Tag: Iwerddon

Mae #SinnFein yn ceisio trafodaethau gyda #FiannaFail ar ffurfio llywodraeth newydd yn Iwerddon

Mae #SinnFein yn ceisio trafodaethau gyda #FiannaFail ar ffurfio llywodraeth newydd yn Iwerddon

| Chwefror 14, 2020

Dywedodd plaid genedlaetholgar Gwyddelig asgell chwith Sinn Fein ddydd Iau (13 Chwefror) ei bod wedi gofyn yn ffurfiol am sgyrsiau gyda’r wrthwynebydd canol-dde Fianna Fail i drafod opsiynau ar gyfer ffurfio llywodraeth newydd yn dilyn etholiad amhendant y penwythnos diwethaf, yn ysgrifennu Conor Humphries. Mae’r cais yn rhoi pwysau ar arweinydd Fianna Fail, Micheal Martin, y mae gan ei blaid 38 sedd yn y […]

Parhau Darllen

Llys Iwerddon yn caniatáu apêl yn erbyn estraddodi ar gyfer #VietnameseTruckDeaths - RTE

Llys Iwerddon yn caniatáu apêl yn erbyn estraddodi ar gyfer #VietnameseTruckDeaths - RTE

| Chwefror 13, 2020

Fe wnaeth llys yn Iwerddon ddydd Mercher (12 Chwefror) roi caniatâd i yrrwr lori herio ei estraddodi i’r DU mewn cysylltiad â marwolaethau 39 o bobl Fietnam a ddarganfuwyd yng nghefn tryc ger Llundain y llynedd, mae’r darlledwr cenedlaethol RTE wedi adrodd, yn ysgrifennu Graham Fahy. Mae awdurdodau Prydain yn chwilio am Eamonn Harrison, 23, ar […]

Parhau Darllen

Gallai llywodraeth newydd Iwerddon 'gymryd wythnosau i ffurfio'

Gallai llywodraeth newydd Iwerddon 'gymryd wythnosau i ffurfio'

| Chwefror 11, 2020

Ar yr hyn yw wythnos Dydd San Ffolant, mae pleidiau gwleidyddol yn Iwerddon i ddechrau math o gwrteisi rhamantus yn y dyddiau nesaf wrth iddynt edrych ar ei gilydd gyda'r bwriad o sefydlu priodas gyfleus newydd gan y llywodraeth neu weinyddiaeth, ysgrifennodd Ken Murray . Llwyddiant rhyfeddol plaid asgell chwith Sinn Féin […]

Parhau Darllen

Mae #SinnFein yn llygadu arolwg undod llywodraeth ac Iwerddon ar ôl ymchwydd etholiad

Mae #SinnFein yn llygadu arolwg undod llywodraeth ac Iwerddon ar ôl ymchwydd etholiad

| Chwefror 11, 2020

Mynnodd Sinn Fein ddydd Llun (10 Chwefror) gael ei gynnwys yn llywodraeth nesaf Iwerddon ar ôl etholiad record yn dangos, symudiad a fyddai’n codi ei nod canolog o ailuno â Gogledd Iwerddon tuag at frig yr agenda yn Nulyn am y tro cyntaf, ysgrifennu Conor Humphries a Graham Fahy. Syfrdanodd plaid genedlaetholgar Gwyddelig asgell chwith y […]

Parhau Darllen

Pwy yw pwy yn etholiad cenedlaethol Iwerddon

Pwy yw pwy yn etholiad cenedlaethol Iwerddon

| Chwefror 10, 2020

Pleidleisiodd Iwerddon mewn etholiad cenedlaethol ddydd Sadwrn (8 Chwefror). Dyma'r prif bleidiau a'u harweinwyr, yn ysgrifennu Padraic Halpin yn Nulyn. GAEL DINE Yn y llywodraeth am naw mlynedd, mae'r blaid dde-dde wedi arwain gweinyddiaeth leiafrifol er 2016. Er y byddai'n dyrannu tri o bob pedwar ewro i wariant uwch, mae ei hincwm […]

Parhau Darllen

Gwehyddion gridlock gwleidyddol ar gyfer #Ireland ar ôl ymchwydd #SinnFein

Gwehyddion gridlock gwleidyddol ar gyfer #Ireland ar ôl ymchwydd #SinnFein

| Chwefror 10, 2020

Dechreuodd Iwerddon gyfrif pleidleisiau ddydd Sul (9 Chwefror) mewn etholiad cenedlaethol y nododd arolwg barn ymadael y byddai'n dangos datblygiad hanesyddol i genedlaetholwyr asgell chwith Sinn Fein ond yn gadael tirwedd wleidyddol toredig heb lwybr clir i glymblaid lywodraethol, ysgrifennwch Padraic Halpin a Conor Humphries. Mewn adliniad mawr, cynyddodd cefnogaeth Sinn Fein […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun buddsoddi € 200 miliwn ar gyfer prosesu a marchnata #AgriculturalProducts yn #Ireland

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun buddsoddi € 200 miliwn ar gyfer prosesu a marchnata #AgriculturalProducts yn #Ireland

| Chwefror 5, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Gwyddelig i gefnogi buddsoddiadau cyfalaf tymor hir yn y sector prosesu bwyd sylfaenol. Bydd y cynllun buddsoddi, a fydd â chyllideb o € 200 miliwn ar gyfer y cyfnod 2020-2025, ar ffurf grantiau a bydd yn agored i fentrau bach a chanolig (BBaChau) […]

Parhau Darllen