Tag: addysg uwch

Gweledigaeth mwy cynhwysol o addysg a hyfforddiant hyd at 2020

Gweledigaeth mwy cynhwysol o addysg a hyfforddiant hyd at 2020

| Medi 1, 2015 | 0 Sylwadau

Mae adroddiad drafft ar y cyd gan y Comisiwn a gyhoeddwyd heddiw (1 Medi) yn galw am gryfhau cydweithredu ym maes addysg a hyfforddiant hyd at 2020 ac yn arbennig i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol. Mae'r Comisiwn yn bwriadu heddiw gryfhau cydweithrediad ar lefel Ewropeaidd ym maes addysg a hyfforddiant hyd at 2020. Mae ei drafft o adroddiad ar y cyd [...]

Parhau Darllen

Astudiaeth Effaith Erasmus yn cadarnhau cynllun cyfnewid myfyrwyr yr UE yn rhoi hwb cyflogadwyedd a swyddi symudedd

Astudiaeth Effaith Erasmus yn cadarnhau cynllun cyfnewid myfyrwyr yr UE yn rhoi hwb cyflogadwyedd a swyddi symudedd

| Medi 22, 2014 | 0 Sylwadau

Mae pobl ifanc sy'n astudio neu hyfforddi dramor, nid yn unig yn ennill gwybodaeth mewn disgyblaethau penodol, ond hefyd yn cryfhau sgiliau ardrawslin allweddol sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Mae astudiaeth newydd ar effaith rhaglen cyfnewid myfyrwyr Erasmus yr Undeb Ewropeaidd yn dangos bod graddedigion sydd â phrofiad pris rhyngwladol llawer gwell ar y farchnad swyddi. Mae nhw […]

Parhau Darllen

trafodaethau Cyllideb 2015 UE: EUA yn rhybuddio yn erbyn toriadau gwneud i daliadau ymchwilio

trafodaethau Cyllideb 2015 UE: EUA yn rhybuddio yn erbyn toriadau gwneud i daliadau ymchwilio

| Awst 29, 2014 | 0 Sylwadau

Ym mis Gorffennaf, cytunodd y Cyngor y Cynrychiolwyr Parhaol Pwyllgor yr UE ei safbwynt ar y gyllideb ddrafft yr UE ar gyfer 2015, sy'n cael ei osod i'w drafod yn y misoedd nesaf gyda sefydliadau'r UE arall (Comisiwn Ewropeaidd a Senedd). Mae'r Gymdeithas Brifysgol Ewropeaidd (EUA) yn deall y Cyngor sefyllfa * ar gynnig cyllideb ddrafft y Comisiwn Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

y nifer uchaf erioed-dorri o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y rhaglen Erasmus

y nifer uchaf erioed-dorri o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y rhaglen Erasmus

| Gorffennaf 28, 2014 | 0 Sylwadau

Erasmus cadw mynd yn fwy ac yn well! Yn 2012-2013 Cymerodd torri record myfyrwyr 270,000 ran yn un o'r rhaglenni poblogaidd yr UE ar gyfer astudio neu hyfforddiant dramor. A disgwylir i'r niferoedd gynyddu ymhellach fyth yn y dyfodol wrth Senedd Ewrop a gefnogir rhaglen Erasmus + newydd a gwell sy'n dechrau ym mis Medi eleni. Beth […]

Parhau Darllen

bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

bylchau gwybodaeth sy'n dal addysg uwch yn ôl mewn llawer o wledydd yr UE

| Efallai y 22, 2014 | 0 Sylwadau

Nid yw digon o wledydd yn defnyddio'r wybodaeth y maent yn ei chasglu ar addysg uwch i wella eu prifysgolion a'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig i fyfyrwyr. Dangosir hyn mewn adroddiad Eurydice a gyhoeddwyd heddiw (22 Mai). Mae'r adroddiad 'Moderneiddio Addysg Uwch yn Ewrop: Mynediad, Cadw a Chyflogadwyedd' yn ymchwilio i'r hyn y mae llywodraethau a sefydliadau addysg uwch yn ei wneud i ehangu [...]

Parhau Darllen

Araith: Sut yr UE yn helpu i drawsnewid addysg uwch yn Affrica

Araith: Sut yr UE yn helpu i drawsnewid addysg uwch yn Affrica

| Mawrth 28, 2014 | 0 Sylwadau

Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a Chomisiynydd Ieuenctid Androulla Vassiliou yn siarad yn y Addysg Affricanaidd Uwch a Gweithdy Tuning ar Credydau a Cludadwyedd Cymwysterau, Brwsel, 27 Mawrth. Foneddigion a boneddigesau, "Mae'n bleser mawr gennyf ymuno â chi heddiw. Mae'r cyfarfod hwn yw'r diweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau sydd wedi cyfrannu at y cynnydd cyflym [...]

Parhau Darllen

Androulla Vassiliou araith: 'Addysg yn darparu gobaith am gymdeithas decach ac agored'

Androulla Vassiliou araith: 'Addysg yn darparu gobaith am gymdeithas decach ac agored'

| Mawrth 12, 2014 | 0 Sylwadau

"Merched a dynion, rwy'n falch iawn o fod yma gyda chi i lansio Erasmus +, rhaglen newydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Hoffwn ddiolch i'r awdurdodau Hwngari am gynnal y digwyddiad hwn. "" Dum spiro spero "-" Tra'r wyf yn anadlu, rwy'n gobeithio ". Mae'r geiriau hyn gan y bardd Groeg, Theocritus, yn ein hatgoffa bod [...]

Parhau Darllen