Tag: Iechyd

Sylfaen cymorth #WoundedWarrior

Sylfaen cymorth #WoundedWarrior

| Mehefin 28, 2019

Ers 2010, rydym wedi gweld creu nifer o gystadlaethau chwaraeon rhyngwladol sylweddol ar gyfer cyn-filwyr sydd wedi'u hanafu a'u hanafu - megis Gemau'r Rhyfelwyr y mis hwn a Gemau Invictus. Mae'r ddau wedi tynnu sylw byd-eang, gyda miliynau o bobl ledled y byd yn gwylio Gemau Invictus 2018 yn Sydney. Sgiliau a galluoedd rhyfeddol […]

Parhau Darllen

Rhaid i'r UE ddilyn arweiniad Prydain a mynd i'r afael â #SexualViolence

Rhaid i'r UE ddilyn arweiniad Prydain a mynd i'r afael â #SexualViolence

| Mehefin 14, 2019

Ar Fehefin 11, ymunodd Nadia Murad, prifathro Nobel, â grŵp o uwch wleidyddion Prydeinig i fynnu cyfiawnder i'r miloedd o fenywod o Fietnam a dreisiodd milwyr De Corea yn ystod rhyfel eu gwlad am annibyniaeth. Mynychwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd ger Tai y Senedd, gan nifer o oroeswyr yn ogystal â'u plant, sy'n hysbys […]

Parhau Darllen

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

| Efallai y 20, 2019

Yn ôl adroddiadau diweddar, disgwylir i system tracio ac olrhain hir-ddisgwyliedig yr UE ar gyfer sigaréts fod ar waith mewn “blwyddyn gyfan” ar ôl ei ddyddiad lansio swyddogol o 20 Mai, 2019. Lluniwyd y system o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco 2014, a oedd yn ceisio helpu i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco […]

Parhau Darllen

Mae angen gweithredu'n well ar draws y ffin #healthcare

Mae angen gweithredu'n well ar draws y ffin #healthcare

| Chwefror 13, 2019

Yn ystod yr wythnos hon gwelwyd dadl gan Senedd Ewrop yn Strasbwr ar weithredu'r gyfarwyddeb gofal iechyd trawsffiniol, ardal y mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn dilyn yn agos - yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM. Bu Ivo Belet EPP yn gweithredu fel rapporteur ar adroddiad menter ei hun ar weithredu'r gyfarwyddeb, y mae pawb wedi cydnabod [...]

Parhau Darllen

#Health - Llwyfan e-iechyd newydd i helpu Henoed yn Ewrop

#Health - Llwyfan e-iechyd newydd i helpu Henoed yn Ewrop

| Hydref 16, 2018

Mae llawer o achosion o Glefyd Cardiofasgwlaidd (CVD) a dementia yn Ewrop ymhlith y bobl hŷn. Y rheswm y tu ôl i dwf cynyddol y clefyd hwn oherwydd ffordd o fyw anghywir a ddilynir gan henoed. Fodd bynnag, gyda'r llywodraeth yn cymryd camau ychwanegol i ostwng y broblem, mae cyfle gwych i ostwng y nifer. Yn ddiweddar, mae'r [...]

Parhau Darllen

# Iechyd: Lansio adnodd polisi nodedig mewn methiant y galon

# Iechyd: Lansio adnodd polisi nodedig mewn methiant y galon

| Medi 28, 2018

Ar 5 Medi, cynhaliwyd ffigyrau blaenllaw 2018 o sectorau clinigol, cleifion, cyrff anllywodraethol a gwleidyddol yn Senedd Ewrop, ym Mrwsel, i lansio adnodd polisi newydd nodedig: Llawlyfr gofal amlddisgyblaeth a methiant integredig ar y galon. Arweiniodd yr adroddiad a'r digwyddiad gan y Rhwydwaith Polisi Methiant y Galon, grŵp arbenigol amlddisgyblaethol a phan-Ewropeaidd sy'n gweithio ers [...]

Parhau Darllen

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

| Gorffennaf 9, 2018

Wedi iddo orfodi ei safiad yn y cartref, mae Ffrainc yn arwain y ffordd ar gynigion i atal effeithiau amgylcheddol andwyol y diwydiant tybaco ar draws yr UE, gan roi cynhyrchwyr yng nghanol y ddadl Ewropeaidd. Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Younous Omarjee, ASE Ffrengig o blaid La France Insoumise (Unbowed France) adroddiad sy'n cynnwys awgrymiadau 10 a anelwyd [...]

Parhau Darllen