Tag: India

Yr Undeb Ewropeaidd yn lansio achosion WTO ar TGCh a deunydd fferyllol yn erbyn #India a #Turkey

Yr Undeb Ewropeaidd yn lansio achosion WTO ar TGCh a deunydd fferyllol yn erbyn #India a #Turkey

| Ebrill 4, 2019

Mae'r UE wedi dod â dau anghydfod yn Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn erbyn India a Thwrci, gan dargedu dyletswyddau mewnforio anghyfreithlon ar gynhyrchion Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) a mesurau anghyfreithlon ar fferyllol. Yn y ddau achos, mae buddiannau economaidd sylweddol ac egwyddorion cyfreithiol pwysig yn y fantol i'r UE. Cyfanswm gwerth yr […]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

| Tachwedd 16, 2018

Bydd cleifion ysbyty yn Ffrainc a'r Iseldiroedd, cymudwyr yng Ngwlad Pwyl, Sbaen, Ffrainc ac India, a defnyddwyr ynni ym Mwlgaria, Gwlad Groeg a'r Gambia oll yn elwa o fuddsoddiad mewn prosiectau newydd a gymeradwywyd gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB). Yn eu cyfarfod misol yn Lwcsembwrg ar 13 Tachwedd cytunodd bwrdd yr EIB € 6 biliwn [...]

Parhau Darllen

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Diabetes a dallineb yn India a thu hwnt

#EAPM: Diabetes a dallineb yn India a thu hwnt

| Hydref 18, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn Brwsel yn chwarae rhan allweddol mewn cyfarfod bwrdd cynghori rhyngwladol o'r Prosiect Retinopathi Diabetig, ar 20 Hydref yn Nghanau'r Senedd Llundain, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Fasnachol Ewropeaidd. Daw'r cyfarfod fel rhan o brosiect 'ORNATE India' i gynyddu gallu ymchwil [...]

Parhau Darllen

Llywydd Juncker yn #EUIndiaSummit yn New Delhi

Llywydd Juncker yn #EUIndiaSummit yn New Delhi

| Hydref 6, 2017 | 0 Sylwadau

Ddydd Gwener 6 Hydref, bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, a Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, yn cynrychioli'r Undeb Ewropeaidd yng Nghynhadledd 14th UE-India yn New Delhi. Bydd Uwch Gynrychiolydd yr UE ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Federica Mogherini hefyd yn mynychu'r Uwchgynhadledd, a fydd yn cael ei gynnal gan [...]

Parhau Darllen

#Windpower Safle a dderbyniodd y niferoedd yn fwy cadarn

#Windpower Safle a dderbyniodd y niferoedd yn fwy cadarn

| Chwefror 10, 2017 | 0 Sylwadau

rhyddhau y Cyngor Ynni Gwynt Fyd-eang ei ystadegau'r farchnad blynyddol heddiw (10 Chwefror): y farchnad 2016 yn fwy na 54 GW, gan ddod â chyfanswm capasiti wedi'i osod byd-eang i bron 487 GW. Dan arweiniad Tsieina, yr Unol Daleithiau, yr Almaen, ac India; a gyda dangosiadau rhyfeddol o gryf o Ffrainc, Twrci a'r Iseldiroedd, y farchnad fyd-eang yn serch hynny yn llai [...]

Parhau Darllen

#FCTC: 'Obsesiynol a chyfrinachedd paranoid' yn y cyfarfod #WHO rheoli tybaco y Cenhedloedd Unedig

#FCTC: 'Obsesiynol a chyfrinachedd paranoid' yn y cyfarfod #WHO rheoli tybaco y Cenhedloedd Unedig

| Tachwedd 10, 2016 | 0 Sylwadau

Sefydliad Iechyd y Byd yn (WHO) Confensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco (FCTC) wedi cael ei feirniadu am ei "cyfrinachedd obsesiynol a paranoid" yn ei gwrthod caniatáu cynrychiolaeth o gwmnïau sy'n gysylltiedig â thybaco yn ei gyfarfod ar reoli tybaco ddwywaith y flwyddyn yn digwydd ar hyn o bryd yn New Delhi, yn ysgrifennu Martin Banks. Ni fydd cyfryngau na'r cyhoedd yn cael mynychu y [...]

Parhau Darllen