Tag: Japan

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion: Mae'r UE yn agor trafodaethau gyda Japan ar drosglwyddo data #PassengerNameRecord (PNR)

#SecurityUnion: Mae'r UE yn agor trafodaethau gyda Japan ar drosglwyddo data #PassengerNameRecord (PNR)

| Medi 28, 2019

Fel y cyhoeddwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker yn Fforwm Cysylltedd Europa: Cysylltedd UE-Asia, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell bod y Cyngor yn awdurdodi dechrau trafodaethau ar gyfer Cytundeb UE-Japan i ganiatáu trosglwyddo a defnyddio Cofnod Enw Teithwyr (PNR ) data er mwyn atal a brwydro yn erbyn terfysgaeth a throseddau trawswladol difrifol. Bydd y Cytundeb yn gosod […]

Parhau Darllen

Mae #Euro yn disgyn i ragolygon tywyll 16-mis; Sinciau #Pound

Mae #Euro yn disgyn i ragolygon tywyll 16-mis; Sinciau #Pound

| Medi 3, 2019

Plymiodd yr ewro i lefel isel o 16 ddydd Llun (2 Medi) wrth i effaith rhyfel masnach Washington a Beijing ar economi Ewrop ddominyddu teimlad buddsoddwyr tra bod y bunt yn tanio wrth ddyfalu y gallai Prydain gael ei harwain ar gyfer etholiad cyffredinol, yn ysgrifennu Saikat Chatterjee . Arhosodd sector gweithgynhyrchu sy'n ddibynnol ar allforio yr Almaen yn crebachu ym mis Awst fel […]

Parhau Darllen

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

| Awst 1, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canlyniadau'r alwad am gynigion ar gyfer Cyd-Bartneriaethau Gradd Meistr Erasmus Mundus gyda Japan a lansiwyd ym mis Hydref 2018. Mae'r Comisiwn a Gweinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan wedi dewis tair rhaglen a gynigir gan gonsortia rhyngwladol sy'n cynnwys prifysgolion blaenllaw. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Yn […]

Parhau Darllen

Geopolitics o gyfyngiadau masnach rhwng #Japan a #SouthKorea

Geopolitics o gyfyngiadau masnach rhwng #Japan a #SouthKorea

| Gorffennaf 23, 2019

Ar 4 Gorffennaf, cyhoeddodd llywodraeth Siapan reoliadau llymach ar allforio deunyddiau lled-ddargludyddion i Dde Corea a bygwth gwahardd De Korea o'r 'rhestr wen' o bartneriaid masnach y gellir ymddiried ynddynt. Gallai'r symudiad daro economi De Korea yn anodd, gan fod economi De Korea yn dibynnu'n drwm ar y diwydiant gweithgynhyrchu, ysgrifennu Chen Gong a Yu […]

Parhau Darllen

Cryfhau cydweithrediad yr UE-Japan mewn deallusrwydd artiffisial, ymchwil ac arloesi

Cryfhau cydweithrediad yr UE-Japan mewn deallusrwydd artiffisial, ymchwil ac arloesi

| Efallai y 6, 2019

Cyfarfu Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y Farchnad Sengl Ddigidol Andrus Ansip ac Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedas â Gweinidog Gwladol dros Wyddoniaeth a Thechnoleg Japan Takuya Hirai. Buont yn trafod cyfleoedd newydd i gryfhau cydweithredu, gan adeiladu ar gyd-ddatganiad yr uwchgynhadledd 26th UE-Japan, a gynhaliwyd ar 25 Ebrill. Yn fwy penodol, trafododd yr Is-Lywydd Ansip a'r Gweinidog Hirai sut i hyrwyddo […]

Parhau Darllen