Tag: Hwngari

Mae'r UE yn gweithredu i atal #Hwngari rhag llwgu ceiswyr lloches

Mae'r UE yn gweithredu i atal #Hwngari rhag llwgu ceiswyr lloches

| Hydref 11, 2019

Anodd credu y byddai gwlad fel Hwngari a brofodd ei hun yn ecsodus o dros ddinasyddion 200,000 yn dilyn y Chwyldro Hwngari yn 1956 yn trin y rhai sy'n ffoi rhag gwrthdaro uwch-dreisgar mewn ffordd mor ddi-galwad ac annynol. Mae'r UE - trwy ei brosesau llafurus - wedi canfod bod dull Hwngari hefyd yn groes i Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Gwella offerynnau polisi ar gyfer prosiectau beicio o ansawdd gwell - prosiect #EUCYCLE yn cychwyn yn Hwngari

Gwella offerynnau polisi ar gyfer prosiectau beicio o ansawdd gwell - prosiect #EUCYCLE yn cychwyn yn Hwngari

| Medi 20, 2019

Cynhaliwyd cyfarfod cychwyn Prosiect CYCLE yr UE yn Szombathely, Hwngari, ar 10-11 Medi. Cyfarfu pum partner o wahanol wledydd i baratoi'r ffordd ar gyfer prosiect Interreg Europe newydd a chyffrous sy'n bwriadu hybu lles yn Ewrop trwy wella gweithrediad offerynnau polisi beicio, gwella prosiectau beicio a rhannu arferion gorau i […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn buddsoddi i wella cysylltiad ffordd rhwng # Hwngari a #Slovakia

Mae'r UE yn buddsoddi i wella cysylltiad ffordd rhwng # Hwngari a #Slovakia

| Medi 12, 2019

Mae'r UE yn buddsoddi € 552.6 miliwn i ehangu traffordd M30 a chysylltu dinas Miskolc yn Hwngari a thref Tornyosnémeti, ar y ffin â Slofacia. Bydd y buddsoddiad hwn o'r Gronfa Cydlyniant yn caniatáu i draffig symud yn gyflymach, gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau tagfeydd. Bydd y prosiect yn dwyn y rhwydwaith trafnidiaeth Ewropeaidd yn nes at […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cofrestru arbenigedd bwyd traddodiadol newydd: # caws RögösTúró o #Hwngari

Mae'r Comisiwn yn cofrestru arbenigedd bwyd traddodiadol newydd: # caws RögösTúró o #Hwngari

| Awst 2, 2019

Mae Rögös túró (yn y llun), caws ceuled nodweddiadol o Hwngari, yng nghofrestr swyddogol yr UE o arbenigeddau traddodiadol gwarantedig. Mae'r cofrestriad hwn yn golygu mai dim ond os caiff ei gynhyrchu yn unol â'r dulliau cynhyrchu traddodiadol cofrestredig y gellir ei farchnata. Mae'r gydnabyddiaeth yn helpu i gryfhau safle marchnad ei gynhyrchwyr Hwngari traddodiadol ac yn cynnig gwarant i ddefnyddwyr o […]

Parhau Darllen

#RenewEurope i rwystro enwebeion Fidesz a Gwlad Pwyl Hwngari

#RenewEurope i rwystro enwebeion Fidesz a Gwlad Pwyl Hwngari

| Gorffennaf 9, 2019

Yng nghyfarfod grŵp heddiw (9 Gorffennaf) #RenewEurope (ALDE gynt), mabwysiadodd yr aelodau yn unfrydol gynnig i bleidleisio yn erbyn ymgeiswyr partïon llywodraethu Fidesz (HU) a PiS (PL - Law and Justice), yn eu cynnig i ddod yn Bwyllgor Seneddol cadeiryddion ac is-gadeiryddion. Mabwysiadodd y senedd flaenorol benderfyniadau yn achos Gwlad Pwyl a […]

Parhau Darllen

#Hungary - Ni fydd ymosodiad diweddaraf Orbán ar ryddid academaidd yn cael ei oddef yn ôl Udo Bullmann gan S & D

#Hungary - Ni fydd ymosodiad diweddaraf Orbán ar ryddid academaidd yn cael ei oddef yn ôl Udo Bullmann gan S & D

| Mehefin 4, 2019

Yn dilyn yr adroddiadau diweddaraf bod llywodraeth Hwngari wedi cyflwyno deddfwriaeth ddrafft i'r Senedd a fyddai'n rhoi Academi Gwyddoniaeth Hwngari a'i rwydwaith o sefydliadau dan reolaeth uniongyrchol y llywodraeth, dywedodd arweinydd y Grŵp S&D Udo Bullmann: “Rydym yn condemnio'n gryf ymosodiad diweddaraf Viktor Orbán yn erbyn rhyddid academaidd yn Hwngari. Dim ond wythnos ar ôl y […]

Parhau Darllen

Mae tystiolaeth newydd o rigio pleidleisiau #Hungary yn codi pryderon am 'dwyll' mewn etholiadau Ewropeaidd sydd i ddod, #openDemocracy ac #UnhackDemocracyEurope research yn datgelu

Mae tystiolaeth newydd o rigio pleidleisiau #Hungary yn codi pryderon am 'dwyll' mewn etholiadau Ewropeaidd sydd i ddod, #openDemocracy ac #UnhackDemocracyEurope research yn datgelu

| Efallai y 18, 2019

Datgelwyd tystiolaeth ffres o gamymddygiad mawr yn etholiadau Hwngari y llynedd gan ymchwiliad newydd gan Unhack Democracy Europe ac openDemocracy - ac mae'n codi pryderon “difrifol” am uniondeb etholiadau seneddol yr wythnos nesaf. Mae adroddiad newydd yn datgelu tystiolaeth newydd bod cannoedd o bleidleiswyr wedi cael eu taro i mewn o Wcráin i gefnogi'r […]

Parhau Darllen