Tag: Indonesia

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

| Ionawr 4, 2016 | 0 Sylwadau

Gan Martin Banks Tsieina ac Iran yn y ddwy wlad y mae'r corff anllywodraethol Hawliau Dynol ym Mrwsel Heb Ffiniau Rhyngwladol wedi nodi y nifer uchaf o gredinwyr carcharu am arfer eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB). Manylir ar y troseddau yn y rhestr carcharorion blynyddol diwethaf y cyrff anllywodraethol "Behind Bars ar gyfer eu [...]

Parhau Darllen

executions Indonesia: ASEau yn galw am moratoriwm ar unwaith ar gosb eithaf

executions Indonesia: ASEau yn galw am moratoriwm ar unwaith ar gosb eithaf

| Efallai y 5, 2015 | 0 Sylwadau

condemnio aelodau'r holl grwpiau gwleidyddol Senedd Ewrop gweithredu diweddar o wyth o bobl yn Indonesia, ac yn galw am moratoriwm ar unwaith ar y gosb eithaf yno. Mewn dadl ar ddydd Iau gyda'r Comisiynydd Cydweithredu Rhyngwladol Neven Mimica, pwysleisiodd ASEau bod hyd yn oed er eu bod yn parchu sofraniaeth Indonesia a'i frwydr yn erbyn masnachu cyffuriau, marwolaeth [...]

Parhau Darllen

Cyfarfod Llawn agor: tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr daeargryn Nepal ac ymfudwyr Môr y Canoldir

Cyfarfod Llawn agor: tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr daeargryn Nepal ac ymfudwyr Môr y Canoldir

| Ebrill 28, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r sesiwn lawn Senedd Ewrop agor gyda munud o dawelwch ar gyfer dioddefwyr y daeargryn Nepal ar 25 mis Ebrill a mudwyr boddi ym Môr y Canoldir ar 20 mis Ebrill. cyfleu Arlywydd Schulz cydymdeimlad dwysaf y Senedd at eu teuluoedd a'u ffrindiau. Nododd Schulz fod y daeargryn Nepal, y gwaethaf yn y blynyddoedd 100, 4,000 wedi gadael farw, 6,500 [...]

Parhau Darllen

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd). "Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn amlwg yn erbyn [...]

Parhau Darllen

UE yn G20 Uwchgynhadledd yn Brisbane, Awstralia: Cefnogi adferiad byd-eang

UE yn G20 Uwchgynhadledd yn Brisbane, Awstralia: Cefnogi adferiad byd-eang

| Hydref 27, 2014 | 0 Sylwadau

Yn yr uwchgynhadledd G20 yn Brisbane (Awstralia) ar 15 16 a Tachwedd 2014, y llywydd y Comisiwn Ewropeaidd a llywydd y Cyngor Ewropeaidd a fydd yn gwthio am fabwysiadu Cynllun Gweithredu Brisbane cryf ar Twf a Swyddi i roi'r G20 gyda'i gilydd ar llwybr twf uwch. Mae hyn a'r Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Kazakhstan: strategaeth foderneiddio 2050

Kazakhstan: strategaeth foderneiddio 2050

| Ionawr 30, 2014 | 0 Sylwadau

Gan Colin Stevens. Y mis hwn (Ionawr 2014), datganodd arweinyddiaeth Kazakhstan yn ei gynllun strategol mwyaf uchelgeisiol hyd at ganol y ganrif 21st, sy'n bwriadu Kazakhstan i ymuno â'r economïau byd 30 datblygedig fwyaf. strategaethau hirdymor tebyg yn cael eu dilyn gan gymdogion y sir - China, Malaysia a Thwrci. "Bydd degawdau sydd ar ddod yn dod â nifer o heriau adnabyddus, fel [...]

Parhau Darllen

Agenda Ewropeaidd: 20 24-Ionawr

Agenda Ewropeaidd: 20 24-Ionawr

| Ionawr 19, 2014 | 0 Sylwadau

Darperir Agenda Ewropeaidd gan Orpheus Materion Cyhoeddus Senedd Ewrop - Wythnos y Pwyllgor, Brwsel 20-22 Ionawr Wythnos Senedd Ewrop, cliciwch yma i weld y rhaglen ddrafft Dydd Llun 20 Ionawr Senedd Ewrop: Bydd AFET yn trafod cytundeb fframwaith gyda'r Swistir; Indonesia; Balcanau; Cytundeb Masnach Arfau. Bydd DEVE yn trafod diwedd i artaith; Syria; De Sudan; Y Groenland; [...]

Parhau Darllen