Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Hwngari

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad ar fframwaith strategol yr UE ar gyfer mynd i'r afael ag anialwch - lle mae tir ffrwythlon o'r blaen yn dod yn gynyddol yn sych ac yn amhynnyrch. Bydd yr archwiliad yn archwilio a yw'r risg o anialwch yn yr UE yn cael ei drin yn effeithiol ac yn effeithlon. Diffinnir anialwch gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

Rheol y gyfraith a democratiaeth yn # Hwngari: ASEau i lunio cwis llywodraeth ac arbenigwyr

Rheol y gyfraith a democratiaeth yn # Hwngari: ASEau i lunio cwis llywodraeth ac arbenigwyr

| Rhagfyr 7, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd Aelodau Seneddol Rhyddid Sifil yn trafod sefyllfa'r gyfraith, democratiaeth a hawliau sylfaenol yn Hwngari gyda'r Gweinidog Materion Tramor a sawl arbenigwr. Cafodd y Pwyllgor Rhyddid Sifil ei dasglu gan y Senedd lawn ym mis Mai i asesu a yw Hwngari mewn perygl o dorri gwerthoedd yr UE yn ddifrifol. Os, ar y sail [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

# Hwngari: PM Rhaid i Orban lofnodi cytundeb â Phrifysgol CEU yn Budapest a rhoi'r gorau i rwystro rhyddid academaidd

# Hwngari: PM Rhaid i Orban lofnodi cytundeb â Phrifysgol CEU yn Budapest a rhoi'r gorau i rwystro rhyddid academaidd

| Hydref 19, 2017 | 0 Sylwadau

Yng nghanol Uwchgynhadledd Ewrop heddiw (19 Hydref) ym Mrwsel, Cynghrair y Rhyddfrydwyr a'r Democratiaid yn Ewrop, galwodd ar arweinwyr yr UE i roi pwysau ar Viktor Orban, Prif Weinidog yr Hwngari EPP, i'w atal rhag rhwystro cytundeb, a fyddai'n caniatáu i Brifysgol Ganolog Ewrop yn Budapest i ddarparu addysg hefyd yn yr Unol Daleithiau, [...]

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd yn camu i fyny yn erbyn #Hwngari ar NGO Law

Y Comisiwn Ewropeaidd yn camu i fyny yn erbyn #Hwngari ar NGO Law

| Hydref 4, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw (4 Hydref), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd farn resymol - yr ail gam yn y weithdrefn dorri - i Hwngari am ei gyfraith ar NGOau a ariennir gan dramor. Mae barn resymol y Comisiwn ar y Gyfraith NGO Hwngari yn dilyn y llythyr o hysbysiad ffurfiol a anfonwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf. Roedd y Comisiwn wedi penderfynu cychwyn [...]

Parhau Darllen