Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Iran

#Er arweinydd gwrthbleidiau: 'Rhaid i Ewrop ddod i ben ei dawelwch a diffyg gweithredu am droseddau'r gyfundrefn Iran'

#Er arweinydd gwrthbleidiau: 'Rhaid i Ewrop ddod i ben ei dawelwch a diffyg gweithredu am droseddau'r gyfundrefn Iran'

| Chwefror 9, 2018 | sut 1

Disgrifiodd arweinydd yr wrthblaid Iran y protestiadau diweddar yn Iran fel mudiad cenedlaethol yn erbyn y gyfundrefn glerigol gyfan a throbwynt a fydd yn arwain at ddisodli'r democratiaeth wrth reolaeth gyda llywodraeth ddemocrataidd. Meddai'r Arlywydd Cyngor Cenedlaethol Gwrthsefyll Iran (NCRI), Maryam Rajavi: "Thirty naw mlynedd o waed a throseddau gwaed, gwahaniaethu yn erbyn a [...]

Parhau Darllen

Cymorth dyngarol: € 37.5 miliwn ar gyfer #Afghanistan, #Pakistan a #Iran

Cymorth dyngarol: € 37.5 miliwn ar gyfer #Afghanistan, #Pakistan a #Iran

| Ionawr 31, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol o € 37.5 miliwn i helpu pobl yr effeithir arnynt gan wrthdaro a thrychinebau naturiol yn Afghanistan, Iran a Phacistan. "Bydd y cymorth yr ydym yn ei chyhoeddi yn cyrraedd y rhai yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro parhaus yn Afghanistan, o fewn y wlad ac ar draws y rhanbarth, ac mae llawer ohonynt yn wynebu amodau anffodus iawn. [...]

Parhau Darllen

Mae arweinydd gwrthdaro #Iran yn annog Cyngor Ewrop i orfodi Tehran i ryddhau ei arestio

Mae arweinydd gwrthdaro #Iran yn annog Cyngor Ewrop i orfodi Tehran i ryddhau ei arestio

| Ionawr 24, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn ymweliad swyddogol â Chynulliad Seneddol Cyngor Ewrop (PACE) yn Strasbwrg, Ffrainc, ddydd Mercher (24 Ionawr), fe wnaeth Maryam Rajavi, llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthwynebiad Iran (NCRI) wrthsefyll tawelwch a diffyg gweithredu Ewrop yn groes i wastraff anffafriol a harestiadau màs o filwyr o brotestwyr anfasnach, yn ogystal â [...]

Parhau Darllen

Mae gwrthwynebiad Syria yn galw ar #Trump a'r UE i godi pwysau ar #Russia a #Iran

Mae gwrthwynebiad Syria yn galw ar #Trump a'r UE i godi pwysau ar #Russia a #Iran

| Ionawr 16, 2018 | 0 Sylwadau

Galwodd trafodydd prif wrthblaid Syria ar Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump ac arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd i gynyddu pwysau ar Arlywydd Bashar al-Assad, Rwsia ac Iran i ddychwelyd i sgyrsiau a anelir at ddod i ben i'r rhyfel sifil chwe blynedd, yn ysgrifennu Guy Faulconbridge. "Mae'n bryd i Brif Weinidog y Llywydd Trump, Canghellor (Angela) Merkel a (Prydeinig) (Theresa) Mai ddweud: [...]

Parhau Darllen

Proses heddwch #Colombia, protestiadau yn etholiadau #Iran a Kenya ar gyfer dadl

Proses heddwch #Colombia, protestiadau yn etholiadau #Iran a Kenya ar gyfer dadl

| Ionawr 16, 2018 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn bwriadu annog yr UE i gefnogi'r broses heddwch yn y Colombia, yn condemnio marwolaethau'r protestwyr yn Iran a galw am ddiwygiadau proses etholiadol Kenya ar brynhawn Mawrth (16 Ionawr). Mewn dadl gyda phrif bolisi tramor yr UE, Federica Mogherini ddydd Mawrth o 15h, mae'n debyg y bydd ASEau yn galw ar yr UE a [...]

Parhau Darllen

Sut i atal y rhyfel #mideast nesaf

Sut i atal y rhyfel #mideast nesaf

| Rhagfyr 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ffiniau Ewrop yn waedlyd. O Wcráin yn y dwyrain i Libya a Syria yn y de, mae rhyfel wedi dod â mudo màs, terfysgaeth ac ansefydlogrwydd gwleidyddol i gyfandir heb ei chyfarparu i wneud llawer am y broblem sylfaenol. Er hynny, er na all pŵer meddal yr Undeb Ewropeaidd roi'r gorau i wrthdaro, gallai helpu i atal achosion newydd [...]

Parhau Darllen

Penderfyniadau yr Unol Daleithiau ar #Jerusalem a delio # niran niwclear i'w trafod gyda Mogherini

Penderfyniadau yr Unol Daleithiau ar #Jerusalem a delio # niran niwclear i'w trafod gyda Mogherini

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd yr Aelodau Seneddol yn trafod yr addewid diweddar gan Arlywydd yr UD Donald Trump i gydnabod Jerwsalem fel cyfalaf Israel a'i benderfyniad i beidio â ardystio cytundeb niwclear Iran. Bydd ASEau yn trafod addewid Trump i gydnabod Jerwsalem fel prifddinas Israel a'i orchymyn y dylai'r Adran Wladwriaeth ddechrau paratoi i symud llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau [...]

Parhau Darllen