Tag: Israel

#Israel - pennaeth Iddewig Ewropeaidd 'wedi'i fowlio drosodd' gan haelioni dyn busnes Libanus

#Israel - pennaeth Iddewig Ewropeaidd 'wedi'i fowlio drosodd' gan haelioni dyn busnes Libanus

| Tachwedd 25, 2019

“Mewn byd sinigaidd, mae gweithred mor fonheddig o garedigrwydd, haelioni a chydsafiad wedi ein bowlio drosodd,” meddai Rabbi Menachem Margolin, a fydd yn gwahodd Abdallah Chatila (yn y llun) fel gwestai ar daith fawr yn Auschwitz. Yn dilyn ocsiwn ddadleuol memorabilia Natsïaidd gan Hermann Historica ym Munich yr wythnos diwethaf a godwyd gan yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

#TotalitarianRegimes - Rhaid i Ewrop gofio ei gorffennol i adeiladu ei dyfodol

#TotalitarianRegimes - Rhaid i Ewrop gofio ei gorffennol i adeiladu ei dyfodol

| Medi 20, 2019

Mae 25 Mai i'w sefydlu fel Diwrnod Rhyngwladol Arwyr y Frwydr yn erbyn totalitariaeth. Rhaid gwrthweithio pob math o wadiad yr Holocost, condemnio lleferydd casineb a thrais. Dadansoddiad o ganlyniadau cyfundrefnau dotalitaraidd i'w cynnwys yng nghwricwla a gwerslyfrau ysgolion. Ar ben-blwydd 80fed dechrau'r Ail […]

Parhau Darllen

Beth all #China ei ddysgu gan #Israel

Beth all #China ei ddysgu gan #Israel

| Awst 15, 2019

Mae Tsieina wedi cyflawni llwyddiant economaidd aruthrol yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf, ond roedd ei thwf helaeth yn dibynnu'n bennaf ar adnoddau, cyfalaf a llafur rhad. Fodd bynnag, nid yw'r model twf hwn yn gymwys mwyach. Mae angen brys am fodel datblygu yn seiliedig ar arloesedd technolegol i barhau i gefnogi twf ar ôl dechrau rhyfel masnach yr Unol Daleithiau-China, […]

Parhau Darllen

#Illegal - Mae'r UE yn condemnio Israeliaid yn rhoi unedau tai 2,000 ychwanegol yn y Lan Orllewinol

#Illegal - Mae'r UE yn condemnio Israeliaid yn rhoi unedau tai 2,000 ychwanegol yn y Lan Orllewinol

| Awst 8, 2019

Mae awdurdodau Israel wedi cymeradwyo hyrwyddo ymhell dros unedau tai 2.000 mewn aneddiadau anghyfreithlon yn y Lan Orllewinol. Mae safbwynt yr Undeb Ewropeaidd ar bolisi anheddu Israel yn nhiriogaeth Palestina dan feddiant yn glir ac yn aros yr un fath: mae'r holl weithgaredd setlo yn anghyfreithlon o dan gyfraith ryngwladol ac mae'n erydu hyfywedd yr ateb dwy wladwriaeth […]

Parhau Darllen

#FemTech - Gallai miliynau o fenywod elwa o driniaeth newydd ymledol ar gyfer dysfunctions llawr y pelfis

#FemTech - Gallai miliynau o fenywod elwa o driniaeth newydd ymledol ar gyfer dysfunctions llawr y pelfis

| Gorffennaf 23, 2019

Mae Dr Elan Ziv wedi datblygu dyfais a allai drawsnewid bywydau menywod sy'n byw gyda llithriad organ pelfig (POP). Gan ymweld â Brwsel, manteisiwyd ar y cyfle i gyfweld ag ef a chael gwybod mwy am opsiwn hollol newydd-an-llawfeddygol a rheoli tafladwy i fenywod â POP. Mae ConTIPI yn datblygu dyfeisiau wain nad ydynt yn ymledol ac yn tafladwy ar gyfer amrywiol […]

Parhau Darllen

#Israel - Y Comisiwn yn condemnio dymchwel cartrefi Palesteinaidd yn Sur Baher

#Israel - Y Comisiwn yn condemnio dymchwel cartrefi Palesteinaidd yn Sur Baher

| Gorffennaf 22, 2019

Cyhoeddodd llefarydd yr UE dros Bolisi Materion Tramor a Diogelwch / Polisi Cymdogaeth Ewrop a Negodi Ehangu, Maja Kocijancic ddatganiad yn dilyn dinistrio cartrefi Palesteinaidd yn Sur Baher yn anghyfreithlon. “Mae awdurdodau Israel wedi mynd ati i ddymchwel adeiladau 10 Palesteinaidd, sy'n cynnwys rhai fflatiau 70, yn Wadi al Hummus, rhan o gymdogaeth Sur Baher […]

Parhau Darllen

Mae ASE Sbaenaidd yn cynnal dau aelod o Grwˆp #PalestinianTerror yn Senedd Ewrop

Mae ASE Sbaenaidd yn cynnal dau aelod o Grwˆp #PalestinianTerror yn Senedd Ewrop

| Gorffennaf 19, 2019

ASE Sbaeneg, Manuel Pineda (3rd o'r chwith), aelod o Grŵp y Chwith Unedig / Chwith Werdd Nordig, a gynhaliwyd yn y senedd Ewropeaidd ym Mrwsel - heb unrhyw broblem - dau aelod hŷn o'r PFLP, Khaled Barakat (2nd o L) a Mohammad al-Khatib (ar y dde), yn ogystal â'i wraig, Charlotte Kates, cydlynydd rhyngwladol Samidoun, […]

Parhau Darllen