Tag: Japan

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu penderfyniad digonol ar #Japan, gan greu ardal fwyaf y byd o #SafeDataFlows

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu penderfyniad digonol ar #Japan, gan greu ardal fwyaf y byd o #SafeDataFlows

| Ionawr 25, 2019

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei benderfyniad digonol ar Japan, gan ganiatáu i ddata personol lifo'n rhydd rhwng y ddwy economi ar sail gwarantau amddiffyn cryf. Dyma'r cam olaf yn y weithdrefn a lansiwyd ym mis Medi 2018, a oedd yn cynnwys barn y Bwrdd Diogelu Data Ewropeaidd (EDPB) a chytundeb pwyllgor [...]

Parhau Darllen

#EU, #Japan a #US yn cwrdd yn Washington DC i roi sylw ar y cyd ar arferion byd-eang masnachol

#EU, #Japan a #US yn cwrdd yn Washington DC i roi sylw ar y cyd ar arferion byd-eang masnachol

| Ionawr 11, 2019

Cyfarfu'r Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström (yn y llun) yn Washington gyda Hiroshige Seko, gweinidog Economi, Masnach a Diwydiant Japan, a'r Llysgennad Robert E. Lighthizer, Cynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau fel rhan o'r trafodaethau dwyochrog a lansiwyd yn 2017 i fynd i'r afael â materion byd-eang megis arferion masnach-grymus ar 9 Ionawr. Mae cynrychiolwyr yr UE, Japan a [...]

Parhau Darllen

#EUJapanRelations - Cytundeb masnach newydd dawn o gyfnod newydd

#EUJapanRelations - Cytundeb masnach newydd dawn o gyfnod newydd

| Rhagfyr 5, 2018

Masnach rhwng yr UE a Japan ar fin derbyn hwb sylweddol © delweddau AP / cysylltiadau Undeb Ewropeaidd-EP UE-Siapan yn mynd i dderbyn lifft mawr gyda'r arwyddo cytundeb masnach mawr a phartneriaeth strategol. Er bod yr UE a Japan eisoes yn mwynhau cysylltiadau da, maent wedi cytuno i uwchraddio eu partneriaeth yn erbyn cefndir [...]

Parhau Darllen

€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

| Tachwedd 20, 2018

Bydd y rhaglenni 2019 ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion bwyd amaeth yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar farchnadoedd y tu allan i'r UE gyda'r potensial uchaf o ran twf. Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen waith polisi hyrwyddo 2019 ar 14 Tachwedd, gyda € 191.6 miliwn ar gael ar gyfer rhaglenni a ddewiswyd ar gyfer cyd-ariannu UE - cynnydd o € 12.5m [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE a #Japan yn trafod cydweithrediad economaidd yn 1st Lefel Uchel Diwydiant Diwydiannol, Masnach ac Economaidd

Mae'r UE a #Japan yn trafod cydweithrediad economaidd yn 1st Lefel Uchel Diwydiant Diwydiannol, Masnach ac Economaidd

| Hydref 23, 2018

Cynhaliodd yr UE a Siapan Dialog Diwydiannol, Masnachol a Economaidd Lefel 1st UE-Japan yn Tokyo ar 22 Hydref. Roedd y trafodaethau'n cwmpasu ystod o bynciau strategol o bwysigrwydd ar gyfer cysylltiadau UE-Japan a'u cydweithrediad wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang. Canolbwyntiodd y Deialog Lefel Uchel ar bedair prif faes: heriau masnach byd-eang; trawsnewidiadau economaidd sy'n gysylltiedig ag ynni, [...]

Parhau Darllen

Is-lywydd Katainen yn #Japan ar 22-23 Hydref

Is-lywydd Katainen yn #Japan ar 22-23 Hydref

| Hydref 22, 2018

Bydd Is-lywydd Swyddi, Twf, Buddsoddiad a Chystadleurwydd Jyrki Katainen (yn y llun) yn Japan ar 22 a 23 Hydref. Ar 22 Hydref, bydd yr Is-Lywydd yn ninas Yokohama, lle bydd yn cwrdd â Mr Yoshiaki Harada, Gweinidog yr Amgylchedd Siapan, a chyflwyno prif araith yn y sesiwn agoriadol o [...]

Parhau Darllen

Llifau data rhyngwladol: mae'r Comisiwn yn lansio mabwysiadu'r penderfyniad digonolrwydd ar #Japan

Llifau data rhyngwladol: mae'r Comisiwn yn lansio mabwysiadu'r penderfyniad digonolrwydd ar #Japan

| Medi 11, 2018

Yn dilyn casgliad sgyrsiau UE-Japan ar ddiogelu data personol ym mis Gorffennaf 2018, mae'r Comisiwn wedi lansio'r weithdrefn ar gyfer mabwysiadu ei benderfyniad digonolrwydd. Briffiodd y Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová y Coleg ar y camau nesaf ac mae'r Comisiwn yn cyhoeddi'r penderfyniad digonolrwydd drafft a'r dogfennau cysylltiedig. [...]

Parhau Darllen