Tag: Hwngari

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

Rheol y gyfraith yn # Hwngari: Dylai'r Senedd ofyn i'r Cyngor weithredu, dywed Aelodau'r ASE pwyllgorau

Rheol y gyfraith yn # Hwngari: Dylai'r Senedd ofyn i'r Cyngor weithredu, dywed Aelodau'r ASE pwyllgorau

| Mehefin 28, 2018

Mae Hwngari mewn perygl clir o dorri gwerthoedd yr UE yn ddifrifol a dylai'r Cyngor ymyrryd i'w atal, dywedodd y Pwyllgor Rhyddid Sifil yr wythnos hon. Galwodd yr Aelodau Seneddol ar aelod-wladwriaethau'r UE i gychwyn y weithdrefn, a ragwelir yn Erthygl 7 (1) Cytundeb yr UE, i benderfynu a oes bygythiad systemig i [...] yr UE

Parhau Darllen

Democratiaeth a hawliau sylfaenol yn # Hwngari: ASE yn asesu sefyllfa

Democratiaeth a hawliau sylfaenol yn # Hwngari: ASE yn asesu sefyllfa

| Ebrill 12, 2018

Fe wnaeth ASEau yn y Pwyllgor Rhyddid Sifil drafod ar ddydd Iau (12 Ebrill) sefyllfa democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau sylfaenol yn Hwngari. Cyflwynodd Judith Sargentini (Greens / EFA, NL) gynnig drafft i'r pwyllgor sy'n galw ar y Cyngor i benderfynu a oes risg glir o dorri'n ddifrifol gan Hwngari o'r gwerthoedd [...]

Parhau Darllen

# Hwngari: Aelodau Seneddol Rhyddid Sifil i drafod sefyllfa hawliau sylfaenol

# Hwngari: Aelodau Seneddol Rhyddid Sifil i drafod sefyllfa hawliau sylfaenol

| Ebrill 12, 2018

Bydd ASEau yn y Pwyllgor Rhyddid Sifil yn asesu heddiw (12 Ebrill) y sefyllfa yn Hwngari, i benderfynu a yw'r wlad mewn perygl o dorri gwerthoedd yr UE. Bydd Judith Sargentini (Greens / EFA, NL) yn cyflwyno ei hadroddiad drafft ar ddemocratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau sylfaenol yn y wlad i'r pwyllgor. Y Pwyllgor Rhyddid Sifil oedd [...]

Parhau Darllen

Udo Bullmann ar etholiadau Hwngari: #EPP 'yn gyd-gyfrifol am ganlyniad etholiad ofn a chasineb yn #Hwngari'

Udo Bullmann ar etholiadau Hwngari: #EPP 'yn gyd-gyfrifol am ganlyniad etholiad ofn a chasineb yn #Hwngari'

| Ebrill 10, 2018

Wrth roi sylwadau ar ganlyniad yr etholiadau yn Hwngari, lle enillodd Party Fidesz Orbán gyda mwy na 48% o'r pleidleisiau, dywedodd Udo Bullmann, llywydd Grŵp S & D: "Mae canlyniad yr etholiadau yn Hwngari yn anfon arwydd clir y tu hwnt i ffiniau Hwngari i weddill Ewrop. "Mae trawsnewid ein cymdeithasau yn aml [...]

Parhau Darllen

#ViktorOrban cryfwr Hwngari yn ennill trydydd tymor mewn pŵer

#ViktorOrban cryfwr Hwngari yn ennill trydydd tymor mewn pŵer

| Ebrill 9, 2018

Enillodd y Prif Weinidog Viktor Orban drydedd dymor sych mewn grym yn etholiadau Sul ar ôl i'r neges ymgyrch fewnfudo fewnfudo sicrhau mwyafrif cryf ar gyfer ei blaid yn y senedd, gan roi iddo ddwy ran o dair o seddi yn seiliedig ar ganlyniadau rhagarweiniol, ysgrifennodd Krisztina Than a Gergely Szakacs. Rhagwelodd y prif weinidog cenedlaetholwyr ar yr ochr dde ei hun fel gwaredwr Hwngari [...]

Parhau Darllen

# Hwngari mewn dim brwyn i ymuno #eurozone, meddai gweinidog

# Hwngari mewn dim brwyn i ymuno #eurozone, meddai gweinidog

| Mawrth 27, 2018

Nid yw Hwngari mewn unrhyw frys i ymuno â'r ardal yr ewro a dylai fabwysiadu'r arian sengl dim ond os yw ei allbwn economaidd yn ymdrin â chyfartaledd ardal yr ewro neu'r Almaen, dyfynnwyd y Gweinidog Economi, Mihaly Varga, yn ei ddweud mewn cyfweliad ddydd Sadwrn (24 Mawrth), yn ysgrifennu Gergely Szakacs . "Fel y Tsiec neu'r Pwyliaid, ni fyddwn [...]

Parhau Darllen