Tag: Japan

Is-lywydd Katainen yn #Japan ar 22-23 Hydref

Is-lywydd Katainen yn #Japan ar 22-23 Hydref

| Hydref 22, 2018

Bydd Is-lywydd Swyddi, Twf, Buddsoddiad a Chystadleurwydd Jyrki Katainen (yn y llun) yn Japan ar 22 a 23 Hydref. Ar 22 Hydref, bydd yr Is-Lywydd yn ninas Yokohama, lle bydd yn cwrdd â Mr Yoshiaki Harada, Gweinidog yr Amgylchedd Siapan, a chyflwyno prif araith yn y sesiwn agoriadol o [...]

Parhau Darllen

Llifau data rhyngwladol: mae'r Comisiwn yn lansio mabwysiadu'r penderfyniad digonolrwydd ar #Japan

Llifau data rhyngwladol: mae'r Comisiwn yn lansio mabwysiadu'r penderfyniad digonolrwydd ar #Japan

| Medi 11, 2018

Yn dilyn casgliad sgyrsiau UE-Japan ar ddiogelu data personol ym mis Gorffennaf 2018, mae'r Comisiwn wedi lansio'r weithdrefn ar gyfer mabwysiadu ei benderfyniad digonolrwydd. Briffiodd y Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová y Coleg ar y camau nesaf ac mae'r Comisiwn yn cyhoeddi'r penderfyniad digonolrwydd drafft a'r dogfennau cysylltiedig. [...]

Parhau Darllen

Mae'r Undeb Ewropeaidd a #Japan yn cytuno i greu rhan fwyaf o lif data diogel y byd

Mae'r Undeb Ewropeaidd a #Japan yn cytuno i greu rhan fwyaf o lif data diogel y byd

| Gorffennaf 20, 2018

Mae'r UE a Siapan wedi cwblhau eu sgyrsiau ar ddigonolrwydd cyson. Cytunasant i gydnabod systemau diogelu data ei gilydd fel 'cyfatebol', a fydd yn caniatáu i ddata lifo'n ddiogel rhwng yr UE a Siapan. Bydd pob ochr nawr yn lansio ei weithdrefnau mewnol perthnasol ar gyfer mabwysiadu ei ddarganfod digonolrwydd. Ar gyfer yr UE, mae hyn [...]

Parhau Darllen

#EUJapanSummit: Moment nodedig ar gyfer masnach a chydweithrediad

#EUJapanSummit: Moment nodedig ar gyfer masnach a chydweithrediad

| Gorffennaf 19, 2018

Yn yr Uwchgynhadledd 25-UE-Japan, a gynhaliwyd yn Tokyo 0n 17 Gorffennaf, mae dau gytundeb tirnod - y Cytundeb Partneriaeth Strategol a'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd - wedi'u llofnodi, gan roi hwb sylweddol i gysylltiadau dwyochrog. Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael, gan roi manylion am ganlyniadau'r copa. Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, sydd ochr yn ochr â'r Cyngor Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn datgelu offeryn newydd i ddangos trefi a dinasoedd yr UE yn allforio i #Japan

Mae'r Comisiwn yn datgelu offeryn newydd i ddangos trefi a dinasoedd yr UE yn allforio i #Japan

| Gorffennaf 17, 2018

Gyda diddordeb mewn pa gyfleoedd y gall masnach fasnachu'r UE â Japan ddod â'ch gwlad neu'ch tref gartref? Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi masnach UE-Japan yn eich tref, map rhyngweithiol yn dangos trefi a dinasoedd ledled Ewrop sy'n allforio i Japan. Er enghraifft, mae Cork yn Iwerddon yn llongio fferyllfeydd, cynhyrchion llaeth a chemegau i Japan, tra [...]

Parhau Darllen

Mae Llywydd Juncker yn teithio i #Beijing ar gyfer Uwchgynhadledd yr UE-Tsieina ac i #Tokyo i arwyddo cytundebau masnachol a phartneriaethau strategol UE-Japan.

Mae Llywydd Juncker yn teithio i #Beijing ar gyfer Uwchgynhadledd yr UE-Tsieina ac i #Tokyo i arwyddo cytundebau masnachol a phartneriaethau strategol UE-Japan.

| Gorffennaf 16, 2018

Bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker (yn y llun), ochr yn ochr â Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, yn cynrychioli Undeb Ewropeaidd yr Undeb Ewropeaidd yn yr Uwchgynhadledd 20th UE-Tsieina ac Uwchgynhadledd 25th yr UE-Japan ar ddydd Llun 16 Gorffennaf yn Beijing a dydd Mawrth 17 Gorffennaf yn Tokyo yn y drefn honno. Bydd y ddau uwchgynhadledd yn caniatáu i arweinwyr yr UE, a fydd [...]

Parhau Darllen

#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

#Trade: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig llofnod a chasgliad cytundeb #Japan a # Singapore

| Ebrill 23, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno canlyniad y trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda Japan a'r cytundebau masnach a buddsoddi gyda Singapore i'r Cyngor. Dyma'r cam cyntaf tuag at lofnod a chasgliad y cytundebau hyn. Casgliad cyflym a gweithrediad cyflym y cytundeb masnach pwysicaf erioed wedi'i drafod gan [...]

Parhau Darllen