Tag: hawliau dynol

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

| Efallai y 20, 2019

Mae Al Jazeera wedi cael ei orfodi i ddileu fideo a honnodd bod Iddewon yn “manteisio ar yr Holocost” ac mai Israel oedd “buddiolwr mwyaf” yr hil-laddiad. Cafodd y fideo, a gyhoeddwyd gan ei sianel Arabeg 'AJ +' ar-lein, ei dynnu ar ôl dim ond ar ôl iddo gael ei gwrdd â dicter a ffiaidd ar-lein, mae'n ysgrifennu Louis Auge. Roedd y cynnwys gwrth-Semitaidd yn awgrymu bod yr […]

Parhau Darllen

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

| Mawrth 29, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, medd ASEau. Ar ddydd Mercher (27 Mawrth), mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar yr Offeryn Cymdogaeth, Datblygiad a Chydweithrediad Rhyngwladol (NDICI). Byddai'r offeryn ariannol newydd, ar ôl iddo gael ei gytuno gan weinidogion y Senedd a'r UE, yn […]

Parhau Darllen

Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

| Mawrth 19, 2019

Gwrthodir lloches i aelodau o Eglwys Tsieineaidd ar draws yr UE gan nad yw swyddfeydd mewnfudo cenedlaethol yn ymwybodol o'u hanes a maint yr erledigaeth - yn ysgrifennuLea Perekrests, dirprwy gyfarwyddwr Human Rights Without Frontiers yn ddiweddar, newyddion am absenoldeb rhyddid crefydd neu gred yn llwyr yn Tsieina wedi bod yn treiddio allan o […]

Parhau Darllen

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

| Chwefror 20, 2019

Cynhaliwyd cynhadledd fawr yn Istanbul, Twrci gan y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol, anllywodraethol sydd â'r nod yw rhoi sylw i ddioddefaint menywod sy'n cael eu arteithio, eu treisio, eu cyflawni, eu carcharu a'u ffoaduriaid ers dechrau'r rhyfel yn Syria. Eu nod yw gwneud eiriolaeth a chychwyn ymdrechion diplomyddol i [...]

Parhau Darllen

Mae dwsinau o ohebwyr hawliau dynol o dan y ddaear wedi'u harestio yn #China

Mae dwsinau o ohebwyr hawliau dynol o dan y ddaear wedi'u harestio yn #China

| Ionawr 23, 2019

"Cafodd o leiaf ohebwyr Tsieineaidd 45 sy'n gweithio o dan y ddaear ar gyfer allbwn cyfryngau yn yr Eidal eu harestio, eu holi, a'u cyhuddo o ysbïo yn Tsieina yn ystod y chwe mis diwethaf," meddai Marco Respinti, panelydd mewn cynhadledd ar ryddid crefyddol yn Tsieina a drefnwyd ddydd Mercher hwn yn Senedd Ewrop - yn ysgrifennu Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol heb Ffiniau. [...]

Parhau Darllen

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

| Ionawr 10, 2019

Pan fydd ffoaduriaid yn ffoi rhag diflastod yr amodau yn eu gwlad-darddiad i Dwrci, maen nhw'n cario llawer mwy gyda hwy na gobeithion gwych am fywyd gwell. Yn anffodus, yn olaf, wedi torri'n rhydd o galedi annioddefol eu hen fodolaeth, mae'n rhy hawdd credu bod hwn yn gyfle i adael y tu ôl i'r [...]

Parhau Darllen

#HumanRightsWithoutFrontiers - Erledigaeth grefyddol yn #China

#HumanRightsWithoutFrontiers - Erledigaeth grefyddol yn #China

| Rhagfyr 11, 2018

Mae awdurdodau Tsieineaidd yn amcangyfrif bod gan Eglwys Hollalluog Dduw hyd at 4 miliwn o ddilynwyr. Mae'n debyg ei fod yn gorliwio ond mae sefydliad cenhadol Cristnogol arall yn cyfrif bod ganddi fwy na miliwn o aelodau. Mae ofn erledigaeth y llywodraeth wedi gyrru grwpiau crefyddol yn Tsieina o dan y ddaear, gan wneud cyfrif pen cywir o ddilynwyr unrhyw grŵp bron yn amhosibl. Mae'n [...]

Parhau Darllen