Tag: Jean-Claude Juncker

#EuropeanCommission - von der Leyen yn cyflwyno rhestr o gomisiynwyr newydd

#EuropeanCommission - von der Leyen yn cyflwyno rhestr o gomisiynwyr newydd

| Medi 9, 2019

Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Juncker, yn cwrdd â’r Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen Llywydd-ethol Ursula von der Leyen heddiw (9 Medi) wedi cyflwyno ei rhestr ddrafft o gomisiynwyr-ddynodedig yn ffurfiol, fodd bynnag, bydd yn rhaid i wylwyr y Comisiwn aros tan yfory i ddarganfod portffolio pob un, yn ysgrifennu Catherine Feore. Er eu bod yn wleidyddol niwtral, mae'r Comisiynwyr yn adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol yr UE. […]

Parhau Darllen

#NewyddionAtonia - Mae'r UE yn annog aelod-wladwriaethau i fanteisio ar gyfleoedd hanesyddol a sgyrsiau derbyn agored

#NewyddionAtonia - Mae'r UE yn annog aelod-wladwriaethau i fanteisio ar gyfleoedd hanesyddol a sgyrsiau derbyn agored

| Mehefin 5, 2019

Cymeradwywyd Gogledd Macedonia i drafod statws aelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd ar Fai 29, 2019, yn ysgrifennu David Kunz. Mae Gogledd Macedonia wedi bod yn ymgeisydd o'r UE ers 2005, ond mae diwygiadau diweddar yn y farnwriaeth, gwasanaethau cudd-wybodaeth, gweinyddiaeth gyhoeddus a mwy wedi gwneud y wlad yn ymgeisydd rhagorol ar gyfer derbyn yr UE. Zoran Zaev, prif weinidog […]

Parhau Darllen

Mwy o ddadleuon ar y gorwel ar gyfer yr UE # chwaraeon?

Mwy o ddadleuon ar y gorwel ar gyfer yr UE # chwaraeon?

| Ebrill 15, 2019

Le Freeport Luxembourg, warws hulking ger Maes Awyr Findel sydd, diolch i statws arbennig, yn caniatáu i nwyddau o win gwin i Old Masters beidio â chael eu trethu bron yn amhenodol yn ei gladdgell, wedi bod yn destun craffu trylwyr yn ddiweddar. Ar ôl i grŵp o ASEau fynegi eu pryderon y gellid defnyddio'r cyfleuster “fel gwely poeth […]

Parhau Darllen

#Brexit - 'Gadewch i ni ddod â thynnu'r DU i ben yn drefnus. Mae'n rhaid i ni hanes 'Juncker

#Brexit - 'Gadewch i ni ddod â thynnu'r DU i ben yn drefnus. Mae'n rhaid i ni hanes 'Juncker

| Mawrth 12, 2019

Gwnaeth y Prif Weinidog Theresa May benderfyniad munud olaf i gwrdd ag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker yn Strasbourg ar 11 Mawrth, i ddod o hyd i ateb i bryderon am y cefn gwlad Gwyddelig. Cyflwynir y fargen yn Nhŷ'r Cyffredin heddiw (12 Mawrth), ond mae cwestiynau cychwynnol yn y senedd Brydeinig yn awgrymu bod […]

Parhau Darllen

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

| Rhagfyr 14, 2018

Bydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn dychwelyd yn wag i'r DU heddiw (14 Rhagfyr). Cyflwynodd 'becyn' i'w helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n ôl a fabwysiadwyd yn y DU, gan ddadlau y byddai'n bosibl y byddai senedd y DU yn cefnogi ei fargen, gan ei ddisgrifio fel "yr unig un [...]

Parhau Darllen

#LondonAttacks: 'Gyda'n gilydd byddwn yn parhau i gynnal y gwerthoedd sy'n ein gwneud cymdeithasau heddychlon, democrataidd, agored a goddefgar' - Juncker

#LondonAttacks: 'Gyda'n gilydd byddwn yn parhau i gynnal y gwerthoedd sy'n ein gwneud cymdeithasau heddychlon, democrataidd, agored a goddefgar' - Juncker

| Mehefin 4, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Heddlu Metropolitan Llundain wedi cadarnhau bod saith aelod o'r cyhoedd wedi marw ac mae pobl 48 wedi cael eu hanafu. Mae'r tri ymosodwr yn farw, yn ysgrifennu Catherine Feore. Noson ddoe hwyr (3 Mehefin) cerddwr yn taro cerbyd ar Bont Llundain. Parhaodd y cerbyd i yrru o Font Llundain i Farchnad Bwrdeistref lle'r oedd yr ymosodwyr yn gadael y cerbyd [...]

Parhau Darllen

#FutureofEurope: I fod, neu beidio â bod yn

#FutureofEurope: I fod, neu beidio â bod yn

| Mawrth 1, 2017 | 0 Sylwadau

Heddiw (1 Mawrth), cyflwynodd Jean-Claude Juncker, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, bum dewis gwahanol ar gyfer dyfodol yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn yn gofyn i ddinasyddion, aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop ddewis rhwng cael eu cuddio gan effaith globaleiddio, pryderon diogelwch a chynnydd populism neu lywio'r llong a [...]

Parhau Darllen