Tag: Hwngari

Cyfleoedd marchnad yn dod i'r amlwg wrth i ras Canol a Dwyrain Ewrop ddal i fyny ag #EUEnergyTransition, dod o hyd i adroddiad newydd

Cyfleoedd marchnad yn dod i'r amlwg wrth i ras Canol a Dwyrain Ewrop ddal i fyny ag #EUEnergyTransition, dod o hyd i adroddiad newydd

| Mawrth 29, 2019

Mae'r newid angenrheidiol tuag at ynni carbon isel yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop (CEE) yn agor cyfleoedd buddsoddi newydd mewn dylunio a thechnoleg arbed ynni yn y rhanbarth, mae adroddiad newydd wedi dod o hyd. Wrth i'r Undeb Ewropeaidd ddatblygu ei strategaeth hirdymor ar gyfer cyflawni economi carbon isel, mae astudiaeth gan Grŵp Arweinwyr Corfforaethol Tywysog Cymru yn amlygu'r busnes […]

Parhau Darllen

#CohesionPolisi uwchraddio rhwydweithiau ffyrdd a systemau dŵr gwastraff yn # Hwngari

#CohesionPolisi uwchraddio rhwydweithiau ffyrdd a systemau dŵr gwastraff yn # Hwngari

| Mawrth 6, 2019

Mae'r Gronfa Gydlyniant yn buddsoddi € 218.5 miliwn mewn dau brosiect yn Hwngari. Bydd € 203.5m yn ariannu adeiladu rhan o'r llwybr troed M8 yn y wlad, a fydd yn cyfrannu at gysylltu Hwngari a Graz yn well, yn Awstria. Bydd € 15m yn helpu i wella'r systemau casglu dŵr gwastraff yn Budapest a dinas Budaors. Polisi Rhanbarthol [...]

Parhau Darllen

# Nid yw parti dyfarniad yr Halaidd yn perthyn i ganol Ewrop yn y dde: #Juncker

# Nid yw parti dyfarniad yr Halaidd yn perthyn i ganol Ewrop yn y dde: #Juncker

| Chwefror 20, 2019

Dylai parti Prif Weinidog yr Hwngari Viktor Orban adael y grŵp prif-ffrydio Ewropeaidd-ganolog, dywedodd Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, yn cymharu'r arweinydd ymhell o Ffrainc, Marine Le Pen, yn ysgrifennu Thomas Escritt. Daeth y sylwadau anarferol sydyn, a wnaed mewn cyfarfod cyhoeddus yn Stuttgart, yr Almaen, ar ôl i'r llywodraeth Hwngari ddatgelu ymgyrch poster newydd [...]

Parhau Darllen

Nid yw 'Hwngari' yn fethiant personol Orbán '

Nid yw 'Hwngari' yn fethiant personol Orbán '

| Rhagfyr 18, 2018

Mae protestiadau mawr yn dal i fynd rhagddynt yn Hwngari yn erbyn y gostyngiad ar ryddid sifil ac erydiad rheol y gyfraith gan yr awdurdodau llywodraethol. Yn gyntaf, cymerodd pobl y stryd yr wythnos diwethaf ar ôl mabwysiadu'r 'gyfraith caethwasiaeth' fel y'i gelwir, sy'n caniatáu i gyflogwyr roi 400 o oriau goramser i weithwyr y flwyddyn y [...]

Parhau Darllen

Albania, Hwngari, Malta a Thwrci ymhlith barn allweddol a fabwysiadwyd gan #VeniceCommission

Albania, Hwngari, Malta a Thwrci ymhlith barn allweddol a fabwysiadwyd gan #VeniceCommission

| Rhagfyr 17, 2018

Roedd sesiwn lawn derfynol y flwyddyn ar gyfer Comisiwn Fenis Cyngor Ewrop yn cynnwys sawl barn amlwg, gan gynnwys Albania, Hwngari, Malta a Thwrci. Mae arbenigwyr cyfreithiol Comisiwn Fenis yn canfod bod pŵer y prif weinidog ym Malta yn gorchuddio'n eang ar gyrff eraill y llywodraeth, gan gynnwys y llywydd, y senedd, y cabinet gweinidogion, [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

#Gruevski - Hwngari yn cynnig lloches i brif weinidog cyhuddedig cyn-FYROM

#Gruevski - Hwngari yn cynnig lloches i brif weinidog cyhuddedig cyn-FYROM

| Tachwedd 21, 2018

Mae ASEau Arwain S & D yn bryderus iawn gan y newyddion bod llywodraeth Hwngari wedi rhoi lloches i'r cyn-weinidog Nikola Gruevski (yn y llun). Gruevski, a adawodd grym yn 2016 yn dilyn protestiadau eang, aeth i Hwngari ar ôl cael ei ddedfrydu i'r carchar yn Skopje ar daliadau llygredd. Mewn datganiad ar y cyd, is-lywydd Tanja Grŵp S & D [...]

Parhau Darllen