Tag: Kazakhstan

#Kazakhstan - Digwyddiad ym mhentref Masanchi

#Kazakhstan - Digwyddiad ym mhentref Masanchi

| Chwefror 9, 2020

Mae Arlywydd Gweriniaeth Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayeva wedi gorchymyn i gomisiwn llywodraeth gael ei greu, dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Brif Weinidog, i ymchwilio ac adrodd ar ddigwyddiadau a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2020, ar gyrion pentref Masanchi, yn Ardal Kordai, rhanbarth Zhambyl yn Kazakhstan. Dechreuodd y digwyddiad […]

Parhau Darllen

#Abai a #Kazakhstan yn yr 21ain ganrif

#Abai a #Kazakhstan yn yr 21ain ganrif

| Ionawr 29, 2020

Mae eleni yn nodi 175 mlynedd ers geni Abai Kunanbaiuly. I nodi pen-blwydd mab mawr ein pobl, crëwyd comisiwn arbennig. Y bwriad yw trefnu digwyddiadau ar raddfa fawr yn ddomestig ac yn rhyngwladol. Ond ni ddylai hyn i gyd fod yn ddathliad, ond yn hytrach yn oleuedigaeth ysbrydol, yn ysgrifennu Gweriniaeth […]

Parhau Darllen

Pen-blwydd Abai yn 175 oed i'w ddathlu trwy gydol 2020

Pen-blwydd Abai yn 175 oed i'w ddathlu trwy gydol 2020

| Ionawr 28, 2020

Cynhaliodd y Gwasanaeth Cyfathrebu Canolog sesiwn friffio ar 16 Ionawr yn amlinellu paratoadau ar gyfer pen-blwydd y bardd Abai Kunanbayev yn 175 oed, adroddodd wefan y Weinyddiaeth Diwylliant a Chwaraeon, ysgrifennodd Galiya Khassenkhanova. Credyd llun: ortcom.kz. Cymeradwywyd y cynllun 82 pwynt yn 2019, nododd yr Is-Weinidog Nurgisa Dauyeshov. Mae mwy na 500 o ddigwyddiadau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol wedi'u hamserlennu. “Rydyn ni […]

Parhau Darllen

UE a #Kazakhstan i ddyfnhau cysylltiadau

UE a #Kazakhstan i ddyfnhau cysylltiadau

| Ionawr 27, 2020

Mukhtar Tileuberdi, Gweinidog Tramor Kazakhstan, yn 17eg Cyngor Cydweithrediad yr UE-Kazakstan ym Mrwsel, 20 Ionawr 2020 Addawodd yr Undeb Ewropeaidd a Kazakstan ar 20 Ionawr ymrwymiad ar y cyd i ddyfnhau cysylltiadau, partneriaeth, deialog wleidyddol a chryfhau'r cyswllt rhwng eu dinasyddion. Cynhaliodd y Cyngor Cydweithrediad rhwng yr UE a Kazakhstan ei ail gyfarfod ar bymtheg ar 20 Ionawr […]

Parhau Darllen

Gweinidog tramor #Kazakhstan yn croesawu strategaeth yr UE ar Ganolbarth Asia

Gweinidog tramor #Kazakhstan yn croesawu strategaeth yr UE ar Ganolbarth Asia

| Ionawr 22, 2020

Mae Gweinidog Tramor Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi (yn y llun, canol) wedi croesawu Strategaeth yr UE ar Ganol Asia, gan ddweud y bydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer gwell cydweithredu a gwell cysylltiadau rhanbarthol, yn ysgrifennu Martin Banks. Wrth siarad ym Mrwsel ddydd Llun (20 Ionawr), dywedodd fod y strategaeth yn “darparu’r fframwaith cyffredinol ar gyfer ymgysylltu rhanbarthol”. Dylai'r strategaeth gefnogi, ymhlith […] eraill

Parhau Darllen

#Kazakhstan gyda'r UE, mae #UNDP yn ehangu rhaglen addysg lwyddiannus i fwy o ferched Afghanistan

#Kazakhstan gyda'r UE, mae #UNDP yn ehangu rhaglen addysg lwyddiannus i fwy o ferched Afghanistan

| Ionawr 20, 2020

Gan adeiladu ar ymrwymiad llwyddiannus 10 mlynedd $ 50m Kazakhstan i addysgu Affghaniaid ym mhrifysgolion Kazakh, bydd rhaglen newydd ar y cyd rhwng Kazakhstan, yr Undeb Ewropeaidd, a Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig yn graddio 50 o ferched Afghanistan gyda graddau baglor, graddedig a thechnegol. Dim ond 10% o ymgeiswyr y rhaglen a dderbyniwyd. Bydd myfyrwyr yn cael eu grymuso i fod yn gyfranwyr net i economi fyd-eang y dyfodol a fydd […]

Parhau Darllen

Cyfarfod ar lefel gweinidogol o Gyngor Cydweithrediad yr UE a #Kazakhstan

Cyfarfod ar lefel gweinidogol o Gyngor Cydweithrediad yr UE a #Kazakhstan

| Ionawr 20, 2020

Mae Cyngor Cydweithrediad yr UE-Kazakstan yn cynnal cyfarfod ar lefel gweinidogol heddiw (20 Ionawr) i drafod cyflwr presennol cysylltiadau rhwng yr UE a Kazakstan, a chamau nesaf y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell (ECPA) a lofnodwyd ar 21 Rhagfyr 2015. Yr EPCA gyda Kazakhstan yw'r unig gytundeb o'r fath sydd gan yr Undeb Ewropeaidd â Chanol […]

Parhau Darllen