Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Iwerddon

#Brexit: Cefnder Celtaidd yn Chwilio Tir Comin.

#Brexit: Cefnder Celtaidd yn Chwilio Tir Comin.

| Chwefror 12, 2018

Gan fod y ffin Iwerddon yn dychwelyd i frig yr agenda yn sgyrsiau Brexit, o leiaf cyn belled ag yr UE, mae'r Taoiseach Leo Varadkar i gwrdd â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Mae'r pwysigrwydd gwleidyddol i Iwerddon o osgoi rheolaethau tollau ar y ffin â Gogledd Iwerddon wedi rhywfaint o [...]

Parhau Darllen

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Dathlodd yr UE ddydd Sul, 11 Chwefror, diwrnod y Rhif Argyfwng Sengl Ewropeaidd 112. Mae galw 112 yn rhad ac am ddim ym mhob aelod-wladwriaethau yn yr UE, diolch i ddeddfwriaeth yr UE a gyflwynwyd yn 1991. Fel y cyhoeddwyd y llynedd, mae galwadau brys i 112 yn gynyddol fwy effeithiol wrth gyflwyno gwasanaeth Lleoliad Symudol Uwch (AML). Bob blwyddyn, o gwmpas [...]

Parhau Darllen

Pryderon Iwerddon am #EUDigitalTax yn ennill cefnogaeth ehangach

Pryderon Iwerddon am #EUDigitalTax yn ennill cefnogaeth ehangach

| Chwefror 7, 2018 | 0 Sylwadau

Mae pryderon Iwerddon ynghylch sut y dylai'r Undeb Ewropeaidd fynd ymlaen i drethu busnesau digidol mawr yn cael eu rhannu gan nifer gynyddol o wledydd, mae'r Gweinidog Cyllid, Paschal Donohoe (yn y llun) wedi dweud wrth Reuters, yn ysgrifennu Padraic Halpin. Mae'r Eidal, Ffrainc, yr Almaen a Sbaen yn pwyso i newid deddfwriaeth treth ar gyfer corfforaethau technegol a gyhuddwyd o dalu treth yn rhy fawr yn y [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Yr effaith ar #Ireland

#Brexit: Yr effaith ar #Ireland

| Chwefror 1, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Senedd yn mynnu bod rhaid mynd i'r afael ag amgylchiadau unigryw Iwerddon, gan gynnwys problem heddwch yng Ngogledd Iwerddon yn y trafodaethau Brexit. Mae yna tua croesfannau ffiniau tir 275 rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon, o'i gymharu â chroesfannau 137 ar hyd ffin ddwyreiniol yr UE o'r Ffindir i Wlad Groeg. Mae [...] y Deyrnas Unedig

Parhau Darllen

Iwerddon i enwebu Prif Lôn y Banc Canolog ar gyfer is-lywydd #ECB

Iwerddon i enwebu Prif Lôn y Banc Canolog ar gyfer is-lywydd #ECB

| Chwefror 1, 2018 | 0 Sylwadau

Bydd llywodraeth Iwerddon yn enwebu Llywodraethwr y Banc Canolog Philip Lane (yn y llun) ar gyfer rôl Is-lywydd Banc Canolog Ewrop, dywedodd ffynhonnell y llywodraeth wrth Reuters ddydd Mawrth (30 Ionawr), yn ysgrifennu Padraic Halpin. Y Gweinidog Economi Sbaen, Luis de Guindos, y ffefryn am y swydd, hyd yma yw'r unig ymgeisydd arall sy'n hysbys i'r cyhoedd i gymryd lle Vitor Constancio, [...]

Parhau Darllen

Mae Prif Weinidog Cymru'n dweud y bydd yn ymgyrchu dros ddatganoli rhyddhau'r deddfau

Mae Prif Weinidog Cymru'n dweud y bydd yn ymgyrchu dros ddatganoli rhyddhau'r deddfau

| Ionawr 29, 2018 | 0 Sylwadau

Dywedodd y Prif Weinidog Iwerddon Leo Varadkar (yn y llun) ddydd Sadwrn (27 Ionawr) y byddai'n ymgyrchu dros ddatganoli cyfreithiau erthyliad cyfyngol y wlad cyn refferendwm yn y misoedd nesaf, gan ychwanegu bod ei farn ar y mater wedi esblygu, yn ysgrifennu James Davey . Mae llywodraeth Varadkar yn bwriadu cynnal y refferendwm cyn gynted â Mai [...]

Parhau Darllen

#StateAid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cefnogi Iwerddon ar gyfer #SMEs

#StateAid: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cefnogi Iwerddon ar gyfer #SMEs

| Rhagfyr 20, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE gynllun Iwerddon i leihau trethiant opsiynau rhannu gweithwyr ar gyfer busnesau bach a chanolig. Bydd y cynllun yn caniatáu i gwmnïau bach a chanolig recriwtio a chadw gweithwyr heb gystadlu'n ormodol yn y Farchnad Sengl. O dan y cynllun cymorth Iwerddon, mae gweithwyr o gwmnïau bach a chanolig [...]

Parhau Darllen