Tag: Iran

#Iran - Mae'r UE yn rhyddhau cymorth ychwanegol yn dilyn llifogydd dinistriol

#Iran - Mae'r UE yn rhyddhau cymorth ychwanegol yn dilyn llifogydd dinistriol

| Ebrill 15, 2019

Ar gais Iran, gweithredwyd Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE i helpu'r rhai yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd yn rhannau gogleddol a de-orllewinol Iran. Dywedodd y Cymorth Dyngarol a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae'r UE unwaith eto'n darparu cefnogaeth gadarn i bobl mewn angen a hoffwn ddiolch i'n gwledydd cyfranogol am eu […]

Parhau Darllen

#MayramRajavi yn annog Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i erlyn troseddwyr maen 1988 a'r rhai sy'n gyfrifol am bedair degawd o droseddau yn #Iran

#MayramRajavi yn annog Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i erlyn troseddwyr maen 1988 a'r rhai sy'n gyfrifol am bedair degawd o droseddau yn #Iran

| Awst 30, 2018

"Am dri degawd, mae'r gymuned ryngwladol wedi bod yn dawel dros laddas carcharorion gwleidyddol yn Iran. O ganlyniad, mae'r mullahs wedi parhau â'uogrwydd i groesi hawliau dynol yn Iran, cwympo ar brotestiadau cyhoeddus, lansio gweithrediadau terfysgol a rhyfeloedd trychinebus cyflog yn y Dwyrain Canol a gwledydd eraill. Nawr, mae'r amser wedi [...]

Parhau Darllen

#BritishAirways a #AirFrance yn stopio teithiau i #Iran o'r mis nesaf

#BritishAirways a #AirFrance yn stopio teithiau i #Iran o'r mis nesaf

| Awst 28, 2018

Dywedodd British Airways ac Air France yr wythnos diwethaf y byddent yn stopio teithiau hedfan i Iran o Fedi am resymau busnes, misoedd ar ôl i Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, gyhoeddi y byddai'n ail-osod cosbau ar Tehran, ysgrifennwch Noor Zainab Hussain yn Bengaluru, Costas Pitas yn Llundain, Parisa Hafezi yn Ankara, Inti Landauro ym Mharis, Andrius Sytas yn Vilnius [...]

Parhau Darllen

Mae cymdeithasau #Iran yn ninasoedd mawr 30 yn Ewrop a Gogledd America yn bwriadu cynnal cyfarfodydd a chysylltu ar-lein

Mae cymdeithasau #Iran yn ninasoedd mawr 30 yn Ewrop a Gogledd America yn bwriadu cynnal cyfarfodydd a chysylltu ar-lein

| Awst 24, 2018

Bydd cymdeithasau Iran yn ninasoedd mawr a priflythrennau 30 yn Ewrop a Gogledd America, ar ddydd Sadwrn, 25 Awst, yn cynnal coffâd ar y pryd ar gyfer carcharorion gwleidyddol 30,000 a gafodd eu lladd yn 1988. Cynhelir y digwyddiadau ar yr un pryd yn erbyn cefndir o brotestiadau gwrth-lywodraethol sydd wedi parhau am yr wyth mis diwethaf ac wedi ysgwyd y gyfundrefn [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu rhaglen gefnogi ar gyfer #Iran, gan ganolbwyntio ar y sector preifat

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu rhaglen gefnogi ar gyfer #Iran, gan ganolbwyntio ar y sector preifat

| Awst 23, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo € 18 miliwn ar gyfer prosiectau ar gyfer datblygiad economaidd a chymdeithasol cynaliadwy yn Iran, gan gynnwys € 8m i'r sector preifat. Mae'r prosiectau'n rhan o becyn mwy o € 50m ar gyfer Iran, gyda'r nod o helpu'r wlad i ymdopi â heriau economaidd a chymdeithasol mawr. Dywedodd Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini: "Mae cydweithrediad wedi datblygu [...]

Parhau Darllen

Dau asiant gwybodaeth am gyfundrefn #Iran a arestiwyd am ysbïo ar #IranianResistance

Dau asiant gwybodaeth am gyfundrefn #Iran a arestiwyd am ysbïo ar #IranianResistance

| Awst 22, 2018

Cyhoeddodd Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau ddydd Llun (20 Awst) fod dau asiant y Weinyddiaeth Cudd-wybodaeth o gyfundrefn y mullahs, Ahmadreza Mohammadi Doostdar a Majid Ghorbani, a oedd yn sbarduno a plotio yn erbyn Trefniadaeth Pobl Mojahedin Iran (PMOI neu MEK) a Cafodd Cyngor Cenedlaethol Gwrthsefyll Iran (NCRI) ei arestio ar Awst 9, [...]

Parhau Darllen

Wedi'i ddiweddaru #BlockingStatute i gefnogi cytundeb niwclear #Iran a roddwyd i rym

Wedi'i ddiweddaru #BlockingStatute i gefnogi cytundeb niwclear #Iran a roddwyd i rym

| Awst 9, 2018

Wrth i'r swp gyntaf o gosbau yr Unol Daleithiau ailddechreuwyd ar Iran ddod i rym, fe wnaeth Statud Blocio diweddaru'r UE ddod i rym yn gynnar heddiw i liniaru eu heffaith ar fuddiannau cwmnïau'r UE yn gwneud busnes cyfreithlon yn Iran. Mae'r Statud Blocio wedi'i ddiweddaru yn rhan o gefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer gweithredu'n llawn ac effeithiol parhaus [...]

Parhau Darllen