'r ddau wedi tynnu sylw byd-eang, gyda miliynau o bobl ledled y byd yn gwylio Gemau Invictus 2018 yn Sydney. Sgiliau a galluoedd rhyfeddol […]

Parhau Darllen