Tag: Hwngari

Mae #ALDE Llywydd Verhofstadt yn lansio lori bwrdd yn erbyn # Orbán a'i barti Fidesz

Mae #ALDE Llywydd Verhofstadt yn lansio lori bwrdd yn erbyn # Orbán a'i barti Fidesz

| Tachwedd 6, 2018

Mewn ymateb i'r ymgyrch gyfryngau parhaus ac anhygoel gan Brif Weinidog Hwngari Orbán a'i blaid Fidesz yn ymosod ar werthoedd yr Undeb Ewropeaidd, wrth adeiladu cyflwr anllywodraethol llygredig, bydd Guy Verhofstadt, llywydd grŵp ALDE yn Senedd Ewrop, yn lansio heddiw (6 Tachwedd) ymateb ar ffurf tryc bwrdd a fydd yn [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

#Bulgaria yn addo'n gydnaws â # Hwngari mewn hawliau gwrthgymdeithasol gyda'r UE

#Bulgaria yn addo'n gydnaws â # Hwngari mewn hawliau gwrthgymdeithasol gyda'r UE

| Medi 21, 2018

Bydd Bwlgaria yn cefnogi Hwngari ar ei ben ei hun gyda'r Undeb Ewropeaidd dros ei gofnod democrataidd, dywedodd dirprwy brif weinidog Bwlgareg ddydd Mercher, gan ychwanegu bod yn rhaid i wledydd dwyrain Ewrop sefyll gyda'i gilydd yn eu hymwneud â Brwsel, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova. Yn Senedd Ewrop, mewn pleidlais ddiwethaf, yr wythnos diwethaf, cosbwyd â chosbau yn erbyn Hwngari, [...]

Parhau Darllen

# Rhaid mudo symudiadau awdurdoditarol Orbán

# Rhaid mudo symudiadau awdurdoditarol Orbán

| Medi 17, 2018

Rhaid i'r Cyngor weithredu yn erbyn Hwngari mewn ymateb i bolisïau llywodraeth y Prif Weinidog Viktor Orbán (yn y llun) sy'n bygwth hawliau sylfaenol dinasyddion, dadleuon yr ASE yn Senedd Ewrop yr wythnos diwethaf. Bydd pleidlais yfory ar benderfyniad, os caiff ei drosglwyddo gan fwyafrif dwy ran, yn gorfodi'r Cyngor i archwilio torri Erthygl 2 [...]

Parhau Darllen

Pryderon #RuleOfLaw mewn aelod-wladwriaethau: Sut y gall yr UE weithredu

Pryderon #RuleOfLaw mewn aelod-wladwriaethau: Sut y gall yr UE weithredu

| Medi 13, 2018

Os yw'r UE yn pryderu nad yw gwledydd fel Hwngari a Gwlad Pwyl yn parchu gwerthoedd yr UE, mae ganddo'r posibilrwydd o sbarduno Erthygl 7 o Gytundeb yr UE. Mae rheol y gyfraith yn egwyddor allweddol mewn gwladwriaethau democrataidd. Mae Erthygl 2 y Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd yn sôn am barch at y rheol gyfraith fel [...]

Parhau Darllen

Mae Senedd Ewrop yn pleidleisio i amddiffyn rheol gyfraith yn #Halaidd mewn pleidlais hanesyddol

Mae Senedd Ewrop yn pleidleisio i amddiffyn rheol gyfraith yn #Halaidd mewn pleidlais hanesyddol

| Medi 12, 2018

Mewn symud digynsail, mae ASEau wedi pleidleisio o blaid cychwyn gweithdrefnau yn erbyn llywodraeth Hwngari am dorri gwerthoedd Ewropeaidd ar reolaeth y gyfraith. Cefnogwyd gan benderfyniad gan rapportewr Greens / EFA yn y Pwyllgor ar Ryddidau, Cyfiawnder a Materion Cartref (LIBE) Judith Sargentini gan dros ddwy ran o dair o MEPS. Mae llywodraeth Hwngari wedi cymryd cyfres o [...]

Parhau Darllen