Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Israel

Ffoaduriaid #Palestine: Mae'r Senedd yn annog yr Unol Daleithiau i ailystyried penderfyniad i wrthod cyllid #Unrwa

Ffoaduriaid #Palestine: Mae'r Senedd yn annog yr Unol Daleithiau i ailystyried penderfyniad i wrthod cyllid #Unrwa

| Chwefror 14, 2018

Federica Mogherini yn ystod y ddadl yn y cyfarfod llawn ar 6 Chwefror Er mwyn lleihau effaith gostyngiad yn arian yr UD, mae'r Senedd yn galw ar yr UE i ysgogi cyllid ychwanegol ar gyfer asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid Palesteina. Mae ASEau yn galw ar yr Unol Daleithiau i wrthdroi ei benderfyniad diweddar i ohirio $ 65 miliwn mewn cyllid i Unrwa, [...]

Parhau Darllen

Cydweithrediad ymchwil yr UE â heddlu #Israel mewn tatters ar ôl ymadawiad prifysgol Gwlad Belg

Cydweithrediad ymchwil yr UE â heddlu #Israel mewn tatters ar ôl ymadawiad prifysgol Gwlad Belg

| Rhagfyr 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Prifysgol Gatholig enwog Lerpwl yng Ngwlad Belg wedi cyhoeddi ei fod yn tynnu'n ôl o brosiect cydweithredol ymchwil dadleuol a ariennir gan yr UE gyda'r heddlu Israel a'r Weinyddiaeth Ddiogelwch Cyhoeddus Israel. Daw'r penderfyniad wrth i weinidogion tramor yr UE gyfarfod ar 12 Rhagfyr gyda Phrif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu (yn y llun), sy'n ei chael hi'n anodd cynnwys ynysiad rhyngwladol Israel sy'n tyfu [...]

Parhau Darllen

Ymateb Palesteinaidd i adroddiadau y bydd yr Unol Daleithiau yn cydnabod # Jerwsalem fel prifddinas Israel

Ymateb Palesteinaidd i adroddiadau y bydd yr Unol Daleithiau yn cydnabod # Jerwsalem fel prifddinas Israel

| Rhagfyr 6, 2017 | 0 Sylwadau

Mae newyddion newydd wedi torri bod yr Arlywydd UDA Donald Trump yn bwriadu cydnabod Jerwsalem fel prifddinas Israel, ac y bydd yn cyhoeddi ei benderfyniad yn fuan, yn ysgrifennu Bycot BDS, Symudiad a Symudiad BDS. Wrth inni aros am y cyhoeddiad swyddogol, rydym eisoes yn gweld yr effeithiau posib. Mae'r holl garfanau Palesteinaidd wedi galw am ddyddiau o [...]

Parhau Darllen

Sut y daeth y #UN yn rhwystr yn yr UE yn y Dwyrain Canol

Sut y daeth y #UN yn rhwystr yn yr UE yn y Dwyrain Canol

| Hydref 6, 2017 | 0 Sylwadau

Pan gyfarfu'r ddau brif bleidiau gwleidyddol Palesteinaidd, Hamas a Fatah, ddydd Llun am y tro cyntaf mewn tair blynedd, cyhoeddodd yr UE ddatganiad yn cymeradwyo'r symudiad fel "arwydd pwysig a chadarnhaol" bod pob plaid sy'n rhan o'r broses cysoni yn fodlon "Ymgysylltu'n dda". Er bod yr UE wedi nodi'r angen [...]

Parhau Darllen

#EU a #Israel yn ymdrechu i ddiffinio lle mae gweithredoedd cyfreithiol ac anghyfreithlon yn cael eu gyrru'n wleidyddol

#EU a #Israel yn ymdrechu i ddiffinio lle mae gweithredoedd cyfreithiol ac anghyfreithlon yn cael eu gyrru'n wleidyddol

| Medi 13, 2017 | 0 Sylwadau

Yn dilyn dymchwel ysgol a ariennir gan yr UE yn y Banc Gorllewin, mae llawer yn anghyfreithlon ac yn honni yn anghywir bod Israel yn torri hawliau dynol. Dylai'r digwyddiad hwn fod yn gyfle i Israeliaid ac Ewropeaid ddiffinio lle mae gweithredoedd cyfreithiol neu anghyfreithlon yn cael eu gyrru'n wleidyddol - yn ysgrifennu Fulvio Martusciello, Aelod o Ewrop [...]

Parhau Darllen

Cyngres Iddewig Ewrop yn galw ar #EU i gondemnio'r ymosodiad terfysgol ac yn ôl # hawl Israel i ddiogelwch

Cyngres Iddewig Ewrop yn galw ar #EU i gondemnio'r ymosodiad terfysgol ac yn ôl # hawl Israel i ddiogelwch

| Gorffennaf 24, 2017 | 0 Sylwadau

Y Gyngres Iddewig Ewrop yn galw ar yr Undeb Ewropeaidd ac arweinwyr cenhedloedd Ewropeaidd i ddiamwys condemnio llofruddiaeth barbaraidd o Yosef Salomon, ei ferch a'i fab Chaya Elad gan eu bod yn dathlu cinio Saboth gyda'i gilydd ar nos Wener (21 Gorffennaf) yn Halamish. "Mae hyn yn hacio bestial i farwolaeth tri o bobl unarmed a diniwed [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 mis Mehefin, ASE o fwy nag aelod-wladwriaethau'r UE 20 a bum grŵp gwleidyddol yn Ewrop wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth ar gyfer goroeswyr Holocost a'u teuluoedd ceisio dychwelyd eiddo WW2 dwyn a ysbeilio. Saith deg un ASE, yn cynrychioli amrywiaeth eang o grwpiau ar draws y sbectrwm gwleidyddol, cyhoeddi datganiad ar y cyd addawol [...]

Parhau Darllen