Tag: Israel

Newid gwleidyddol go iawn mewn golwg yn #Algeria ar ôl ymddiswyddiad yr Arlywydd Bouteflika? Amheuaeth ar ôl ail-benodi Nouredine Bedoui

Newid gwleidyddol go iawn mewn golwg yn #Algeria ar ôl ymddiswyddiad yr Arlywydd Bouteflika? Amheuaeth ar ôl ail-benodi Nouredine Bedoui

| Ebrill 4, 2019

Ar ôl llywydd trafferthion Algeria, yn Abdelaziz Bouteflika (yn y llun), cytunodd Dydd Llun 1 Ebrill i gamu i lawr erbyn diwedd y mis ar ôl dyfarniad y wlad am 20 mlynedd, ildio i'r wythnosau o arddangosiadau màs mynnu ei ousting, beth nesaf gyda dyfodol gwleidyddol y wlad hon? A fyddai cyhoeddiad Bouteflika yn dileu'r protestiadau sydd wedi bod yn galw nid yn unig […]

Parhau Darllen

#Palestine - 'Mae'r UE yn chwaraewr difrifol, gallai adfer y Pedwarawd' meddai Mansour

#Palestine - 'Mae'r UE yn chwaraewr difrifol, gallai adfer y Pedwarawd' meddai Mansour

| Mawrth 7, 2019

Ymwelodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Ymarfer Hawliau Annhebygol Pobl Palesteinaidd i Frwsel ar 6 Mawrth i gwrdd â swyddogion yr Undeb Ewropeaidd a seneddwyr. Disgrifiodd y cynrychiolwyr y cyfarfodydd fel "cynhyrchiol iawn", yn ysgrifennu Catherine Feore. Nod yr ymweliad yw adfywio camau rhanbarthol a chenedlaethol yn Ewrop ac anadlu bywyd newydd i'r [...]

Parhau Darllen

Mae Senedd Ewrop yn coffáu dioddefwyr yr Holocost

Mae Senedd Ewrop yn coffáu dioddefwyr yr Holocost

| Chwefror 1, 2019

Fe wnaeth ASE farcio Diwrnod Cofio Holocaust Rhyngwladol yn ystod seremoni yn y cyfarfod llawn ar 30 Ionawr. "Ni fyddwn yn anghofio. Nid ydym am anghofio. Rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i gadw'r cof yn fyw ac i ymladd yn barhaus bob math o wahaniaethu casineb a gwrth-semitiaeth, "meddai'r Arlywydd Antonio Tajani. "Yn ôl y mwyaf diweddar [...]

Parhau Darllen

Er gwaethaf datganiadau Mogherini yn erbyn #BDS, mae'r UE yn parhau i drosglwyddo arian i sefydliadau boicot #Israel

Er gwaethaf datganiadau Mogherini yn erbyn #BDS, mae'r UE yn parhau i drosglwyddo arian i sefydliadau boicot #Israel

| Ionawr 25, 2019

Yn groes i ddatganiadau gan Farchico Mogherini, y Gweinidog dros Dramor (yn y llun) yn gwrthwynebu Israel, mae'r adroddiad MSA newydd yn datgelu bod arian yn parhau i gael ei drosglwyddo i sefydliadau sy'n hyrwyddo boycotts yn erbyn Gwladwriaeth Israel yn 2017-2018. Y Gweinidog Erdan i FM Mogherini: "Yn hytrach na chuddio y tu ôl i ddatganiadau gwag, mae angen i'r Undeb Ewropeaidd weithredu ei [...]

Parhau Darllen

#HolocaustRemembranceDay2019 - Datganiad gan yr Arlywydd Juncker

#HolocaustRemembranceDay2019 - Datganiad gan yr Arlywydd Juncker

| Ionawr 24, 2019

Ymlaen Diwrnod Cofio Holocost ar 27 Ionawr, cyhoeddodd Llywydd Juncker ddatganiad heddiw (24 Ionawr), gan ddweud: "Ar 27 Ionawr, rydym yn coffáu y chwe miliwn o fenywod, dynion a phlant Iddewig yn ogystal â phob dioddefwr arall a gafodd ei llofruddio yn ystod yr Holocost. Ar y diwrnod hwn, 74 flynyddoedd yn ôl, rhyddhaodd y Grymoedd Cynghreiriaid wersyll ymladd Auschwitz-Birkenau, lle maent [...]

Parhau Darllen

Heriau prif Iddewig yr UE # Ymrwymiad i ymuno â'r frwydr #AntiSemitism

Heriau prif Iddewig yr UE # Ymrwymiad i ymuno â'r frwydr #AntiSemitism

| Ionawr 22, 2019

Ysgrifennodd Rabbi Menachem Margolin, cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA) at Arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn, yn gofyn iddo ofyn bod un o'i ASEau yn sefyll i lawr o siarad mewn digwyddiad gwrth-Israel yn Senedd Ewrop ar 22 Ionawr. Byddai ASE Llafur Julie Ward (yn y llun) yn rhannu'r llwyfan gyda therfysgaeth yr IRA yn euog [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno ei ymateb i #Antisemitism ac mae'r arolwg yn dangos bod Antisemitism ar gynnydd yn yr UE

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno ei ymateb i #Antisemitism ac mae'r arolwg yn dangos bod Antisemitism ar gynnydd yn yr UE

| Rhagfyr 12, 2018

Mae'r Comisiwn wedi ymateb i arolwg newydd gan Asiantaeth Hawliau Sylfaenol yr UE sy'n canfod bod naw allan o 10 o Iddewon Ewropeaidd yn teimlo bod Antisemitism wedi cynyddu dros y pum mlynedd diwethaf. Mae canlyniadau arolwg diweddaraf Asiantaeth Hawliau Sylfaenol yr UE ar Antisemitism yn peri pryder arbennig: Mae 85% o Iddewon Ewropeaidd yn ystyried bod Antisemitism yn [...]

Parhau Darllen