Tag: Huawei

Partner #MTN a #Huawei i alluogi #5G

Partner #MTN a #Huawei i alluogi #5G

| Tachwedd 13, 2019

Ar ddiwrnod cyntaf AfricaCom, lansiodd MTN, ynghyd â Huawei, eu treial C-band 5G fel rhan o gynllun esblygiad rhwydwaith y gweithredwr tuag at 5G. Freepik Ar ddiwrnod cyntaf AfricaCom, y crynhoad mwyaf o gwmnïau telathrebu yn Cape Town, lansiodd gweithredwr symudol De Affrica, MTN, ynghyd â Huawei eu treial C-band 5G fel […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn gwrthod cyhuddiadau Web Summit 2019 gan gynghorydd techpolicy Trump

Mae #Huawei yn gwrthod cyhuddiadau Web Summit 2019 gan gynghorydd techpolicy Trump

| Tachwedd 7, 2019

Cymerodd Prif Swyddog Technoleg yr UD Michael Kratsios, prif gynghorydd techpolicy Gweinyddiaeth Trump, nod uniongyrchol at Huawei telathrebu Tsieina a Tsieineaidd mewn araith i gynulleidfa Web Summit 2019 yn Lisbon ddydd Iau (Tachwedd 7). Honnodd fod y ddau yn fygythiad nid yn unig i ddiogelwch rhwydweithiau 5G ond i werthoedd […] a yrrir gan y farchnad rydd.

Parhau Darllen

#5G - Cyfle euraidd i Ewrop

#5G - Cyfle euraidd i Ewrop

| Tachwedd 5, 2019

Wrth siarad yn ystod cyweirnod agoriadol Web Summit, anogodd Guo Ping, Cadeirydd Cylchdroi Huawei, y gymuned datblygwyr byd-eang i fanteisio ar y cyfle euraidd a gynigir gan 5G ynghyd â thechnolegau eraill. Yn ei araith o'r enw 'Bydd 5G + X yn creu oes newydd glyfar', disgrifiodd sut, mewn cyfuniad â thechnolegau fel AI, […]

Parhau Darllen

Mae Ymrwymiad # Huawei i Ewrop yn sicrhau buddion economaidd enfawr

Mae Ymrwymiad # Huawei i Ewrop yn sicrhau buddion economaidd enfawr

| Tachwedd 5, 2019

Fe wnaeth Huawei, prif ddarparwr TGCh y byd, hybu economi Ewrop o € 12.8 biliwn trwy ei weithgaredd economaidd yn 2018, gan gefnogi swyddi 169,700 naill ai'n uniongyrchol neu trwy'r gadwyn gyflenwi, yn ôl astudiaeth gan Oxford Economics. Dadlwythwch adroddiad Oxford Economics yma. Mae cyfraniad uniongyrchol Huawei i GDP Ewropeaidd o € 2.5bn yn 2018 yn fwy na dwbl yr hyn […]

Parhau Darllen

Beth sydd y tu ôl i waharddiad #Huawei yr Unol Daleithiau mewn gwirionedd?

Beth sydd y tu ôl i waharddiad #Huawei yr Unol Daleithiau mewn gwirionedd?

| Tachwedd 4, 2019

Er gwaethaf y rhethreg, mae a wnelo'r gwaharddiad gwrth-China â phryderon economaidd nag ofnau ysbïo, ysgrifennodd Jonny Ball. Ar ddiwedd 2018, pasiodd yr Unol Daleithiau fil yn atal y llywodraeth ffederal a'i hasiantaethau rhag gwneud busnes gyda'r cawr technoleg Tsieineaidd, Huawei. Yn 2019, fe wnaeth y cwmni, ynghyd â sawl dwsin o is-gwmnïau […]

Parhau Darllen

Helpu Ewrop i arwain yn #5G

Helpu Ewrop i arwain yn #5G

| Hydref 31, 2019

Nid yw arwain yn 5G yn ymwneud â thechnoleg yn unig, ond mwy am botensial y diwydiant a fydd yn cael ei ryddhau gan 5G, dywedodd Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, wrth ASEau mewn dadl gyhoeddus yn Senedd Ewrop. “Os ydyn ni’n defnyddio trosiad, mae gorsafoedd sylfaen 5G fel coed, ond mae’r potensial sy’n cael ei ryddhau gan […]

Parhau Darllen

Gallai cerydd #Huawei gan ddylunydd sglodion #ARM agor mwy o ddrysau

Gallai cerydd #Huawei gan ddylunydd sglodion #ARM agor mwy o ddrysau

| Hydref 28, 2019

Mae'r drysau'n cau i mewn ar Huawei wrth i'r dyddiad cau ar gyfer estyniadau a roddir iddo agosáu. Ailagorwyd un drws, fodd bynnag, yn ddiweddar trwy garedigrwydd ARM Holdings, y cwmni sy'n dylunio (nid yn gwneud) y sglodion sy'n gyrru ffonau smart a dyfeisiau symudol heddiw, yn ysgrifennu JC Torres. Nid yn unig y mae’r ail gyfle hwn yn rhyddhad mawr […]

Parhau Darllen