Tag: Huawei

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

| Ionawr 18, 2020

Yn 2020 bydd 5G yn cyflymu ledled Ewrop. Er mwyn ei leoli'n llwyddiannus, bydd dull cynhwysol sy'n seiliedig ar ffeithiau yn allweddol, yn canfod dadl a gynhaliwyd ym Mrwsel “Gan fod Ewrop ar fin cymryd y camau pendant tuag at ddefnyddio 5G eleni, mae angen gweithredu ar frys: bydd angen cryfhau arweinyddiaeth 5G ar frys: ymddiriedaeth, cydweithredu byd-eang a […]

Parhau Darllen

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

| Ionawr 17, 2020

Mae Comisiynydd Masnach yr UE, Phil Hogan, wedi dweud nad yw uchelgais Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, i gael bargen fasnach lawn wedi’i thrafod â Brwsel erbyn y dyddiad cau ar ddiwedd blwyddyn “yn bosibl”. Dywedodd y cyn-weinidog, sydd yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, fod bygythiadau o’r Unol Daleithiau i roi’r gorau i rannu cudd-wybodaeth gyda’r […]

Parhau Darllen

Ffeil mater swyddogion yr UD ar #Huawei i Downing Street yn tynnu sylw at bryderon ynghylch cyfranogiad rhwydwaith # 5G '

Ffeil mater swyddogion yr UD ar #Huawei i Downing Street yn tynnu sylw at bryderon ynghylch cyfranogiad rhwydwaith # 5G '

| Ionawr 14, 2020

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi cyhoeddi ffeil wybodaeth Downing Street yn codi pryderon ynghylch Huawei mewn ymgais i atal cyfranogiad posib y cwmni Tsieineaidd yn rhwydwaith 5G y DU, adroddwyd. Cyfarfu swyddogion o’r ddwy wlad ochr yn ochr â chynrychiolwyr o’r diwydiant telathrebu ddydd Llun, cyn penderfyniad y llywodraeth ynghylch a ddylid defnyddio […]

Parhau Darllen

Mae prif MI5 yn ysgwyd rhybuddion yr Unol Daleithiau am effaith #Huawei ar rannu gwybodaeth

Mae prif MI5 yn ysgwyd rhybuddion yr Unol Daleithiau am effaith #Huawei ar rannu gwybodaeth

| Ionawr 13, 2020

Disgwylir penderfyniad ynghylch a ddylid cynnwys offer Huawei yn fuan. Mae pennaeth MI5 wedi dweud nad yw’n disgwyl i berthynas y DU ag America ddioddef os bydd Prydain yn penderfynu cynnwys offer y cwmni Tsieineaidd yn ei seilwaith 5G. Mewn cyfweliad gyda’r Financial Times, dywedodd Syr Andrew Parker nad oedd ganddo “na […]

Parhau Darllen

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

#Huawei - Ymddiriedaeth a diogelwch: Sylfeini EU # 5G

| Ionawr 10, 2020

Gyda chadwyn gyflenwi fyd-eang yn cynnwys partneriaid diwydiant fel Huawei, gall Ewrop arwain technoleg y dyfodol, wedi'i seilio ar werthoedd cyffredin a rhyddid sylfaenol yr UE, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd sefydliadau'r UE ac is-lywydd rhanbarth Ewrop, Huawei . Tynged ddigidol Ewrop y tu hwnt i 2020 Wrth i ni ddechrau'r Newydd […]

Parhau Darllen

Seneddwr yn ceisio gwaharddiad ar rannu gwybodaeth yr Unol Daleithiau â gwledydd gan ddefnyddio gêr #Huawei # 5G

Seneddwr yn ceisio gwaharddiad ar rannu gwybodaeth yr Unol Daleithiau â gwledydd gan ddefnyddio gêr #Huawei # 5G

| Ionawr 10, 2020

Mae deddfwr yn yr Unol Daleithiau wedi cyflwyno bil a fyddai’n atal yr Unol Daleithiau rhag rhannu cudd-wybodaeth â gwledydd sy’n defnyddio offer Huawei ar gyfer eu rhwydweithiau 5G, yn ysgrifennu Arjun Kharpal. Os daw’r bil yn gyfraith, gallai fod â goblygiadau mawr i’r berthynas rhannu gwybodaeth rhwng Washington a rhai o’i gynghreiriaid agosaf, yn enwedig yn Ewrop, sydd […]

Parhau Darllen

Mae rhestr ddu Trump o #Huawei yn methu ag atal ei dwf

Mae rhestr ddu Trump o #Huawei yn methu ag atal ei dwf

| Ionawr 8, 2020

Yn y dyddiau ar ôl i lywodraeth yr UD ddweud y byddai’n gwahardd Huawei Technologies Co rhag prynu cydrannau Americanaidd hanfodol, tynnodd sylfaenydd y cwmni Tsieineaidd, Ren Zhengfei, gyfarfod brys o’i raglawiaid gorau yn ei bencadlys yn Shenzhen. Mewn ystafell gynadledda fawr, gofynnodd y biliwnydd am adroddiad gan bennaeth pob uned fusnes […]

Parhau Darllen