Tag: Japan

Mae #Euro yn disgyn i ragolygon tywyll 16-mis; Sinciau #Pound

Mae #Euro yn disgyn i ragolygon tywyll 16-mis; Sinciau #Pound

| Medi 3, 2019

Plymiodd yr ewro i lefel isel o 16 ddydd Llun (2 Medi) wrth i effaith rhyfel masnach Washington a Beijing ar economi Ewrop ddominyddu teimlad buddsoddwyr tra bod y bunt yn tanio wrth ddyfalu y gallai Prydain gael ei harwain ar gyfer etholiad cyffredinol, yn ysgrifennu Saikat Chatterjee . Arhosodd sector gweithgynhyrchu sy'n ddibynnol ar allforio yr Almaen yn crebachu ym mis Awst fel […]

Parhau Darllen

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

| Awst 1, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canlyniadau'r alwad am gynigion ar gyfer Cyd-Bartneriaethau Gradd Meistr Erasmus Mundus gyda Japan a lansiwyd ym mis Hydref 2018. Mae'r Comisiwn a Gweinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan wedi dewis tair rhaglen a gynigir gan gonsortia rhyngwladol sy'n cynnwys prifysgolion blaenllaw. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Yn […]

Parhau Darllen

Geopolitics o gyfyngiadau masnach rhwng #Japan a #SouthKorea

Geopolitics o gyfyngiadau masnach rhwng #Japan a #SouthKorea

| Gorffennaf 23, 2019

Ar 4 Gorffennaf, cyhoeddodd llywodraeth Siapan reoliadau llymach ar allforio deunyddiau lled-ddargludyddion i Dde Corea a bygwth gwahardd De Korea o'r 'rhestr wen' o bartneriaid masnach y gellir ymddiried ynddynt. Gallai'r symudiad daro economi De Korea yn anodd, gan fod economi De Korea yn dibynnu'n drwm ar y diwydiant gweithgynhyrchu, ysgrifennu Chen Gong a Yu […]

Parhau Darllen

Cryfhau cydweithrediad yr UE-Japan mewn deallusrwydd artiffisial, ymchwil ac arloesi

Cryfhau cydweithrediad yr UE-Japan mewn deallusrwydd artiffisial, ymchwil ac arloesi

| Efallai y 6, 2019

Cyfarfu Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y Farchnad Sengl Ddigidol Andrus Ansip ac Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedas â Gweinidog Gwladol dros Wyddoniaeth a Thechnoleg Japan Takuya Hirai. Buont yn trafod cyfleoedd newydd i gryfhau cydweithredu, gan adeiladu ar gyd-ddatganiad yr uwchgynhadledd 26th UE-Japan, a gynhaliwyd ar 25 Ebrill. Yn fwy penodol, trafododd yr Is-Lywydd Ansip a'r Gweinidog Hirai sut i hyrwyddo […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu penderfyniad digonol ar #Japan, gan greu ardal fwyaf y byd o #SafeDataFlows

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu penderfyniad digonol ar #Japan, gan greu ardal fwyaf y byd o #SafeDataFlows

| Ionawr 25, 2019

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei benderfyniad digonol ar Japan, gan ganiatáu i ddata personol lifo'n rhydd rhwng y ddwy economi ar sail gwarantau amddiffyn cryf. Dyma'r cam olaf yn y weithdrefn a lansiwyd ym mis Medi 2018, a oedd yn cynnwys barn y Bwrdd Diogelu Data Ewropeaidd (EDPB) a chytundeb pwyllgor [...]

Parhau Darllen

#EU, #Japan a #US yn cwrdd yn Washington DC i roi sylw ar y cyd ar arferion byd-eang masnachol

#EU, #Japan a #US yn cwrdd yn Washington DC i roi sylw ar y cyd ar arferion byd-eang masnachol

| Ionawr 11, 2019

Cyfarfu'r Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström (yn y llun) yn Washington gyda Hiroshige Seko, gweinidog Economi, Masnach a Diwydiant Japan, a'r Llysgennad Robert E. Lighthizer, Cynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau fel rhan o'r trafodaethau dwyochrog a lansiwyd yn 2017 i fynd i'r afael â materion byd-eang megis arferion masnach-grymus ar 9 Ionawr. Mae cynrychiolwyr yr UE, Japan a [...]

Parhau Darllen