Tag: Holocost

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

| Efallai y 20, 2019

Mae Al Jazeera wedi cael ei orfodi i ddileu fideo a honnodd bod Iddewon yn “manteisio ar yr Holocost” ac mai Israel oedd “buddiolwr mwyaf” yr hil-laddiad. Cafodd y fideo, a gyhoeddwyd gan ei sianel Arabeg 'AJ +' ar-lein, ei dynnu ar ôl dim ond ar ôl iddo gael ei gwrdd â dicter a ffiaidd ar-lein, mae'n ysgrifennu Louis Auge. Roedd y cynnwys gwrth-Semitaidd yn awgrymu bod yr […]

Parhau Darllen

#HolocaustRemembranceDay2019 - Datganiad gan yr Arlywydd Juncker

#HolocaustRemembranceDay2019 - Datganiad gan yr Arlywydd Juncker

| Ionawr 24, 2019

Ymlaen Diwrnod Cofio Holocost ar 27 Ionawr, cyhoeddodd Llywydd Juncker ddatganiad heddiw (24 Ionawr), gan ddweud: "Ar 27 Ionawr, rydym yn coffáu y chwe miliwn o fenywod, dynion a phlant Iddewig yn ogystal â phob dioddefwr arall a gafodd ei llofruddio yn ystod yr Holocost. Ar y diwrnod hwn, 74 flynyddoedd yn ôl, rhyddhaodd y Grymoedd Cynghreiriaid wersyll ymladd Auschwitz-Birkenau, lle maent [...]

Parhau Darllen

Diwrnod Rhyngwladol Cofio #Holocaust - mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi arolwg newydd ar #Antisemitism, mae FVP Timmermans yn ymweld â Gwlad Pwyl

Diwrnod Rhyngwladol Cofio #Holocaust - mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi arolwg newydd ar #Antisemitism, mae FVP Timmermans yn ymweld â Gwlad Pwyl

| Ionawr 22, 2019

Cyn y Diwrnod Cofio Rhyngwladol yr Holocost ar 27 Ionawr, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi canlyniadau arolwg Eurobarometer ar y canfyddiad o Ewropeaid gwrth-semitiaeth. Dywedodd yr Is-Lywydd Cyntaf Timmermans: "Yn anffodus, mae gwrth-semitiaeth yn dal i fagu ei phen hyll ledled Ewrop. Ar adeg pan fo casineb wedi dod yn offeryn gwleidyddol eto, [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 Mehefin, mae ASEau o fwy nag aelod-wladwriaethau 20 yr UE a phum grŵp gwleidyddol Ewropeaidd wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth i oroeswyr yr Holocost a'u teuluoedd sy'n ceisio dychwelyd eiddo WW2 wedi'i ddwyn a'i ddileu. Cyhoeddodd saith deg un ASE, sy'n cynrychioli ystod eang o grwpiau o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol, ddatganiad ar y cyd yn addawol [...]

Parhau Darllen

Adrodd o Jerwsalem: Y frwydr barhaus dros gyfiawnder #Holocaust

Adrodd o Jerwsalem: Y frwydr barhaus dros gyfiawnder #Holocaust

| Mehefin 21, 2016 | 0 Sylwadau

Seventy-un mlynedd ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, mae'r frwydr dros gyfiawnder yr Holocost yn parhau. Mae'r Almaen yn dal i erlyn troseddwyr Natsïaidd yn heneiddio, er eu bod bellach yn eu 90s. Mewn ychydig flynyddoedd, fodd bynnag, bydd y rhan hon o gyfiawnder yr Holocost yn dod i ben. Bydd y olaf o'r troseddwyr sy'n byw heddiw yn mynd - ac mae plant yn gwneud [...]

Parhau Darllen

Auschwitz 70th pen-blwydd: Goroeswyr rhyddhau gwersyll marc

Auschwitz 70th pen-blwydd: Goroeswyr rhyddhau gwersyll marc

| Ionawr 27, 2015 | 0 Sylwadau

Ynglŷn â 300 Auschwitz, mae goroeswyr Auschwitz wedi casglu ar safle hen wersyll marwolaeth y Natsïaid ddydd Mawrth (27 Ionawr) i nodi 70fed pen-blwydd ei ryddhad. Cynhelir y coffa ar y safle yng nghanol Gwlad Pwyl lle cafodd 1.1 miliwn o bobl, y mwyafrif helaeth o Iddewon, eu lladd rhwng 1940 a 1945. Disgwylir iddo fod [...]

Parhau Darllen

Diwrnod Cofio'r Holocost Rhyngwladol: Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i troseddoli gwrthod droseddau yn erbyn dynoliaeth

Diwrnod Cofio'r Holocost Rhyngwladol: Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i troseddoli gwrthod droseddau yn erbyn dynoliaeth

| Ionawr 27, 2014 | 0 Sylwadau

Yn erbyn y cefndir o Ddiwrnod Cofio'r Holocost Rhyngwladol Heddiw (27 Ionawr), yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd yn canfod nad yw'r rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau wedi gweithredu rheolau'r UE a gynlluniwyd i fynd i'r afael â throseddau casineb hiliol a xenophobic eto yn gywir. Aelod-wladwriaethau a fabwysiadwyd yn unfrydol y Penderfyniad Fframwaith 2008 ar fynd i'r afael â hiliaeth a senoffobia trwy gyfraith droseddol, ac eto cyfreithiau cenedlaethol mewn [...]

Parhau Darllen