Tag: Hwngari

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Mae newid yn dod i #Budapest a #Hungary yn dweud #Greens

Mae newid yn dod i #Budapest a #Hungary yn dweud #Greens

| Hydref 14, 2019

Mae cyd-ymgeisydd yr wrthblaid Gergely Karácsony wedi ennill etholiad maer Budapest gyda dros 50% o’r bleidlais, gan drechu periglor István Tarlós, a gefnogir gan Fidesz. Bydd gan yr wrthblaid fwyafrif yng nghyngor y ddinas hefyd. Ac mae wedi ennill 10 allan o ddinasoedd mwyaf poblog 23 yn Hwngari, cynnydd o wyth ers y […] blaenorol.

Parhau Darllen

Mae'r UE yn gweithredu i atal #Hwngari rhag llwgu ceiswyr lloches

Mae'r UE yn gweithredu i atal #Hwngari rhag llwgu ceiswyr lloches

| Hydref 11, 2019

Anodd credu y byddai gwlad fel Hwngari a brofodd ei hun yn ecsodus o dros ddinasyddion 200,000 yn dilyn y Chwyldro Hwngari yn 1956 yn trin y rhai sy'n ffoi rhag gwrthdaro uwch-dreisgar mewn ffordd mor ddi-galwad ac annynol. Mae'r UE - trwy ei brosesau llafurus - wedi canfod bod dull Hwngari hefyd yn groes i Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Gwella offerynnau polisi ar gyfer prosiectau beicio o ansawdd gwell - prosiect #EUCYCLE yn cychwyn yn Hwngari

Gwella offerynnau polisi ar gyfer prosiectau beicio o ansawdd gwell - prosiect #EUCYCLE yn cychwyn yn Hwngari

| Medi 20, 2019

Cynhaliwyd cyfarfod cychwyn Prosiect CYCLE yr UE yn Szombathely, Hwngari, ar 10-11 Medi. Cyfarfu pum partner o wahanol wledydd i baratoi'r ffordd ar gyfer prosiect Interreg Europe newydd a chyffrous sy'n bwriadu hybu lles yn Ewrop trwy wella gweithrediad offerynnau polisi beicio, gwella prosiectau beicio a rhannu arferion gorau i […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn buddsoddi i wella cysylltiad ffordd rhwng # Hwngari a #Slovakia

Mae'r UE yn buddsoddi i wella cysylltiad ffordd rhwng # Hwngari a #Slovakia

| Medi 12, 2019

Mae'r UE yn buddsoddi € 552.6 miliwn i ehangu traffordd M30 a chysylltu dinas Miskolc yn Hwngari a thref Tornyosnémeti, ar y ffin â Slofacia. Bydd y buddsoddiad hwn o'r Gronfa Cydlyniant yn caniatáu i draffig symud yn gyflymach, gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau tagfeydd. Bydd y prosiect yn dwyn y rhwydwaith trafnidiaeth Ewropeaidd yn nes at […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cofrestru arbenigedd bwyd traddodiadol newydd: # caws RögösTúró o #Hwngari

Mae'r Comisiwn yn cofrestru arbenigedd bwyd traddodiadol newydd: # caws RögösTúró o #Hwngari

| Awst 2, 2019

Mae Rögös túró (yn y llun), caws ceuled nodweddiadol o Hwngari, yng nghofrestr swyddogol yr UE o arbenigeddau traddodiadol gwarantedig. Mae'r cofrestriad hwn yn golygu mai dim ond os caiff ei gynhyrchu yn unol â'r dulliau cynhyrchu traddodiadol cofrestredig y gellir ei farchnata. Mae'r gydnabyddiaeth yn helpu i gryfhau safle marchnad ei gynhyrchwyr Hwngari traddodiadol ac yn cynnig gwarant i ddefnyddwyr o […]

Parhau Darllen

#RenewEurope i rwystro enwebeion Fidesz a Gwlad Pwyl Hwngari

#RenewEurope i rwystro enwebeion Fidesz a Gwlad Pwyl Hwngari

| Gorffennaf 9, 2019

Yng nghyfarfod grŵp heddiw (9 Gorffennaf) #RenewEurope (ALDE gynt), mabwysiadodd yr aelodau yn unfrydol gynnig i bleidleisio yn erbyn ymgeiswyr partïon llywodraethu Fidesz (HU) a PiS (PL - Law and Justice), yn eu cynnig i ddod yn Bwyllgor Seneddol cadeiryddion ac is-gadeiryddion. Mabwysiadodd y senedd flaenorol benderfyniadau yn achos Gwlad Pwyl a […]

Parhau Darllen