Tag: Iwerddon

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

Mae llys Iwerddon yn gwrthod cynnig #Facebook i oedi achos preifatrwydd yr UE

Mae llys Iwerddon yn gwrthod cynnig #Facebook i oedi achos preifatrwydd yr UE

| Efallai y 4, 2018

Mae Uchel Lys Iwerddon wedi gwrthod cais gan Facebook i oedi'r atgyfeiriad i lys uchaf Ewrop achos preifatrwydd nodedig a allai ostwng offerynnau cyfreithiol a ddefnyddir gan gwmnïau technegol yr Unol Daleithiau i drosglwyddo data defnyddwyr yr UE i'r Unol Daleithiau, yn ysgrifennu Conor Humphries. Yr achos yw'r diweddaraf i holi a yw'r dulliau a ddefnyddir gan [...]

Parhau Darllen

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

| Mawrth 14, 2018

Galwodd yr ASEau ar aelod-wladwriaethau 11 nad ydynt wedi cadarnhau Confensiwn Istanbul i wneud hynny, mewn dadl yn y cyfarfod llawn gyda'r Comisiynydd Ansip nos Lun (12 Mawrth). Hyd yn hyn, dywed aelod 11 nad yw wedi parhau i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a thrin trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref, a elwir yn [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Cefnder Celtaidd yn Chwilio Tir Comin.

#Brexit: Cefnder Celtaidd yn Chwilio Tir Comin.

| Chwefror 12, 2018

Gan fod y ffin Iwerddon yn dychwelyd i frig yr agenda yn sgyrsiau Brexit, o leiaf cyn belled ag yr UE, mae'r Taoiseach Leo Varadkar i gwrdd â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Mae'r pwysigrwydd gwleidyddol i Iwerddon o osgoi rheolaethau tollau ar y ffin â Gogledd Iwerddon wedi rhywfaint o [...]

Parhau Darllen

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Dathlodd yr UE ddydd Sul, 11 Chwefror, diwrnod y Rhif Argyfwng Sengl Ewropeaidd 112. Mae galw 112 yn rhad ac am ddim ym mhob aelod-wladwriaethau yn yr UE, diolch i ddeddfwriaeth yr UE a gyflwynwyd yn 1991. Fel y cyhoeddwyd y llynedd, mae galwadau brys i 112 yn gynyddol fwy effeithiol wrth gyflwyno gwasanaeth Lleoliad Symudol Uwch (AML). Bob blwyddyn, o gwmpas [...]

Parhau Darllen

Pryderon Iwerddon am #EUDigitalTax yn ennill cefnogaeth ehangach

Pryderon Iwerddon am #EUDigitalTax yn ennill cefnogaeth ehangach

| Chwefror 7, 2018 | 0 Sylwadau

Mae pryderon Iwerddon ynghylch sut y dylai'r Undeb Ewropeaidd fynd ymlaen i drethu busnesau digidol mawr yn cael eu rhannu gan nifer gynyddol o wledydd, mae'r Gweinidog Cyllid, Paschal Donohoe (yn y llun) wedi dweud wrth Reuters, yn ysgrifennu Padraic Halpin. Mae'r Eidal, Ffrainc, yr Almaen a Sbaen yn pwyso i newid deddfwriaeth treth ar gyfer corfforaethau technegol a gyhuddwyd o dalu treth yn rhy fawr yn y [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Yr effaith ar #Ireland

#Brexit: Yr effaith ar #Ireland

| Chwefror 1, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Senedd yn mynnu bod rhaid mynd i'r afael ag amgylchiadau unigryw Iwerddon, gan gynnwys problem heddwch yng Ngogledd Iwerddon yn y trafodaethau Brexit. Mae yna tua croesfannau ffiniau tir 275 rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon, o'i gymharu â chroesfannau 137 ar hyd ffin ddwyreiniol yr UE o'r Ffindir i Wlad Groeg. Mae [...] y Deyrnas Unedig

Parhau Darllen