Tag: Japan

Mae Llywydd Juncker yn teithio i #Beijing ar gyfer Uwchgynhadledd yr UE-Tsieina ac i #Tokyo i arwyddo cytundebau masnachol a phartneriaethau strategol UE-Japan.

Mae Llywydd Juncker yn teithio i #Beijing ar gyfer Uwchgynhadledd yr UE-Tsieina ac i #Tokyo i arwyddo cytundebau masnachol a phartneriaethau strategol UE-Japan.

| Gorffennaf 16, 2018

Bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker (yn y llun), ochr yn ochr â Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, yn cynrychioli Undeb Ewropeaidd yr Undeb Ewropeaidd yn yr Uwchgynhadledd 20th UE-Tsieina ac Uwchgynhadledd 25th yr UE-Japan ar ddydd Llun 16 Gorffennaf yn Beijing a dydd Mawrth 17 Gorffennaf yn Tokyo yn y drefn honno. Bydd y ddau uwchgynhadledd yn caniatáu i arweinwyr yr UE, a fydd [...]

Parhau Darllen

#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

| Ebrill 23, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno canlyniad y trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda Japan a'r cytundebau masnach a buddsoddi gyda Singapore i'r Cyngor. Dyma'r cam cyntaf tuag at lofnod a chasgliad y cytundebau hyn. Casgliad cyflym a gweithrediad cyflym y cytundeb masnach pwysicaf erioed wedi'i drafod gan [...]

Parhau Darllen

Mae Japan yn rhybuddio ar #Brexit: Ni allwn barhau yn y DU heb elw

Mae Japan yn rhybuddio ar #Brexit: Ni allwn barhau yn y DU heb elw

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Rhybuddiodd Japan y Prif Weinidog Theresa May ddydd Iau (8 Ionawr) y byddai'n rhaid i gwmnïau adael Prydain pe bai rhwystrau masnachol ar ôl Brexit yn eu gwneud yn amhroffidiol, ysgrifennodd Elizabeth Piper a Costas Pitas. Mae cwmnïau Siapaneaidd wedi treulio mwy na 40 biliwn o bunnoedd ($ 56bn) ym Mhrydain, wedi'u hannog gan lywodraethau olynol ers Margaret Thatcher yn addawol iddynt yn gyfeillgar i fusnesau [...]

Parhau Darllen

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol o dan y tair ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, [...]

Parhau Darllen

Mae buddsoddwyr Siapaneaidd yn cwrdd â Mai ar ddydd Iau gan fod #Brexit yn pryderu ar y mynydd

Mae buddsoddwyr Siapaneaidd yn cwrdd â Mai ar ddydd Iau gan fod #Brexit yn pryderu ar y mynydd

| Chwefror 9, 2018 | 0 Sylwadau

Cyfarfu'r Prif Weinidog, Theresa May a'r Gweinidog Cyllid, Philip Hammond, â chynrychiolwyr o fusnesau mawr o Siapan ddydd Iau (8 Chwefror) gan fod pryderon am Brexit yn tyfu ymhlith rhai o fuddsoddwyr tramor mwyaf y byd, yn ysgrifennu Costas Pitas. Mae cwmnļau Siapaneaidd wedi treulio biliynau o bunnoedd ym Mhrydain, wedi'u hannog gan lywodraethau olynol yn addo sylfaen gyfeillgar i fusnesau [...]

Parhau Darllen

I gofio #NanjingMassacre yw hyrwyddo heddwch byd-eang

I gofio #NanjingMassacre yw hyrwyddo heddwch byd-eang

| Rhagfyr 15, 2017 | 0 Sylwadau

O wyth mlynedd ar hugain yn ôl ar 13 Rhagfyr, ymosododd y Siapaneaidd i Nanjing a llofruddiodd yn frwd am sifiliaid 300,000 a milwyr Tsieineaidd. Oedd ar hugain mlynedd yn ddiweddarach ar Ddiwrnod Coffa Genedlaethol 4th, Tsieina yn galaru dioddefwyr Nanjing Massacre a'r rhai a laddwyd gan ymosodwyr Siapan, yn ysgrifennu Zhong Sheng o People's Daily. Ni fydd y bobl Tsieineaidd byth yn anghofio mai'r Masacre Nanjing [...]

Parhau Darllen

UE a #Japan yn terfynu #EconomicPartnershipAgreement

UE a #Japan yn terfynu #EconomicPartnershipAgreement

| Rhagfyr 8, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw cyhoeddodd y Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström a'r Gweinidog Tramor Siapan Taro Kono (8 Rhagfyr) fod y trafodaethau terfynol ar Gytundeb Partneriaeth Economaidd yr UE-Japan (EPA) yn llwyddiannus. Gan adeiladu ar y cytundeb gwleidyddol mewn egwyddor a gafwyd yn ystod Uwchgynhadledd yr UE-Japan ar 6 Gorffennaf 2017, mae negodwyr o'r ddwy ochr wedi bod yn tynnu sylw at y manylion diwethaf [...]

Parhau Darllen