Tag: Kazakhstan

# Mae prifysgolion Kazakhstan yn cymryd rhan mewn prosiectau Ewropeaidd: # Erasmus + Ffair Prosiectau a agorwyd ym Mhrifysgol Cenedlaethol Ewrasiaidd

# Mae prifysgolion Kazakhstan yn cymryd rhan mewn prosiectau Ewropeaidd: # Erasmus + Ffair Prosiectau a agorwyd ym Mhrifysgol Cenedlaethol Ewrasiaidd

| Tachwedd 15, 2018

Agorwyd y Ffair Prosiectau Erasmus + ym Mhrifysgol Cenedlaethol Ewrasaidd LN Gumilyov yn ddiweddar. Mynychwyd y seremoni agoriadol gan Bennaeth yr Adran Gydweithredu yn Dirprwyo'r Undeb Ewropeaidd i Kazakhstan Mr. Johannes Stenbaek Madsen, Is-Weinidog Addysg a Gwyddoniaeth Gweriniaeth Kazakhstan Askhat Aimagambetov, Athro Rheithor ENU Yr Athro Yerlan Sydykov, [...]

Parhau Darllen

Undeb Ewropeaidd a #UnitedNations cefnogi #Kazakhstan trosglwyddo i fodel economi werdd

Undeb Ewropeaidd a #UnitedNations cefnogi #Kazakhstan trosglwyddo i fodel economi werdd

| Tachwedd 14, 2018

Ar 31 Hydref, cynhadledd derfynol prosiect UE / UNDP / UNECE ar y cyd 'Cefnogi Kazakhstan i fodel economi werdd' a seremoni agoriadol y prosiect peilot 'Adeiladu'r tŷ gwydr technoleg uchel yn rhanbarth boreol y Weriniaeth o Kazakhstan - dinas Astana '. Mae'r Prosiect wedi cael ei weithredu gan y Cenhedloedd Unedig [...]

Parhau Darllen

#Kazakhstan llywydd yn swnio'n frys galw am gydweithrediad rhyngwladol

#Kazakhstan llywydd yn swnio'n frys galw am gydweithrediad rhyngwladol

| Tachwedd 9, 2018

Mae'n dod yn fwy amlwg bob blwyddyn nad yw'r heriau a wynebwn bellach bellach yn lleol ond yn rhanbarthol ac yn gynyddol fyd-eang. Mewn byd byth gymhleth a rhyng-gysylltiedig, mae'r atebion i'n problemau - boed yn amgylcheddol, yn economaidd neu'n ddynol - yn anaml y mae ffiniau cenedlaethol yn eu cynnwys, yn ysgrifennu Llywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev (yn y llun). Hinsawdd [...]

Parhau Darllen

Mae buddsoddiadau tramor yn #Kazakhstan yn tyfu 15.4% mewn chwe mis, yn fwy na $ 12 biliwn

Mae buddsoddiadau tramor yn #Kazakhstan yn tyfu 15.4% mewn chwe mis, yn fwy na $ 12 biliwn

| Tachwedd 5, 2018

Cynyddodd nifer y buddsoddiadau a gyfeiriwyd yn dramor a chwistrellwyd yn economi Kazakh gan 15.4% mewn chwe mis, adroddodd y Gweinidog Buddsoddiadau a Datblygiad Zhenis Kassymbek ar 23 Hydref. Amcangyfrifir bod y ffigwr yn $ 12.3 biliwn o'i gymharu â $ 10.5bn yn ystod yr un cyfnod yn 2017, yn ysgrifennu Assel Satubaldina. Mae Kazakhstan yn tyfu i wledydd Canol Asiaidd o ran denu [...]

Parhau Darllen

# Mae Gweinidog gofal iechyd Kazakhstan yn cwrdd â chomisiynydd iechyd yr UE

# Mae Gweinidog gofal iechyd Kazakhstan yn cwrdd â chomisiynydd iechyd yr UE

| Tachwedd 2, 2018

Cyfarfu Kazakhstan, y Gweinidog Gofal Iechyd, Yelzhan Birtanov â Chomisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd yr UE Vytenis Andriukaitis ar derfyn y Gynhadledd Fyd-eang ar Ofal Iechyd Sylfaenol. Yn ystod y cyfarfod, nododd y Gweinidog Birtanov fod Llywydd Cyfeiriadau Gwladol y Wladwriaeth yn Kazakhstan Nursultan Nazarbayev yn talu ei sylw mwyaf i ansawdd y gwasanaethau meddygol, gan godi cyflogau o [...]

Parhau Darllen

Trawsnewid #Kazakhstan i arwain arweinydd byd-eang mewn cynhyrchu cig eidion: Kusto yn ymgorffori technolegau newydd

Trawsnewid #Kazakhstan i arwain arweinydd byd-eang mewn cynhyrchu cig eidion: Kusto yn ymgorffori technolegau newydd

| Tachwedd 1, 2018

Yr wythnos hon, casglodd gwych a da'r byd amaethyddol yn Almaty i drafod, dadansoddi a dadansoddi diwydiant amaethyddol Kazakhstan, ac roedd Kazbeef, ochr yn ochr â Kusto Group, yno yn llawn rym, yn ysgrifennu Beibit Yerubayev. Fel allforiwr gwenith mwyaf 16th y byd a chyda 80% o'r holl dir a roddir i amaethyddiaeth, y wlad [...]

Parhau Darllen

# Mae Kazakstan yn tynnu sylw at gyflawniadau a chynyddu cydweithrediad â'r UE

# Mae Kazakstan yn tynnu sylw at gyflawniadau a chynyddu cydweithrediad â'r UE

| Tachwedd 1, 2018

Mae Kazakhstan yn symud tuag at statws cyflwr lles, gan ddatblygu i'r 'Model Nordig'. Pwysleisiwyd cynnydd cymdeithasol ac economaidd y wlad gan Arlywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, yn gynharach y mis hwn yn ystod ei gyflwr blynyddol o gyfeiriad y wlad. Roedd yn tynnu sylw at incwm cynyddol a CMC y pen, cynnydd mewn safonau byw a datblygu busnes, [...]

Parhau Darllen