Tag: Kenya

#Datblygiadau Datblygu Ewropeaidd - Rasio yn erbyn y cloc: Pentrefwyr o Kenya dan fygythiad agos o gael eu troi allan trwy brosiect dan werthusiad banc yr UE

#Datblygiadau Datblygu Ewropeaidd - Rasio yn erbyn y cloc: Pentrefwyr o Kenya dan fygythiad agos o gael eu troi allan trwy brosiect dan werthusiad banc yr UE

| Mehefin 21, 2019

Mae fforwm Diwrnodau Datblygu Ewrop ym Mrwsel gyda'i arwyddair uchelgeisiol 'adeiladu byd sy'n gadael dim y tu ôl iddo' yn gefndir eironig i'r hyn sy'n digwydd yn rhannau anghysbell Kenya, lle mae cymuned gyfan yn wynebu bygythiad o gael ei droi allan gan brosiect. yn cael ei werthuso gan fanc tai yr UE ei hun. […]

Parhau Darllen

Proses heddwch #Colombia, protestiadau yn etholiadau #Iran a Kenya ar gyfer dadl

Proses heddwch #Colombia, protestiadau yn etholiadau #Iran a Kenya ar gyfer dadl

| Ionawr 16, 2018 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn bwriadu annog yr UE i gefnogi'r broses heddwch yn y Colombia, yn condemnio marwolaethau'r protestwyr yn Iran a galw am ddiwygiadau proses etholiadol Kenya ar brynhawn Mawrth (16 Ionawr). Mewn dadl gyda phrif bolisi tramor yr UE, Federica Mogherini ddydd Mawrth o 15h, mae'n debyg y bydd ASEau yn galw ar yr UE a [...]

Parhau Darllen

#Kenya - Mae'n rhaid i reolau'r gyfraith a phroses etholiadol heddychlon fodoli

#Kenya - Mae'n rhaid i reolau'r gyfraith a phroses etholiadol heddychlon fodoli

| Medi 1, 2017 | 0 Sylwadau

Yn dilyn penderfyniad digyffelyb am Affrica Goruchaf Lys Kenya i ddiddymu canlyniad yr etholiad arlywyddol olaf, arweinydd y Grŵp S & D, Gianni Pittella, gydag aelodau'r Grŵp S & D, Tanja Fajon a Julie Ward, a gymerodd ran yn arsylwi etholiad Senedd Ewrop cenhadaeth: "Mae Kenya yn wlad hanfodol nid yn unig [...]

Parhau Darllen

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

| Gorffennaf 7, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol. Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers [...]

Parhau Darllen

#ACPEU: Dimensiwn seneddol gref i bartneriaeth o'r newydd

#ACPEU: Dimensiwn seneddol gref i bartneriaeth o'r newydd

| Rhagfyr 22, 2016 | 0 Sylwadau

Roedd y sesiwn 32nd y Cynulliad Seneddol y Cyd o wledydd Môr Tawel (ACP) Affrica, y Caribî ac a'r Undeb Ewropeaidd (UE) aelod-wladwriaethau, a ddaeth i ben ar brynhawn dydd Mercher, cymeradwywyd datganiad ar ddyfodol cydweithredu ACP-UE. Mae'r testun yn amlinellu bartneriaeth newydd rhwng y ddau ranbarth ar ôl 2020, pan fydd y Cytundeb Cotonou yn dod i ben, ac yn galw am [...]

Parhau Darllen

#EUTurkey: Bydd Médecins Sans Frontières mwyach cymryd arian oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd

#EUTurkey: Bydd Médecins Sans Frontières mwyach cymryd arian oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd

| Mehefin 17, 2016 | 0 Sylwadau

Médecins Frontières Sans (MSF) wedi cyhoeddi heddiw (17 Mehefin) y byddant yn mwyach yn cymryd arian o'r Undeb Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau, mewn gwrthwynebiad i hyn a welant bolisïau ataliaeth mor niweidiol a dwysáu ymdrechion i wthio pobl a'u dioddef i ffwrdd o Ewrop glannau. Mae'r penderfyniad i rym ar unwaith a bydd yn berthnasol i [...]

Parhau Darllen

#SouthSudan: Diogelu sifiliaid mewn cyfnod o ryfel

#SouthSudan: Diogelu sifiliaid mewn cyfnod o ryfel

| Efallai y 11, 2016 | 0 Sylwadau

Pum mlynedd ar ôl ennill brwydr galed am annibyniaeth, mae De Sudan yn parhau i gael ei gyffwrdd mewn rhyfel sifil dieflig. Yn drist, fel y mae mor aml yn wir, mae'r sifiliaid yn dwyn brinder treisgar a blynyddoedd caledi parhaus, yn ysgrifennu David Derthick. Heddiw, mae 200,000 South Sudanese yn byw mewn safleoedd a warchodir gan y Cenhedloedd Unedig, wedi iddynt ffoi i ganolfannau cadw heddwch [...]

Parhau Darllen