Tag: Kazakhstan

#Astana International Financial Center fuddsoddwyr fuddsoddwyr a rhanbarth

#Astana International Financial Center fuddsoddwyr fuddsoddwyr a rhanbarth

| Gorffennaf 4, 2018

Byddai'n anodd dod o hyd i lawer o wledydd yn fwy gwahanol i Kazakhstan na Dubai a Singapore. Maen nhw, ar ôl popeth, yn fach iawn, yn ffinio'r môr ac yn mwynhau hinsoddau poeth trwy gydol y flwyddyn - rhywbeth y mae'r rhai ohonyn ni sy'n byw yn Astana'n gwybod yn dda, nid yw'r sefyllfa yma. Ond edrych [...]

Parhau Darllen

Mae datblygu #Astana fel canolbwynt arloesol yn gam naturiol, mae arbenigwyr yn credu

Mae datblygu #Astana fel canolbwynt arloesol yn gam naturiol, mae arbenigwyr yn credu

| Gorffennaf 3, 2018

Trafodwyd potensial y brifddinas i fod yn ganolfan arloesol ar gyfer cyllid, masnach a thrafnidiaeth gan Kazakh ac arbenigwyr tramor yn ystod Mehefin 5 Astana: Cynhadledd Ryngwladol Dinas Heddwch, gyda phwyslais arbennig ar Ganolfan Ariannol Ryngwladol Astana (AIFC) a'r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Technolegau Gwyrdd a Phrosiectau Buddsoddi, yn ysgrifennu Meruyert Abugaliyeva. "Y syniad [...]

Parhau Darllen

#Astana yn 20: Realiti yn fwy na gweledigaeth

#Astana yn 20: Realiti yn fwy na gweledigaeth

| Mehefin 28, 2018

Mae llawer iawn i'w ddathlu wrth i Astana nodi ei 20th anniversary eleni. Mae, o unrhyw fesur, wedi bod yn siwrnai anhygoel. Mewn dwy ddegawd yn unig, nid yw'r ddinas wedi dod yn gyfalaf bywiog, cyfoes gwlad wledig, egnïol ond un sydd ar y ffordd i gyrraedd uchel [...]

Parhau Darllen

System gyfiawnder Kazakh modern yn addas at y diben

System gyfiawnder Kazakh modern yn addas at y diben

| Mehefin 27, 2018

Cyflwynwyd canlyniadau gweithredu Rhaglen ar y Cyd yr UE a ChoE a anelwyd at wella'r system gyfiawnder yn Kazakhstan mewn digwyddiad diweddar yn Council of Europein Strasbourg on 26 June 2018. Dirprwy Weinidog Tramor Kazakhstan Roman Vassilenko, Pennaeth Adran Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Dynol [...]

Parhau Darllen

Moderneiddio hunaniaeth #Kazakhstan

Moderneiddio hunaniaeth #Kazakhstan

| Mehefin 4, 2018

Nod Kazakhstan yw "arddangos" gyflawniadau a photensial ei thalentau ifanc mwyaf disglair mewn ymdrech newydd i ysgogi ei hun ar lwyfan y byd. Bydd Timur Ryspekov ac Arman Toskanbayev, dau entrepreneur ifanc, ymhlith y rheiny a geir yn y prosiect "100 New Faces of Kazakhstan". Mae hyn yn ceisio adrodd storïau dinasyddion 100 o wahanol [...]

Parhau Darllen

#Kazakhstan Yn croesawu canlyniadau gyfarfod Syria yn Astana, fel Rwsia, Iran a Thwrci datganiad ar y cyd mater

#Kazakhstan Yn croesawu canlyniadau gyfarfod Syria yn Astana, fel Rwsia, Iran a Thwrci datganiad ar y cyd mater

| Mehefin 1, 2018

Cyhoeddodd Weinyddiaeth Materion Tramor Kazakhstan ddatganiad ar 16 Mawrth yn croesawu canlyniadau cyfarfod rhyngwladol arall ar Syria a gynhaliwyd ar 14-15 Mawrth fel rhan o Broses Astana, yn ysgrifennu Malika Orazgaliyeva. "Mae Kazakhstan yn croesawu canlyniadau'r trydydd cyfarfod rhyngwladol ar Syria a gynhaliwyd ar Fawrth 14-15, 2017 yn Astana, lle mae'r [...]

Parhau Darllen

Mae ysgolheigion yn dadlau am ymagwedd hirdymor at bolisïau'r Unol Daleithiau ac Ewrop i Ganolog Asia

Mae ysgolheigion yn dadlau am ymagwedd hirdymor at bolisïau'r Unol Daleithiau ac Ewrop i Ganolog Asia

| Efallai y 22, 2018

Cynhaliodd Sefydliad Central Asia-Caucasus (CACI) yn y Cyngor Polisi Tramor Americanaidd yn Washington, DC lansiad llyfr ar 1 Mai ar gyfer y gwaith diweddaraf gan S. Frederick Starr a Svante E. Cornell, The Long Game on the Ffordd Silk. Yn y llyfr, mae'r awduron, sy'n gwasanaethu fel cadeirydd a chyfarwyddwr CACI, yn cymryd [...]

Parhau Darllen