Tag: hawliau dynol

Faint ydych chi'n ei wybod am #HumanRights yn yr UE?

Faint ydych chi'n ei wybod am #HumanRights yn yr UE?

| Rhagfyr 13, 2019

Start Embed Mae parch at hawliau dynol yn allweddol i'r UE. Faint ydych chi'n ei wybod amdanyn nhw? Darganfyddwch yn y cwis hwn! Fel dinesydd yr UE, rydych chi'n mwynhau llawer o hawliau. Mae'r UE yn ymdrechu i amddiffyn hawliau dynol yn Ewrop yn ogystal â thu hwnt. Yn ogystal, mae Senedd Ewrop yn codi ymwybyddiaeth trwy gynnal dadleuon, gan fabwysiadu […]

Parhau Darllen

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

| Gorffennaf 31, 2019

Yn ôl sawl cyflwyniad i Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, mae system gyfreithiol Sbaen yn caniatáu torri hawliau dynol, naill ai trwy anwybyddu safonau’r UE yn uniongyrchol, neu drwy fylchau yn y deddfau presennol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré. Achos arwyddluniol mewn pwynt yw’r cam-drin a ddioddefodd teulu Kokorev (Vladimir Kokorev, […]

Parhau Darllen

Achos #Kokorev, camweinyddu cyfiawnder yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa

Achos #Kokorev, camweinyddu cyfiawnder yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa

| Mehefin 27, 2019

Yn sesiwn 41st y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yr wythnos hon yn Geneva, codwyd camweinyddu barnwrol yr achos Kokorev gan awdurdodau Sbaen yn gyhoeddus gan gorff anllywodraethol, gan ysgrifennu Willy Fautré, Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau. Ym mis Medi 2015, cafodd tri aelod o'r teulu Kokorev eu harestio yn America Ganol a'u heithrio i […]

Parhau Darllen

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

| Efallai y 20, 2019

Mae Al Jazeera wedi cael ei orfodi i ddileu fideo a honnodd bod Iddewon yn “manteisio ar yr Holocost” ac mai Israel oedd “buddiolwr mwyaf” yr hil-laddiad. Cafodd y fideo, a gyhoeddwyd gan ei sianel Arabeg 'AJ +' ar-lein, ei dynnu ar ôl dim ond ar ôl iddo gael ei gwrdd â dicter a ffiaidd ar-lein, mae'n ysgrifennu Louis Auge. Roedd y cynnwys gwrth-Semitaidd yn awgrymu bod yr […]

Parhau Darllen

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

| Mawrth 29, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, medd ASEau. Ar ddydd Mercher (27 Mawrth), mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar yr Offeryn Cymdogaeth, Datblygiad a Chydweithrediad Rhyngwladol (NDICI). Byddai'r offeryn ariannol newydd, ar ôl iddo gael ei gytuno gan weinidogion y Senedd a'r UE, yn […]

Parhau Darllen

Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

| Mawrth 19, 2019

Gwrthodir lloches i aelodau o Eglwys Tsieineaidd ar draws yr UE gan nad yw swyddfeydd mewnfudo cenedlaethol yn ymwybodol o'u hanes a maint yr erledigaeth - yn ysgrifennuLea Perekrests, dirprwy gyfarwyddwr Human Rights Without Frontiers yn ddiweddar, newyddion am absenoldeb rhyddid crefydd neu gred yn llwyr yn Tsieina wedi bod yn treiddio allan o […]

Parhau Darllen

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

| Chwefror 20, 2019

Cynhaliwyd cynhadledd fawr yn Istanbul, Twrci gan y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol, anllywodraethol sydd â'r nod yw rhoi sylw i ddioddefaint menywod sy'n cael eu arteithio, eu treisio, eu cyflawni, eu carcharu a'u ffoaduriaid ers dechrau'r rhyfel yn Syria. Eu nod yw gwneud eiriolaeth a chychwyn ymdrechion diplomyddol i [...]

Parhau Darllen