Tag: Israel

Mae'r ASE Ana Gomes yn galw # sefydliadau ieuenctid yn "lobïo drwg"

Mae'r ASE Ana Gomes yn galw # sefydliadau ieuenctid yn "lobïo drwg"

| Mawrth 13, 2018

Mae Senedd Ewrop, tŷ cynrychiolwyr etholedig yr Undeb Ewropeaidd, yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau, rhai ohonynt yn swyddogol, rhai ohonynt yn breifat. Mae'r digwyddiadau hynny, a drefnir yn breifat gan aelodau, yn gysylltiedig â'u grwpiau gwleidyddol priodol a fydd yn aml yn cael eu baneri yn bresennol - yn ysgrifennu Raya Kalenova, Is-Lywydd Gweithredol, Iddewig Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Mae cyfarfod Trump-Netanyahu yn gyfle i brosiect blaen yn erbyn #Iran

Mae cyfarfod Trump-Netanyahu yn gyfle i brosiect blaen yn erbyn #Iran

| Mawrth 7, 2018

Cynhaliodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump a Phrif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, sgyrsiau ddydd Llun (5 Mawrth) sy'n cynnig cyfle i brosiect ffrynt cyffredin yn erbyn Iran ond disgwylir iddynt wneud ychydig i ddatgelu rhagolygon heddychlon Israel-Palesteinaidd, yn ysgrifennu Matt Spetalnick a Jeffrey Heller. Mired mewn ymchwiliadau llygredd yn bygwth ei oroesiad gwleidyddol, Netanyahu [...]

Parhau Darllen

Ffoaduriaid #Palestine: Mae'r Senedd yn annog yr Unol Daleithiau i ailystyried penderfyniad i wrthod cyllid #Unrwa

Ffoaduriaid #Palestine: Mae'r Senedd yn annog yr Unol Daleithiau i ailystyried penderfyniad i wrthod cyllid #Unrwa

| Chwefror 14, 2018

Federica Mogherini yn ystod y ddadl yn y cyfarfod llawn ar 6 Chwefror Er mwyn lleihau effaith gostyngiad yn arian yr UD, mae'r Senedd yn galw ar yr UE i ysgogi cyllid ychwanegol ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteina. Mae ASEau yn galw ar yr Unol Daleithiau i wrthdroi ei benderfyniad diweddar i ohirio $ 65 miliwn mewn cyllid i Unrwa, [...]

Parhau Darllen

Cydweithrediad ymchwil yr UE â heddlu #Israel mewn tatters ar ôl ymadawiad prifysgol Gwlad Belg

Cydweithrediad ymchwil yr UE â heddlu #Israel mewn tatters ar ôl ymadawiad prifysgol Gwlad Belg

| Rhagfyr 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Prifysgol Gatholig enwog Lerpwl yng Ngwlad Belg wedi cyhoeddi ei fod yn tynnu'n ôl o brosiect cydweithredol ymchwil dadleuol a ariennir gan yr UE gyda'r heddlu Israel a'r Weinyddiaeth Ddiogelwch Cyhoeddus Israel. Daw'r penderfyniad wrth i weinidogion tramor yr UE gyfarfod ar 12 Rhagfyr gyda Phrif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu (yn y llun), sy'n ei chael hi'n anodd cynnwys ynysiad rhyngwladol Israel sy'n tyfu [...]

Parhau Darllen

Ymateb Palesteinaidd i adroddiadau y bydd yr Unol Daleithiau yn cydnabod # Jerwsalem fel prifddinas Israel

Ymateb Palesteinaidd i adroddiadau y bydd yr Unol Daleithiau yn cydnabod # Jerwsalem fel prifddinas Israel

| Rhagfyr 6, 2017 | 0 Sylwadau

Mae newyddion newydd wedi torri bod yr Arlywydd UDA Donald Trump yn bwriadu cydnabod Jerwsalem fel prifddinas Israel, ac y bydd yn cyhoeddi ei benderfyniad yn fuan, yn ysgrifennu Bycot BDS, Symudiad a Symudiad BDS. Wrth inni aros am y cyhoeddiad swyddogol, rydym eisoes yn gweld yr effeithiau posib. Mae'r holl garfanau Palesteinaidd wedi galw am ddyddiau o [...]

Parhau Darllen

Sut y daeth y #UN yn rhwystr yn yr UE yn y Dwyrain Canol

Sut y daeth y #UN yn rhwystr yn yr UE yn y Dwyrain Canol

| Hydref 6, 2017 | 0 Sylwadau

Pan gyfarfu'r ddau brif bleidiau gwleidyddol Palesteinaidd, Hamas a Fatah, ddydd Llun am y tro cyntaf mewn tair blynedd, cyhoeddodd yr UE ddatganiad yn cymeradwyo'r symudiad fel "arwydd pwysig a chadarnhaol" bod pob plaid sy'n rhan o'r broses cysoni yn fodlon "Ymgysylltu'n dda". Er bod yr UE wedi nodi'r angen [...]

Parhau Darllen

#EU a #Israel yn ymdrechu i ddiffinio lle mae gweithredoedd cyfreithiol ac anghyfreithlon yn cael eu gyrru'n wleidyddol

#EU a #Israel yn ymdrechu i ddiffinio lle mae gweithredoedd cyfreithiol ac anghyfreithlon yn cael eu gyrru'n wleidyddol

| Medi 13, 2017 | 0 Sylwadau

Yn dilyn dymchwel ysgol a ariennir gan yr UE yn y Banc Gorllewin, mae llawer yn anghyfreithlon ac yn honni yn anghywir bod Israel yn torri hawliau dynol. Dylai'r digwyddiad hwn fod yn gyfle i Israeliaid ac Ewropeaid ddiffinio lle mae gweithredoedd cyfreithiol neu anghyfreithlon yn cael eu gyrru'n wleidyddol - yn ysgrifennu Fulvio Martusciello, Aelod o Ewrop [...]

Parhau Darllen